• Polski
  • English

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Warszawa, 12–13 grudnia 2017

Informacja o konferencji
formularz zgłoszeniowy

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Współczesny polski system medialny
Kielce, 30 listopada – 1 grudnia 2017

Zaproszenie: pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

II Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro Mediów”
Gdańsk, 10 listopada 2017

PATRONAT PTKS
Informacja: www.google-konferencja-gdansk.pl
Zgłoszenie: www.google-konferencja-gdansk.pl/pl/rejestracja

wpisane przez w kategorii Konferencje zagranicze

Moscow, October 19-20, 2017

Call for papers: EJTA2017_CFP_Eng

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Gdańsk, 12-13 października 2017

PATRONAT PTKS
Informacja: ZAPROSZENIE

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Poznań, 9 czerwca 2017

ZAPROSZENIE
Zgłoszenie. doc.
Program seminarium

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Kraków, 8 czerwca 2017
Zaproszenie: Zaproszenie
Zgłoszenie: Formularz_zgloszeniowy

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Zielona Góra, 8-9 czerwca 2017

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Lublin, 25-26 maja 2017

Zaproszenie: pdf
Informacje: https://mediaameryka.wixsite.com/umcs

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Zaufanie w mediach ? zaufanie do mediów
Trust in the media

PATRONAT PTKS
Kraków, 24?25 maja 2017 roku
Zaproszenie: doc
Program: Program

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„PR – Sztuka skutecznej komunikacji”

PATRONAT PTKS

Koszalin, 17 maja 2017

Plakat: FUTURA PLAKAT

Program: Program

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Lublin, 17 maja 2017
Informacja: Zaproszenie

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Edukacja medialna ? nowe metody dydaktyczne

Lublin, 15-16 maja 2017

Informacja: ZAPROSZENIE

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Warszawa, 11 maja 2017

Zaproszenie: pdf
Zgłoszenie: doc

Radio Relations

Wrz
2017
12

wpisane przez w kategorii Konferencje zagranicze

ECREA Radio Research Section Conference,
„Radio Relations”
Lublin, 12-14 September 2017
Conference website: http://radioresearch2017.org/
Call for papers: pdf

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2017

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Olsztyn, 11-13 maja 2017
Zaproszenie: .pdf
Zgłoszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Lublin, 8-9 maja 2017
Informacje: http://www.umcs.pl/pl/wspolczesnemedia.htm

2016

Sty
2017
27

wpisane przez w kategorii Bezkategorii

Marcin Sanakiewicz, Telewizja ponowoczesna. Logiki i imaginacje medialne, Wydawnictwo Novae Res Naukowa, Gdynia 2016, ISBN: 9788380830653, s. 252.

Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Romiszewska, Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-826-5, s. 148.

Małgorzata Adamik-Szysiak (red.), Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-923-1, s. 184.

M. Bartosik-Purgat, Media społecznościowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-204-4, s. 166.

Anna Bendrat, Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65573-25-4, s. 317.

Barbara Boniecka, Anna Granat, Recepcja mediów, t. 2. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-754-1, s. 134.

Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Graczyk (red.), Dziecko w mediach, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-000-1, s. 530.

Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3504-0, s. 232.

Krystyna Doktorowicz (red.), Media Społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 1 i t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ISBN 978-83-226-3111-8; 978-83-226-3111-9.

Aneta Duda, Konsumpcja. Teorie i badania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-348-5, s. 608.

Karolina Dziewulska- Siwek, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Wydawnictwo Elipsa, ISBN 978-83-801-7088-9.

Katarzyna Gad, Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-9451-051-0, s. 224.

Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2643-6, s. 516.

Robert Grochowski, Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-644-4776-1, s. 242.

Włodziemierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2016, ISBN 978-83-754-5649-3, s. 214.

Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-801-9452-6, s. 367.

Janina Hajduk-Nijakowska, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-739-5725-1, s. 294.

Agnieszka Hess, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Katarzyna Gad, Sylwia Wrona, Ewelina Góral, Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2016, ISBN 978-83-946879-0-8 (wydanie drukowane), ISBN 978-83-946879-1-5 (wydanie elektroniczne), s. 144.

Aleksandra Hirszfeld, Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2715-0, s. 292.

Iwona Hofman (red.), Jerzy Giedroyc, Leopold Unger ?Korespondencja 1970-2000?, Instytut Literacki ?Kultura?, Instytut Książki, Paryż, Kraków 2016, ISBN 978-83-6100-547-6, s. 455.

Iwona Hofman, Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-801-2, s. 432.

Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-799-2; ISBN 978-83-7784-800-5, t 1. s. 215, t. 2. s. 341.

Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-832-6, s. 359.

Michał Jacuński, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3495-1, s. 220.

Alicja Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-668-4, s. 411.

Marcin Jewdokimow, Tomira Chmielewska-Ignatowicz (red.), Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8090-136-0, s. 189.

Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-64970-10-8, s. 347.

K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN: 978-83-64970-09-2, s. 352.

Iwona Lupa, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, ISBN 978-83-65357-37-3, s. 227.

J. Kania, P. Olechowska (red.), Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2016, ISBN 978-83-64070-07-5, s. 216.

M. Kawka, R. Filas i P. Płaneta, Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4032-4, ISBN 978-83-233-9496-9 (e-book), s. 472.

Katarzyna Konarska, Adam Szynol (red.), Media and Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3532-3, s. 148.

Katarzyna Kopecka-Piech, Krzysztof Wasilewski (red.), Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, Stowarzyszenie naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN 978-83-946383-0-6, s. 189.

Piotr Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-2422-788-4, s. 360.

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-354-6, s. 192.

Anna Nacher, Media lokacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4074-4, s. 222.

R. Nęcek, E. Kucharska, W. Misztal, Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-6.

Robert Nęcek, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-5.

Hajduk-Nijakowska Janina, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-725-1 , s. 294.

Wojciech Furman, Paweł Kuca, Dominik Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-255-6, s. 279.

Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7395-725-1, s. 319.

Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-3012-9, s. 234.

Jakub Padewski, Pisanie przeszłości. Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2762-4, s. 200.

Wanda Patrzałek (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ISBN 978-83-7695-570-4, s. 305.

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-44-6, s. 264.

Robert Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-150-4, s. 168.

Piotr Sawczyński, Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego, Kraków 2016, Wydawnictwo Universitas, ISBN 97883-242-2756-3, s. 136.

Łukasz Scheffs, Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2016, s. 278.

Teresa Sławińska, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-945105-0-3, Kraków 2016, s. 195.

Marek Sokołowski (red.) Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Wydawnictwo: Adam Marszałek,Toruń 2016, ISBN: 978-83-801-9541-7, s. 166.

Ewa Szczęsna, Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-242-2645-0, s. 408.

W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4088-1, s. 246.

Paweł Urbaniak, Objectivity in Journalism, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3526-2, s. 120.

Katarzyna Walotek-Ściańska, Communication of Cultural Institutions in the Era of New Technologies. Academic textbook, Wydawnictwo: VERBUM PRAHA, Praga 2016, ISBN 978-80-87800-34-8, s. 125.

Konrad Wojnowski, Pożyteczne katastrofy, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-3024-2, s. 472.

Edyta Żyrek-Horodyska, Janusz Heitzman (red.), Komunikowanie o nauce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4099-7, s. 250.

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Rzeszów, 20-21 kwietnia 2017
Zaproszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Publikacje

Małgorzata Adamik-Szysiak, Agnieszka Łukasik-Turecka, Beata Romiszewska, Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-826-5, s. 148.

Małgorzata Adamik-Szysiak (red.), Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-923-1, s. 184.

M. Bartosik-Purgat, Media społecznościowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-204-4, s. 166.

Anna Bendrat, Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-65573-25-4, s. 317.

Barbara Boniecka, Anna Granat, Recepcja mediów, t. 2. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-754-1, s. 134.

Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Graczyk (red.), Dziecko w mediach, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-000-1, s. 530.

Bogusława Dobek-Ostrowska, Paulina Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3504-0, s. 232.

Krystyna Doktorowicz (red.), Media Społecznościowe. Dialog w cyberprzestrzeni, t. 1 i t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ISBN 978-83-226-3111-8; 978-83-226-3111-9.

Aneta Duda, Konsumpcja. Teorie i badania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-348-5, s. 608.

Karolina Dziewulska- Siwek, Fundamenty etyczne rzecznika prasowego, Wydawnictwo Elipsa, ISBN 978-83-801-7088-9.

Katarzyna Gad, Polska e-marka narodowa. Spoty promocyjne Polski w internecie jako element brandingu narodowego, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-9451-051-0, s. 224.

Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2643-6, s. 516.

Robert Grochowski, Komunikacja społeczno-symboliczna starożytnej Krety. Próba charakterystyki okresu minojskiego, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, ISBN 978-83-644-4776-1, s. 242.

Włodziemierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Jasnopis czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2016, ISBN 978-83-754-5649-3, s. 214.

Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN 978-83-801-9452-6, s. 367.

