• Polski
  • English

Bezkategorii

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Warszawa, 12–13 grudnia 2017

Informacja o konferencji
formularz zgłoszeniowy

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesny polski system medialny
Kielce, 30 listopada – 1 grudnia 2017

Zaproszenie: pdf

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Gdańsk, 12-13 października 2017

PATRONAT PTKS
Informacja: ZAPROSZENIE

2016

Sty
2017
27

wpisane przez w kategorii Bezkategorii

Bartosik-Purgat Małgorzata, Media społecznościowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-204-4, s. 166.

Bendrat Anna, Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, 978-83-65573-25-4, s. 317.

Boniecka Barbara, Granat Anna, Recepcja mediów, t. 2. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN: 978-83-7784-754-1, s. 134.

Butkiewicz Magdalena, Graczyk Aleksandra (red.), Dziecko w mediach, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016, ISBN: 9788380170001, s. 530.

Dobek-Ostrowska Bogusława, Barczyszyn Paulina (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3504-0, s. 232.

Doktorowicz Krystyna (red.), Media Społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 1 i t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ISBN 978-83-226-3111-8; 978-83-226-3111-9.

Duda Aneta, Konsumpcja. Teorie i badania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-348-5, s. 608.

Dziewulska- Siwek Karolina, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Wydawnictwo Elipsa, ISBN 9788380170889.

Furman Wojciech, Kuca Paweł, Szczepański Dominik (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-255-6, s. 279.

Gad Katarzyna, Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, 978-83-945105-1-0, s. 224.

Glensk Urszula, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2643-6, s. 516.

Grochowski Robert, Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-64447-76-1, s. 242.

Gruszczyński Włodzimierz, Ogrodniczuk Maciej, Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-7545-649-3, s. 214.

Guzek Damian, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, 978-83-801-9452-6, s. 367.

Hajduk-Nijakowska Janina, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-725-1 , s. 294.

Hess Agnieszka, Bogacz-Wojtanowska Ewa, Gad Katarzyna, Wrona Sylwia, Góral Ewelina, Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2016, ISBN: 978-83-946879-0-8 (wydanie drukowane), 978-83-946879-1-5 (wydanie elektroniczne), s. 144.

Hirszfeld Aleksandra, Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2715-0, s. 292.

Jacuński Michał, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3495-1, s. 220.

Jaskiernia Alicja, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-668-4, s. 411.

Jewdokimow Marcin, Chmielewska-Ignatowicz Tomira (red.), Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8090-136-0,  s. 189.

Kajtoch Wojciech, Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4095-9, s. 250.

Kamińska-Korolczuk Katarzyna, Mielewczyk Margareta, Ożarowski Rafał (red.), Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie,  Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-64970-10-8, s. 347.

Kania Jan, Olechowska Paulina (red.), Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2016, ISBN 978-83-64070-07-5, s. 216.

Kania Jan, Kreft Jan, Nierenberg Bogusław (red.),  Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4100-0, s. 166.

Kawka Maciej, Filas Ryszard i Płaneta Paweł, Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4032-4, ISBN 978-83-233-9496-9 (e-book), s. 472.

Konarska Katarzyna, Szynol Adam (red.), Media and Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3532-3, s. 148.

Kopecka-Piech Katarzyna, Wasilewski Krzysztof (red.), Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, Stowarzyszenie naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN 978-83-946383-0-6, s. 189.

Kostera Monika, Nierenberg Bogusław (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4130-7, s. 240.

Kubiński Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2788-4, s. 360.

Kuca Paweł, Furman Wojciech, Wolny-Zmorzyński Kazimierz (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7395-725-1, s. 319.

Legan Michał (red.), Bramy prawdy i wiary: Benedykt XVI o mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7438-559-6, s. 186.

Lupa Iwona, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, ISBN 978-83-65357-37-3, s. 227.

Maciąg Rafał, W stronę cywilizacji internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4177-2, s. 172.

Nacher Anna, Media lokacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4074-4, s. 222.

Nęcek Robert, Kucharska Ewa, Misztal Wojciech, Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-6.

Nęcek Robert, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-5.

Nowak Paweł, Piechota Magdalena, Pawlak-Hejno Elżbieta, Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-7784-837-1.

Osika Grażyna, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-3012-9, s. 234.

Padewski Jakub, Pisanie przeszłości. Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2762-4, s. 200.

Pawlak-Hejno Elżbieta, Bojowice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-7784-922-4.

Patrzałek Wanda (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ISBN 978-83-7695-570-4, s. 305.

Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-44-6, s. 264.

Rajczyk Robert, Nowoczesne wojny informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-150-4, s. 168.

Sawczyński Piotr, Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego, Kraków 2016, Wydawnictwo Universitas, ISBN: 97883-242-2756-3, s. 136.

Scheffs Łukasz, Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2016, s. 278.

Sławińska Teresa, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-945105-0-3, Kraków 2016, s. 195.

Sokołowski Marek (red.) Wydawnictwo: Adam Marszałek, Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Toruń 2016, ISBN: 9788380195417, s. 166.

Szczęsna Ewa, Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-2645-0, s. 408.

Świerczyńska-Głownia Weronika, Sławińska Teresa, Hodalska Magdalena(red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN: 978-83-233-4088-1, s. 246.

Urbaniak Paweł, Objectivity in Journalism, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN: 978-83-229-3526-2, s. 120.

Walotek-Ściańska Katarzyna, Communication of Cultural Institutions in the Era of New Technologies. Academic textbook, Wydawnictwo: VERBUM PRAHA, Praga 2016, ISBN 978-80-87800-34-8, s. 125.

Wawer Monika, Kuciel Maciej, Reporter w przebraniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4115.

Wojnowski Konrad, Pożyteczne katastrofy, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN: 97883-242-3024-2, s. 472.

Woźny Aleksander, Przewodnicy – mistyfikatorzy – heretycy. Studia z antropologii komunikacji i mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ISBN 978-83-229-3546-0, s. 296.

Załazińska Aneta, Obraz, słowo, gest, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4071-3, s. 178.

Żyrek-Horodyska Edyta, Heitzman Janusz (red.), Komunikowanie o nauce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4099-7, s. 250.

Żyrek-Horodyska Edyta, Wieszczowie i gazeciarze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4126-0, s. 352.

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Kraków, 19 kwietnia 2017

Informacja: http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/wzrokocentryzm–wizualnosc-i-wizualizacja-w-kulturze

Zgłoszenie: Formularz_zgloszeniowy