• Polski
  • English

Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION

siedziba:
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

adres do korespondencji:
Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin
mail : office@ptks.pl
www.ptks.pl

REGON: 020614904
NIP: 895-18-94-768
KRS: 0000289265

PKO Bank Polski SA, Oddział 34 we Wrocławiu
Nr rachunku bankowego:
74 1440 1156 0000 0000 0673 0094
Code S.W.I.F.T. (BIC): BPKOPLPW
IBAN PL 74 1440 1156 0000 0000 0673 0094

ZARZĄD

PREZES
Iwona Hofman, ihofman@wp.pl
WICEPREZES
Zbigniew Oniszczuk, gringol@post.pl

SKARBNIK
MichaŁ Drożdż, michal.drozdz@upjp2.edu.pl

SEKRETARZ ZARZĄDU
Małgorzata Adamik-Szysiak, office@ptks.pl

Bogusława Dobek-Ostrowska, dobek@uni.wroc.pl
Alicja Jaskiernia, a.jaskier@gmail.com
Dorota Piontek, dorota.piontek@amu.edu.pl
Małgorzata Molęda-Zdziech, mmoled@sgh.waw.pl

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA
Bartłomiej Łódzki, bartlomiej.lodzki@cdv.pl

Beata Klimkiewicz, beatakl@hotmail.com
Mirosława Wielopolska-Szymura, wmirka@op.pl
Małgorzata Łosiewicz, wnsmlo@ug.edu.pl
Monika Kaczmarek-Śliwińska, mkaczmarek-sliwinska@wp.pl

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION
Bogusława Dobek-Ostrowska, dobek@uni.wroc.pl
Michał Głowacki, journal@ptks.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
Bogusława Dobek-Ostrowska, dobek@uni.wroc.pl
Małgorzata Molęda-Zdziech, mmoled@sgh.waw.pl

SEKCJE BADAWCZE
Dorota Piontek, dorota.piontek@amu.edu.pl

WYKAZ PUBLIKACJI
Alicja Jaskiernia, a.jaskier@gmail.com

KONFERENCJE
Małgorzata Adamik-Szysiak, malgosia.adamik@interia.pl; office@ptks.pl

KONKURS „DOKTORAT”
Zbigniew Oniszczuk, gringol@post.pl
Patrycja Szostok, konkurs_doktorat@ptks.pl

KONKURS ?MONOGRAFIA?
Alicja Jaskiernia, a.jaskier@gmail.com
Małgorzata Molęda-Zdziech, mmoled@sgh.waw.pl