Janina Hajduk-Nijakowska, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-739-5725-1, s. 294.

Agnieszka Hess, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Katarzyna Gad, Sylwia Wrona, Ewelina Góral, Dialog obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Wydawnictwo ToC, Nowy Targ 2016, ISBN 978-83-946879-0-8 (wydanie drukowane), ISBN 978-83-946879-1-5 (wydanie elektroniczne), s. 144.

Aleksandra Hirszfeld, Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2715-0, s. 292.

Iwona Hofman (red.), Jerzy Giedroyc, Leopold Unger ?Korespondencja 1970-2000?, Instytut Literacki ?Kultura?, Instytut Książki, Paryż, Kraków 2016, ISBN 978-83-6100-547-6, s. 455.

Iwona Hofman, Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-801-2, s. 432.

Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Współczesne media. Media informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-799-2; ISBN 978-83-7784-800-5, t 1. s. 215, t. 2. s. 341.

Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-832-6, s. 359.

Michał Jacuński, Sieciowe komunikowanie polityczne w Polsce. Perspektywa aktorów politycznych, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3495-1, s. 220.

Alicja Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545-668-4, s. 411.

Marcin Jewdokimow, Tomira Chmielewska-Ignatowicz (red.), Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8090-136-0, s. 189.

K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Systemy polityczne i komunikowanie polityczne w Europie i na świecie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-64970-10-8, s. 347.

K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii UG, Gdańsk 2016, ISBN: 978-83-64970-09-2, s. 352.

Iwona Lupa, Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016, ISBN 978-83-65357-37-3, s. 227.

J. Kania, P. Olechowska (red.), Ciągłość i zmiana. 70 lat mediów masowych na Pomorzu Zachodnim, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin 2016, ISBN 978-83-64070-07-5, s. 216.

M. Kawka, R. Filas i P. Płaneta, Zeszyty Prasoznawcze: analiza zawartości (1957-2012). Metody, tematy, autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4032-4, ISBN 978-83-233-9496-9 (e-book), s. 472.

Katarzyna Konarska, Adam Szynol (red.), Media and Journalism in the Digital Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3532-3, s. 148.

Katarzyna Kopecka-Piech, Krzysztof Wasilewski (red.), Lokalne, regionalne, transnarodowe. Rola mediów w kształtowaniu wspólnot, Stowarzyszenie naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski 2016, ISBN 978-83-946383-0-6, s. 189.

Piotr Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-2422-788-4, s. 360.

Agnieszka Łukasik-Turecka (red.), Oblicza wyborów. Studia wyborcze i analizy kampanii parlamentarnej w 2015 roku na Lubelszczyźnie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-354-6, s. 192.

Anna Nacher, Media lokacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4074-4, s. 222.

R. Nęcek, E. Kucharska, W. Misztal, Wychowanie – Komunikacja – Zdrowie. Charyzmat felicjański, Wydawnictwo św. Jana Pawła II, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-6.

Robert Nęcek, Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016, ISBN 978-83-7580-464-5.

Hajduk-Nijakowska Janina, Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ISBN 978-83-7395-725-1 , s. 294.

Wojciech Furman, Paweł Kuca, Dominik Szczepański (red.), Media w kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-255-6, s. 279.

Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.), Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7395-725-1, s. 319.

Grażyna Osika, Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-3012-9, s. 234.

Jakub Padewski, Pisanie przeszłości. Pamięć i historia w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-2762-4, s. 200.

Wanda Patrzałek (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ISBN 978-83-7695-570-4, s. 305.

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, ISBN 978-83-65208-44-6, s. 264.

Robert Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8085-150-4, s. 168.

Piotr Sawczyński, Polityczność podmiotu. Spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego, Kraków 2016, Wydawnictwo Universitas, ISBN 97883-242-2756-3, s. 136.

Łukasz Scheffs, Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań 2016, s. 278.

Teresa Sławińska, Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym, Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-945105-0-3, Kraków 2016, s. 195.

Marek Sokołowski (red.) Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, Wydawnictwo: Adam Marszałek,Toruń 2016, ISBN: 978-83-801-9541-7, s. 166.

Ewa Szczęsna, Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-242-2645-0, s. 408.

W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4088-1, s. 246.

Paweł Urbaniak, Objectivity in Journalism, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2016, ISBN 978-83-229-3526-2, s. 120.

Katarzyna Walotek-Ściańska, Communication of Cultural Institutions in the Era of New Technologies. Academic textbook, Wydawnictwo: VERBUM PRAHA, Praga 2016, ISBN 978-80-87800-34-8, s. 125.

