• Polski
  • English

Członkostwo wspierające

Statut Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej przewiduje przyjęcie do grona PTKS członków wspierających, którymi zostać mogą osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe lub inną formę wsparcia, przyjętą na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd PTKS. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członkostwa zwyczajnego, jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Od 2016 roku do grona członków wspierających należą: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.