• Polski
  • English

III Zjazd Wyborczy 2013

Wrocław, dn. 3 sierpnia 2013 r.

 

Szanowni Państwo Członkowie PTKS,

Mija szósty rok działalności PTKS i kończy się II Kadencja Zarządu wybranego na Walnym Zjeździe Wyborczym 16 września 2010 r. w Lublinie. Dobiega końca sześcioletni okres sprawowania przeze mnie funkcji prezesa Towarzystwa i nie będę ubiegać się o wybór na kolejną kadencję.
Bardzo gorąco dziękuję członkom Zarządu za owocną współpracę i doskonałą atmosferę – inspirującą i stymulującą do działania. Dziękuję także członom Komisji Rewizyjnej za aktywność i sugestie, oraz kierownikom sekcji badawczych za wysiłek, jaki włożyli w ich prowadzenie.
Podziękowania należą się wszystkim członkom PTKS, którzy wspierali inicjatywy naszego stowarzyszenia. Pracując na jego rzecz miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi z różnych ośrodków naukowych, którzy zaangażowali się w organizację dużych konferencji międzynarodowych w Warszawie w 2011 r., Krakowie w 2011 r. i w Gdańsku w 2012 r. Były one najlepszą wizytówką i działaniem promującym Towarzystwo. Dzięki wysiłkowi wielu osób PTKS jest dobrze rozpoznawalną marką w świecie, do czego przyczynia się wydawanie „CEJC”, i w kraju, o czym świadczy wzrastająca liczba zgłoszeń do Konkursu „Doktorat” oraz solidna baza członkowska.
Na III Walnym Zjeździe Wyborczym, który odbędzie się 27 września 2013 r. w Krakowie będziemy wybierać władze na III Kadencję. Wśród naszych członków jest wielu badaczy z imponującym dorobkiem i świetnych organizatorów, i wierzę gorąco, że zechcą oni przyjąć obowiązek prowadzenia Towarzystwa przez następne trzy lata.

Do zobaczenia w Krakowie !
Z poważaniem,

Prezes PTKS
Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska

 

? Miejsce spotkań sekcji badawczych
? Zawiadomienie o III Walnym Zjeździe Wyborczym PTKS
? Porządek obrad III Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
? Projekt zmian – Statut PTKS
? Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie II Kadencji od 16.09.2010 do 26.09.2013