Konrad Wojnowski, Pożyteczne katastrofy, Wydawnictwo: Universitas, Kraków 2016, ISBN 97883-242-3024-2, s. 472.

Edyta Żyrek-Horodyska, Janusz Heitzman (red.), Komunikowanie o nauce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ISBN 978-83-233-4099-7, s. 250.

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2015

Tytuł: Za fasadą społeczności
Autor: Jan Kreft
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo UJ
ISBN: 978-83-233-3906-9
Liczba stron: 184

Tytuł: Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej
Autor: Michał Bukowski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo UJ
ISBN: 978-83-233-4014-0
Liczba stron:158

Tytuł: Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: Aspra J-R
ISBN: 978-83-7545-653-0
Liczba stron: 284

Tytuł: Leksykon konwergencji mediów
Autor: Katarzyna Kopecka Piech
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH UNIVERSITAS
ISBN: 9788324227273
Liczba stron: 96

Tytuł: Jak Cię widzą tak Cię piszą
Autor: Guy Kawasaki
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: WYDAWNICTWO HELION S.A.
ISBN: 9788328313590
Liczba stron: 184

Tytuł:  Journalism in Change
Autor/ka: Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.)
Miejsce i rok wydania: Frankfurt-Berlin-Bern-Bruxelles-New Yor-Oxford-Wien, 2015
Wydawnictwo: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-64921-3
Liczba stron: 333

Tytuł:  Przekaz digitalny
Autor/ka: Ewa Szczęsna
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 97883-242-2645-0; wyd. elektron.: 97883-242-2568-9
Liczba stron: 408

Tytuł: Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów
Autor/ka: Barbara Orzeł
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: ŚLĄSK SP. Z O.O. WYDAWNICTWO NAUKOWE
ISBN: 9788371648267
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa
Autor/ka: Dorota Narewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: Drukarnia IOTA UNUM
ISBN: 9788363710026
Liczba stron: b.d,.

Tytuł: Kod You Tube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności.
Autor/ka: Marta Majorek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324226337
Liczba stron: 238

Tytuł: Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych.
Autor/ka: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Wydawnictwo: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-676-6
Liczba stron: 179

Tytuł: Media. Business. Culture. Social and Political Role of the Media (vol. II)
Autor/ka: Małgorzata Łosiewicz. Anna Ryłko-Kurpiewska (eds.)
Miejsce i rok wydania: Kinvara Co. Galway ? Gdynia 2015
Wydawnictwo: TrueSing ? Nowae Res
ISBN: 978-0-9927953-1-3 [IRL]
978-83-7942-495-5 [POL]
Liczba stron: 603

Tytuł: Współczesne media. Medialny obraz świata. Studium przypadku (t. 2)
Autor/ka: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Wydawnictwo: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-600-1
Liczba stron: 242

Tytuł: Zmiany medialne i komunikacyjne. Wizerunek. Biznes. Współczesne transgresje. Tom 2
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech ( red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434564
Liczba stron: 280

Tytuł: Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności. Współczesne transgresje. Tom 1
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech ( red.)
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434557
Liczba stron: 260

Tytuł: Dziennikarstwo a Public Relations
Autor: M. Gajlewicz, K. Gajlewicz-Korab (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
ISBN: 978-83-7930-659-6
Liczba stron: 154

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3436-4
Liczba stron: 264

Tytuł: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy. Badania. Hipotezy.
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Toruń 2015
Wydawnictwo: Uniwersytet M. Kopernika
ISBN: 9788323131755
Liczba stron: 484

Tytuł: Spełnienie
Autor/ka: Arianna Huffington
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: LAURUM
ISBN: 9788377468388
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarze byli wśród nas są z nami
Autor/ka: Alicja Wielgoławska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2015
Wydawnictwo: ASKON sp. z o.o.
ISBN: 9788374520829
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa
Autor/ka: Dorota Narewska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Drukarnia IOTA UNUM
ISBN: 9788363710026
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Język komunikowania wizualnego ? semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii
Autor: Jakub Ochnio
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unikat2
ISBN: 978-83-62314-84-3
Liczba stron: 99

Tytuł: Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino
Autor: Krystyna Doktorowicz ( red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-8012-408-0
Liczba stron:164

Tytuł: Journalism in Change
Autor/ka: Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.)
Miejsce i rok wydania: Frankfurt-Berlin-Bern-Bruxelles-New Yor-Oxford-Wien, 2015
Wydawnictwo: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-64921-3
Liczba stron: 333

Tytuł: Przekaz digitalny
Autor/ka: Ewa Szczęsna
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 97883-242-2645-0; wyd. elektron.: 97883-242-2568-9
Liczba stron: 408

Tytuł: APPLEIZACJA KULTURY ZMIANA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH W KONTEKŚCIE NOWYCH MEDIÓW
Autor/ka: Barbara Orzeł
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: ŚLĄSK SP. Z O.O. WYDAWNICTWO NAUKOWE
ISBN: 9788371648267
Liczba stron: b.d.

