• Polski
  • English

II Zjazd Wyborczy 2010

List Prezesa do członków PTKS
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.
Porządek obrad II Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
Sprawozdanie z II Walnego Zjazdu PTKS, Lublin, 16 września 2010 r.