• Polski
  • English

Research sections

Polish Communication Association works through 16 different research sections.

Research sections:

Nazwa sekcji Kierownik sekcji Kontakt
Aksjologia Komunikowania
Communication Ethics and Aesthetics
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż,UPJPII, Kraków michal.drozdz@upjp2.edu.pl
Edukacja Medialna
Instructional & Developmental Communication
prof. dr hab. Wojciech, Skrzydlewski,
DSW, Wrocław
skryd@wp.pl
Ekonomika Mediówi Zarządzanie w Mediach
Media Economics
and Media Management
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
t.s.kowalski@uw.edu.pl
Filozofia i Antropologia Komunikacji
Philosophy and Anthropology of Communication
prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań boland@amu.edu.pl
Historia Mediów
Media History
dr hab. Michał Kaczmarczyk, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec prorektor@humanitas.edu.pl
Język w mediach
Language in the media
dr hab. Danuta Kępa-Figura,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin dkepa@op.pl
Komunikacja Międzykulturowa
i Komunikowanie Międzynarodowe
Intercultural & International Communication
prof. dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl
Komunikowanie Masowe
Mass Communication
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,KSW, Kraków katarzyna.pokorna@gmail.com
Komunikacja zdrowotna
Health Communication
dr Aleksandra Hulewska,Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu a_hulewska@o2.pl
Komunikowanie Polityczne
Political Communication
prof. dr hab. Dorota Piontek,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań dorota.piontek@amu.edu.pl
Komunikowanie Wizualne
i Kultura Popularna
Visual Studies & Popular Communication
prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków malgorzata.lisowska-magdziarz@uj.edu.pl
Media i Komunikowanie Lokalne
Local Media
prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin ilona-jbl@o2.pl
Nowe Media
New Media
prof. dr hab. Zbigniew Widera,Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice zbigniew@widera.pl
Polityka Medialna
i Prawo Mediów
Media & Communication Policy and Law
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,Uniwersytet Warszawski, Warszawa a.jaskier@uw.edu.pl
Public Relations
Public Relations
prof. dr hab. Monika Przybysz,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie intellectus@wp.pl
Radio
Radio
dr hab. Grażyna Stachyra,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin grazyna.stachyra@poczta.umcs.lublin.pl
Reklama
Advertising
prof. dr hab. Wanda Patrzałek,Uniwersytet Wrocławski, Wrocław wpatrzalek@uni.wroc.pl
Studia nad Dziennikarstwem
Journalism Studies
prof. dr hab. Iwona Hofman,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin ihofman@wp.pl

 

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS dr Katarzyna Kopecka-Piech, AWF, Wrocław katarzyna.kopecka.piech@gmail.com