Tytuł: KAROLA WOJTYŁY WIZJA DZIENNIKARSTWA
Autor/ka: Dorota Narewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: Drukarnia IOTA UNUM
ISBN: 9788363710026
Liczba stron: b.d,.

Tytuł: Kod You Tube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności.
Autor/ka: Marta Majorek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324226337
Liczba stron: 238

Tytuł: Media studenckie w Polsce. Geneza. Ewolucja. Rzeczywistość.
Autor/ka: Anna Zięty
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434496
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Przemiany mediów regionalnych i lokalnych
Autor/ka: Wojciech Furman, Paweł Kuca (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN: 978-83-7996-098-9
Liczba stron: 201

Tytuł: Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie. Polen und Deutschland angesichts des Wandels in der Ukraine
Autor/ka: Wojciech Furman (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN: 978-83-7996-110-8
Liczba stron: 170

Tytuł: Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa międzynarodowa
Autor: Michał M. Bukowski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-4014-0
Liczba stron: 154

Tytuł: Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat.
Autor: Marek Gędek
Miejsce i rok wydania: Lublin 2015
Wydawnictwo: Norbetinum
ISBN: 9788372225726
Liczba stron: 207

Tytuł: Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności. Współczesne transgresje. Tom 1
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech ( red.)
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434557
Liczba stron: 260

Tytuł: Zmiany medialne i komunikacyjne. Wizerunek. Biznes. Współczesne transgresje. Tom 2
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech ( red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434564
Liczba stron: 280

Tytuł: Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności. Współczesne transgresje. Tom 1
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech ( red.)
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434557
Liczba stron: 260

Tytuł: Dziennikarstwo a Public Relations
Autor: M. Gajlewicz, K. Gajlewicz-Korab (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: DIFIN Spółka Akcyjna
ISBN: 978-83-7930-659-6
Liczba stron: 154

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3436-4
Liczba stron: 264

Tytuł: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy. Badania. Hipotezy.
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Toruń 2015
Wydawnictwo: Uniwersytet M. Kopernika
ISBN: 9788323131755
Liczba stron: 484

Tytuł: Spełnienie
Autor: Arianna Huffington
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: LAURUM
ISBN: 9788377468388
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarze byli wśród nas są z nami
Autor: Alicja Wielgoławska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2015
Wydawnictwo: ASKON sp. z o.o.
ISBN: 9788374520829
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce
Autor: Weronika Świerczyńska-Głownia
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UJ
ISBN: 978-83-233-3812-3
Liczba stron: 134

Tytuł: Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa
Autor: Dorota Narewska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Drukarnia IOTA UNUM
ISBN: 9788363710026
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Język komunikowania wizualnego ? semantyka, syntaktyka i pragmatyka fotografii
Autor: Jakub Ochnio
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unikat2
ISBN: 978-83-62314-84-3
Liczba stron: 99

Tytuł: Tożsamość w wieku informacji.Media.Internet. Kino
Autor: Krystyna Doktorowicz ( red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-8012-408-0
Liczba stron:164

Tytuł: Journalism in Change
Autor: Gunnar Nygren, Bogusława Dobek-Ostrowska (eds.)
Miejsce i rok wydania: Frankfurt-Berlin-Bern-Bruxelles-New Yor-Oxford-Wien, 2015
Wydawnictwo: Peter Lang
ISBN: 978-3-631-64921-3
Liczba stron: 333

Tytuł: Przekaz digitalny
Autor: Ewa Szczęsna
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 97883-242-2645-0; wyd. elektron.: 97883-242-2568-9
Liczba stron: 408

Tytuł: APPLEIZACJA KULTURY ZMIANA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH W KONTEKŚCIE NOWYCH MEDIÓW
Autor: Barbara Orzeł
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Wydawnictwo: ŚLĄSK SP. Z O.O. WYDAWNICTWO NAUKOWE
ISBN: 9788371648267
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Kod You Tube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności.
Autor: Marta Majorek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2015
Wydawnictwo: Universitas
ISBN: 9788324226337
Liczba stron: 238

Tytuł: Media studenckie w Polsce. Geneza. Ewolucja. Rzeczywistość.
Autor: Anna Zięty
Miejsce i rok wydania: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434496
Liczba stron: b.d.

