• Polski
  • English

PTKS honorowym patronem konkursu Medi@stery

mediastery konkursW 2015 roku PTKS objął honorowym patronatem ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery zainicjowany celem promowania najlepszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. ?Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie, Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców? (http://www.mediastery.ug.edu.pl/). Laureaci konkursu poza nagrodami ufundowanymi przez organizatorów otrzymują legitymację członka PTKS ważną na dany rok z możliwością przedłużenia.Laureatem I edycji konkursu (2015) zostałmgr Marcin Sanakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę ?Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne? napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Jana P. Hudzika. Laureatką II edycji konkursu (2016) została mgr Olivia Kłusek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za pracę: ?Latte-feminizm, pop-feminizm i girl power. Trywializacja pojęcia feminizmu w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego? napisaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz.