• Polski
  • English

Konkurs na najlepsze prace doktorskie i magisterskie dotyczące historii i dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura oraz Fundacja Kultury Paryskiej ogłaszają nabór do pierwszej edycji Konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i ?Kultury? oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

Prace należy składać w terminie do 1 sierpnia 2017 roku. Decyzja Jury Konkursu
w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. dr hab. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski, ogłoszona zostanie nie później, niż do 31 grudnia bieżącego roku.

Na Laureatów czekają następujące nagrody pieniężne:

  • w kategorii prac magisterskich – 7.000 PLN (brutto),
  • w kategorii rozpraw doktorskich – 10.000 PLN (brutto).

Regulamin Konkursu znajduje się pod linkiem
http://kulturaparyska.com/pl/aktualnosci/1/konkurs