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2014

Tytuł: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych
Autor: Janina Hajduk-Nijakowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 978-83-7395-612-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron:304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: ?Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.?
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2. Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje.
Autor: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych
Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Europa Obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej
Autor: Małgorzata Winiarska-Brodowska
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 978-83-61991-71-7
Liczba stron: 222

Tytuł: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie
Autor/ka: Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Monika Ślufińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-901-3
Liczba stron: 383

Tytuł: Polityka 2.0. Aktorzy polityczni w świecie nowych mediów,
Autorzy: Mirosław Lakomy, Leszek Porębski, Natalia Szybut
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WAM,
ISBN: (Ignatianum):978-83-7614-205-0, WAM:978-83-277-1024-6
Liczba stron: 250

Tytuł: Problemy demokracji
Redakcja naukowa: Mirosław Lakomy, Maria Nowina Konopka
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
ISBN: 978-83-7614-196-1 (Ignatianum), 978-83-277-0198-5 (WAM)
Liczba stron: 184

Tytuł: Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
Autor: Wojciech Maguś
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-456-4
Liczba stron: 579

Tytuł: Społeczeństwo, polityka, ekonomia. Śląscy twórcy i dziennikarze (1922-1945).
Autor: Maria Buszman-Witańska
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN: 978-83-7875-208-0
Liczba stron: s. 139

Tytuł: I Communicate, Therefore I AM
Autor: Jarosław Jęczeń
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 978-83-7702-853-7
Liczba stron: 196

Tytuł: Status prawny dziennikarza
Autor: Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-3250-7
Liczba stron: 566

Tytuł: Konflikt ? negocjacje ? kultura ? komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje. Autor/ka: Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-989-1
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia we wspólnotach społecznych Autor/ka: Anna Mitręga, Iwona Jaroszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-523-7
Liczba stron: 399

Tytuł: Komunikacja ? (po)rozumienie -obecność społeczna Autor/ka: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Poranny towarzysz i doradca. Polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie programów ?Dzień Dobry TVN? i ?Pytanie na śniadanie?.
Autor: Olga Dąbrowska-Cendrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
ISBN: 978-83-7151-999-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Media mniejszości. Mniejszości w mediach
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Ewa Godlewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-484-7
Liczba stron: 324

Tytuł: Media i polityka. Relacje i współzależności
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-457-1
Liczba stron: 384

Tytuł: Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-478-9
Liczba stron: 224

Tytuł: Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością.
Autor: Tadeusz Kononiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ASPRA-JR
ISBN: 978-83-7545-427-7
Liczba stron: 304

Tytuł: System medialny Islandii
Autor: Lidia Pokrzycka
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 978-83-7784-455-7
Liczba stron: 236

Tytuł: Prawna regulacja krajowego rynku zbiorowego zarządzania prawami do muzyki
Autor: Michał Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo WDiNP UW
ISBN: 978-83-63183-62-2
Liczba stron: 499

Tytuł: A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union
Autor: Beata Klimkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydawnictwo: Jagiellonian University Press
ISBN: 978-83-233-3715-7
Liczba stron: 323.

Tytuł: Czas seriali
Autor: Agnieszka Szczepanek, Sandra Wojciechowska, Piotr Buśko
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3416-8
Liczba stron: 262

Tytuł: Demokracja w obliczu nowych mediów
Autor: M. Musiał-Karg
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0415-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Dziennikarstwo i media 4. Marka, media, komunikacja
Autor: I. Borkowski K. Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 978-83-229-3426-4
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Dziennikarz. Zawód przyszłości.
Autor: J. Ściślak
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM sp. z o.o.
ISBN: 978-83-727-7776-2
Liczba stron: 176

Tytuł: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora
Autor: S. Tabakowski
Miejsce i rok wydania: Katowice 2014
Wydawnictwo: Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-716-44840-3
Liczba stron: 350

Tytuł: Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu.
Autor: E. Maj (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0885-0
Liczba stron: 202

Tytuł: Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie.
Autor: M. Łyszczarz, S. Marcinkiewicz, M. Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-778-0855-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Kurs dziennikarstwa dla samouków.
Autor: M. K. Piekarska
Miejsce i rok wydania: Toruń 2014
Wydawnictwo: Biblioteka analiz sp. z o.o.
ISBN: 978-83-638-7903-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego
Autor: Wiesław Sonczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: WDiNP UW
ISBN: 978-83-631-8349-3
Liczba stron: 338

