• Polski
  • English

Konkurs DOKTORAT ’11

kd1114 września br, podczas inauguracji międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Gdańsku – nastąpiło uroczyste wręczenie głównej nagrody w czwartej edycji konkursu PTKS „DOKOTORAT ’11” na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej. Tegoroczna laureatką konkursu, obejmującego rozprawy doktorskie obronione w roku 2011 w uczelniach publicznych i prywatnych, została p. dr p. dr Małgorzata Adamik-Szysiak z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie pt. „Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010”. Nagrodzona praca charakteryzowała się w zgodnej opinii recenzentów oryginalnością ujęcia tematu, konsekwencją metodologiczną oraz bogactwem refleksji i spostrzeżeń płynących z rozległych badań empirycznych. Promotorem nagrodzonej dysertacji była prof.dr hab. Iwona Hofman, prodziekan Wydziału Politologii UMCS i wiceprezes naszego towarzystwa, która również otrzymała pamiątkową nagrodę