• Polski
  • English

VIII Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM), Zagrzeb (Chorwacja), 12-14.06.2015 r.

Zagrzeb, CEECOM 2016Z ramienia PTKS, prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska uczestniczyła w VIII konferencji CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference), która tym razem odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. w Zagrzebiu (Chorwacja). Podobnie jak w poprzednich latach konferencja spotkała się z dużym odzewem ze strony środowiska naukowego (licznie przybyli zarówno badacze z zagranicy, jak i z ośrodków krajowych). Temat tegorocznej konferencji brzmiał: ?The Digital Media Challenge? a wśród prelegentów znaleźli się m. in. Paolo Mancini, Slavko Splichal, Amy Jordan, Dominique Cardon, Dunja Mijatović, Gvozden Flego czy Václav Štětka. Ich wystąpienia zostały wygłoszone na 4 sesjach plenarnych dotyczących sfery publicznej, komunikowania i nowych technologii, wolności mediów w Europie oraz stanu badań nad mediami i komunikowaniem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pozostałe obrady toczyły się w ramach 33 paneli, dotyczących m. in. systemów medialnych, wpływu nowych technologii na media oraz pracę redakcji, relacji mediów i polityki, mediatyzacji czy nowych wyzwań stojących aktualnie przed dziennikarstwem. Podczas konferencji prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska zaprezentowała również numery czasopisma PTKS ?Central European Journal of Communication?. Kolejna konferencja CEECOM odbędzie się w 2016 r. w Estonii.