Tytuł: Media w transformacji.
Autor: A. Graczyk, M. Przybysz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: ELIPSA DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY
ISBN: 978-83-715-1132-5
Liczba stron: 418

Tytuł: Medialne lwy dla rekinów biznesu.
Autor: A. Ślifirska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-011-8005-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Naznaczeni popkulturą.
Autor: B. Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-634-3424-3
Liczba stron: 466

Tytuł: Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce.
Autor: Iwona Hofman, Justyna Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMCS
ISBN: 978-83-778-4507-3
Liczba stron: 302

Tytuł: Obrazkowe memy internetowe.
Autor: J. Sroka
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: CEDEWU sp. z o.o.
ISBN: 978-83-755-6669-7
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Władza, media i pieniądze. Amerykańska ekonomia polityczna komunikowania (wybrane zagadnienia)
Autor: Sławomir Czapnik
Miejsce i rok wydania: Opole 2014
Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego
ISBN: 978-83-7395-608-7
Liczba stron: 232

Tytuł: Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne.
Autor: Tomasz Huk
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski w Katowicach i Oficyna Wydawnicza ?Impuls?, Katowice-Kraków 2014,
ISBN: 978-83-7850-705-5
Liczba stron: 384

Tytuł: Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2.
Autor: Anna Zorska, Małgorzata Molęda-Zdziech, Bohdan Jung (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2014
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza SGH
ISBN: 978-83-7378-915-9
Liczba stron: 273

Tytuł: Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku
Autor: Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński (red.)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Miejsce i rok wydania: Rzeszów 2014
ISBN: 978-83-7996-079-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Prasowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
ISBN: 978-83-7561-397-1
Liczba stron: 180

Tytuł: Social media to ściema
Autor: B. J. Mendelson
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 978-83-2467-500-5
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne funkcje mediów katolickich
Autor: Bogumił Karp
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: Radio Victoria
ISBN: 978-83-9070-770-9
Liczba stron: b.d.

Tytuł: Społeczne konteksty edukacji medialnej
Autor: Grażyna Penkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 9788363434137
Liczba stron: 298

Tytuł: Twitter ? sukces komunikacji w 140 znakach
Autor: Eryk Mistewicz
Miejsce i rok wydania: 2014
Wydawnictwo: One Press
ISBN: 9788324678990
Liczba stron: 200

Tytuł: Upór poznawania
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWrc
ISBN: 9788322934395
Liczba stron: 208

Tytuł: Ustanawianie agendy politycznej przez media
Autor: Ewa Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377845110
Liczba stron: 356

Tytuł: W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur
Autor: Marek Sokołowski
Miejsce i rok wydania: Toruń2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377802809
Liczba stron: 394

Tytuł: Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji
Autor: M. Major, J. Bucknall-Hołyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
ISBN: 9788378651482
Liczba stron: 248

Tytuł: Współczesne media. Wartości mediów (tom 2)
Autor: b.d.
Miejsce i rok wydania: Lublin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377844663
Liczba stron: 240

Tytuł: Zaufaj mi, jestem kłamcą
Autor: Ryan Holiday
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo HELION S.A.
ISBN: 9788324692460
Liczba stron: 296

Tytuł: ?Tylko Rock?-rezultaty analizy strukturalnej
Autor: Artur Trudzik
Miejsce i rok wydania: Szczecin 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo volumina.pl
ISBN: 978-83-7867-239-5
Liczba stron: 594

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2013

Tytuł: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-205-9
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-209-7
Liczba stron: 312

Tytuł: Ponadczasowe strony internetowe
Autor: Alexander Dawson
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: HELION
ISBN: 9788324644537
Liczba stron: 384

Tytuł: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki
Autor: Lech W. Zacher
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375612967
Liczba stron: 594

Tytuł: Nowe media a praktyki komunikacyjne
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-224-7
Liczba stron: 178

Tytuł: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna
Autor: Jan Pleszczyński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842843
Liczba stron: 489

Tytuł: Władza komunikacji
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17021-9
Liczba stron: 514

Tytuł: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842874
Liczba stron: 325

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Obszary badań wizerunku
Autor: Alicja Waszkiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
ISBN: 9788375454109
Liczba stron: 149

Tytuł: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Autor: Nicholas Carr
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4138-3
Liczba stron: 280

