• Polski
  • English

Władze Towarzystwa

Skład władz PTKS wybranych na IV Walnym Zjeździe Wyborczym w Poznaniu 16 września 2016 r.

ZARZĄD

ptks

IWONA HOFMAN, prof. dr hab.
Prezes
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
ihofman@wp.pl


ptks

ZBIGNIEW ONISZCZUK, dr hab., prof. UŚ
Wiceprezes
Uniwersytet Śląski w Katowicach
gringol@post.pl


ptks

BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, prof. dr hab.
Redaktor CEJC
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
dobek@uni.wroc.pl


ptks

MICHAŁ DROŻDŻ, dr hab., prof. UPJPII
Skarbnik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
michal.drozdz@upjp2.edu.pl


ptks

ALICJA JASKIERNIA, dr hab.
Uniwersytet Warszawski
a.jaskier@gmail.com


ptks

DOROTA PIONTEK, dr hab., prof. UAM
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dorota.piontek@amu.edu.pl


ptks

MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, dr hab., prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
mmoled@sgh.waw.pl


ptks

MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK, dr
Sekretarz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
office@ptks.pl


KOMISJA REWIZYJNA

ptks

BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI, dr
Collegium Da Vinci, Poznań
bartlomiej.lodzki@cdv.pl


ptks

MIROSŁAWA WIELOPOLSKA-SZYMURA, dr
Uniwersytet Śląski w Katowicach
wmirka@op.pl


BEATA KLIMKIEWICZ, dr hab.
Uniwersytet Jagielloński


ml

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ, dr
Uniwersytet Gdański
wnsmlo@ug.edu.pl


ml

MONIKA KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, dr
Politechnika Koszalińska
mkaczmarek-sliwinska@wp.pl