• Polski
  • English

9. Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM), Tartu (Estonia), 16-18.06.2016 r

ceecom16_19. Międzynarodowa Konferencja CEECOM (International Central and East Europe Communication and Media Conference) tym razem zatytułowana ?Media and Communication studies: bridging disciplines, bridging countries? odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Tartu (Estonia). Poza konsorcjium CEECOM w jej organizację włączył się także Uniwersytet w Tartu oraz European Communication Research and Education Association (ECREA). Podobnie jak w poprzednich latach ta interdyscyplinarna konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno badaczy z ośrodków krajowych, jak i zagranicznych. Obrady podczas konferencji toczyły się w 4 sesjach plenarnych oraz 17 równoległych panelach tematycznych. Swe prelekcje przedstawiło blisko 60 badaczy reprezentujących ośrodki akademickie Europy Środkowo-Wschodniej (w tym najliczniejsze grono z Polski liczące ponad 20 badaczy). W roli keynote speaker głos zabrali: prof. Epp Lauk (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia), prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławki, Polska), prof. Tarmo Soomere (Prezes Estońskiej Akademi Nauk) oraz reprezentujący Uniwersytet w Tartu: prof. Peter Torop, prof. Rauno Thomas Moss, i prof. Mare Ainsaar.

ceecom16_2Podczas konferencji prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska oraz dr Michał Głowacki zaprezentowali również najnowszy numer czasopisma PTKS Central European Journal of Communication (Spring 2016). Ponadto Redaktor CEJC prof. dr hab. Bogusław Dobek-Ostrowska otrzymała nagrodę dla wybitnych zagranicznych naukowców ?Newskaja Premia? jednej z najstarszych uczelni w Rosji Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego wręczoną podczas konferencji CEECOM w Tartu przez prof. Sergey Korkonosenko i prof. Marina Bereznaya.