• Polski
  • English

Panel PTKS podczas 66. Kongresu ICA, Fukuoka (Japonia), 9-13.06. 2016

fukuokaBadacze komunikacji i mediów z całego świata wzięli udział w 66. Kongresie International Communication Association (ICA), który w dniach 9-13 czerwca 2016 roku odbył się w Fukuoce (Japonia). Głównym tematem konferencji ?Communicating with Power?, były zmieniające się stosunki i relacje między zróżnicowanymi uczestnikami procesów komunikowania. Pojęcie zmiany było analizowane w kontekście działających w ramach ICA grup badawczych, z uwzględnieniem m.in. technologii komunikacyjnych, prawa mediów i polityki medialnej, komunikacji masowej, komunikowania politycznego oraz organizacyjnego. Szczególny nacisk położono na konieczność angażowania się badaczy mediów w dyskusje z udziałem decydentów politycznych, a także organizacji pozarządowych i obywatelskich.

 

W ramach Kongresu ICA panel dyskusyjny został zorganizowany także przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS). Tematem sesji pt. ?Public service media: An idea of the Enlightenment?? była obecna pozycja i przyszłość mediów publicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Celem sesji PTKS było podkreślenie różnorodności podejść teoretycznych i metodologicznych w analizowaniu mediów publicznych w epoce cyfrowej. Uczestnicy panelu Tim Raats and Karen Donders (Free University of Brussels, Belgia), Manuel Puppis and Laia Castro Herrero (University of Fribourg, Szwajcaria), Corinne Schweizer (London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania), Peter Gross (University of Tennessee, Knoxville, USA), Nick Gross (University of North Carolina, USA), Lizzie Jackson (London South Bank University, Wielka Brytania) i Michał Głowacki (Uniwersytet Warszawski) zostali poproszeni o wyjaśnienie niezbędnych zmian w tradycyjnym modelu radiofonii i telewizji. Dyskusja dotyczyła także sposobów, za pomocą których media publiczne mogę dostosować swoje struktury i kultury organizacyjne do dynamicznie rozwijających się ekosystemów medialnych. Dodatkowo badacze poszukiwali odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób dopasować model mediów publicznych do oczekiwań przyszłych pokoleń? W jaki sposób badać wewnętrzne struktury i zarządzanie w ramach mediów publicznych? Jakie formy partycypacji obywatelskiej można zaobserwować przyglądając się medium publicznym w wybranych krajach? Jak wspierać konieczność ewolucji modelu mediów publicznych w XXI wieku?

 

Sesji PTKS przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Hofman ? Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W trakcie spotkania zaprezentowano wiosenny numer ?Central European Journal of Communication? (Spring 2016) ? oficjalnego czasopisma PTKS.