• Polski
  • English

Skład władz PTKS wybranych na II Walnym Zjeździe Wyborczym w Lublinie 16 września 2010 r.

ZARZĄD

 

ptks

BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, prof. dr hab.
Prezes
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
boguslawa.dobek@ptks.pl


ptks

IWONA HOFMAN, prof. dr hab.
Wiceprezes
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
iwona.hofman@ptks.pl


ptks

MICHAŁ DROŻDŻ, dr hab., prof. UPJPII
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
michal.drozdz@ptks.pl


ptks

MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZ, dr hab.
Uniwersytet Jagielloński
malgorzata.lisowska@ptks.pl


ptks

JERZY OLĘDZKI, prof. dr hab.
Uniwersytet Warszawski
jerzy.oledzki@ptks.pl


ptks

ZBIGNIEW ONISZCZUK, dr hab., prof. UŚ
Skarbnik
Uniwersytet Śląski w Katowicach
zbigniew.oniszczuk@ptks.pl


ptks

AGNIESZKA STĘPIŃSKA, dr
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
agnieszka.stepinska@ptks.pl


ptks

PAWEŁ BARANOWSKI, mgr
Sekretarz Zarządu
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
office@ptks.pl


KOMISJA REWIZYJNA

 
ptks
DOROTA PIONTEK, dr hab.
przewodnicząca
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dorota.piontek@ptks.pl


ptks

IGNACY S. FIUT, dr hab., prof. AGH
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
ignacy.fiut@ptks.pl


ptks

BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI, dr
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
bartlomiej.lodzki@ptks.pl


ptks

STANISŁAW MICHALCZYK, prof. dr hab.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
stanislaw.michalczyk@ptks.pl


ptks

TERESA SŁAWIŃSKA, dr
Uniwersytet Jagielloński
teresa.slawinska@ptks.pl