• Polski
  • English

Konkurs DOKTORAT ’08

KONKURS „DOKTORAT ’08” – WRĘCZENIE NAGRÓD

23 listopada br. we Wrocławiu przy okazji międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Development of Agenda-Setting Theory and Research. Between West and East” nastąpił finał ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na Najlepszą Pracę Doktorską z zakresu Nauki o Komunikowaniu „DOKTORAT ’08”. Decyzją Kapituły Konkursu I nagrodę przyznano dr Teresie Sławińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie I nagrody za pracę pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem prasowym na przykładzie spółki Quest France. Praca została wyróżniona ze względu na nowatorski charakter i unikalne badania organizacyjne, które pozwoliły na ukazanie – na tle prezentacji rynku francuskiej prasy regionalnej – konkretnych form zarządzania największym regionalnym przedsiębiorstwem prasowym we Francji.
Jednocześnie kapituła okolicznościową statuetką nagrodzono prof. dr hab. Teresę Sasińską-Klas, promotora nagrodzonej rozprawy doktorskiej. Nagrody wręczył osobiście honorowy gość konferencji – prof. Maxwell McCombs z USA, jeden z twórców teorii Agenda Setting wyjaśniającej mechanizmy wpływu mediów masowych na odbiorców.