Tytuł: Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku
Autor: Dave Kerpen
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-4813-9
Liczba stron: 256

Tytuł: Hanna Bogucka
Autor: Technologie radia kognitywnego
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17199-5
Liczba stron: 242

Tytuł: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacji
Autor: Hanna Batorowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Seria wydawnicza: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
ISBN: 978-83-61-46487-7
Liczba stron: 155

Tytuł: Kultura media etyka
Autor: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Seria wydawnicza: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
ISBN: 978-83-76-54204-1
Liczba stron: 286
Tytuł: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem
Autor: Michał Kuś
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93368-8
Liczba stron: 128

Tytuł: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce
Autor: Lucyna Szot
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93381-7
Liczba stron: 414

Tytuł: Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży
Autor: Magdalena Sasin
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-25823-3
Liczba stron: 318

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93382-4
Liczba stron: 190

Tytuł: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze
Autor: Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50163-3
Liczba stron: 251

Tytuł: Marketing polityczny w Internecie
Autor: Jarosław Zieliński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-80701-9
Liczba stron: 217

Tytuł: Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Autor: Maria Paula Malinowski Rubio
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Nomos
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-88106-5
Liczba stron: 336

Tytuł: Postmedia. Cyfrowy kod i baza danych
Autor: Piotr Celiński
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84352-9
Liczba stron: 220

Tytuł: Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Autor: Julian Assange
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-24-67325-4
Liczba stron: 163

Tytuł: Komunikacja w mediach społecznościowych
Autor: Piotr Gutowski
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2013
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-22418-2
Liczba stron: 212

Tytuł: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki
Autor: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33526-9
Liczba stron: 174

Tytuł: Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko
Autor: Rafał Maciąg
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-23-33511-5
Liczba stron: 295

Tytuł: Kompetencje komunikacyjne nieletnich
Autor: Anna Wojnarska
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-77-84341-3
Liczba stron: 315

Tytuł: Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa
Autor: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-75-45407-9
Liczba stron: 157

Tytuł: Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63-43409-0
Liczba stron: 312

Tytuł: Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych
Autor: Krzysztof Niewiadomski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Serafin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-63243-17-3
Liczba stron: 342

Tytuł: Prasa jako medium edukacyjne
Autor: Edyta Zierkiewicz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-78-50373-6
Liczba stron: 495

Tytuł: Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe
Autor: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: Media początku XXI wieku
ISBN: 978-83-75-45421-5
Liczba stron: 245

Tytuł: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – Prezentacje i odbiór
Autor: Beata Łaciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-62-01558-0
Liczba stron: 410

Tytuł: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Autor: Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7702-541-3
Liczba stron: 228

Tytuł: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-76-41798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II
Autor: Grzegorz Łęcki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-71-51957-4
Liczba stron: 318

Tytuł: Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-72-71792-4
Liczba stron: 268

Tytuł: To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w Polskim dyskursie medialnym
Autor: Xymena Bukowska, Barbara Markowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Trio
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-270-2
Liczba stron: 174

Tytuł: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Autor: Ewa Nowak (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784273-7
Liczba stron: 187

Tytuł: Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi
Autor: Dariusz Jemielniak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375612851
Liczba stron: 376

Tytuł: Przenikanie idei informelu. Polska prasa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Autor: Magdalena Howorus-Czajka
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788378650409
Liczba stron: 172

Tytuł: Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372717917
Liczba stron: 215

Tytuł: Zawód dziennikarz śledczy
Autor: Cezary Gmyz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Fronda
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268276
Liczba stron: 300

Tytuł: Rodzina w mediach. Media w rodzinie
Autor: Małgorzata Sitarczyk (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376417721
Liczba stron: 192

Tytuł: Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku
Autor: Krzysztof Arcimowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Żak
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362015481
Liczba stron: 497

Tytuł: Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem i autopromocją
Autor: Marcin Sanakiewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373836174
Liczba stron: 134

Tytuł: Sport w mediach
Autor: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371519444
Liczba stron: 540

Tytuł: Pismo, tekst,literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Autor: Paweł Majewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare
ISBN: 9788323511526
Liczba stron: 353

Tytuł: Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie
Autor: George A. Dunn, Nicolas Michaud
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2013
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324652518
Liczba stron: 238
Tytuł: Mowa umowna. O felietonach Kisiela
Autor: Magdalena Mateja
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy DUET
ISBN: 978-83-62558-26-1
Liczba stron: 342

Tytuł: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Autor: Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-2917-2
Liczba stron: 408

Tytuł: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
Autor: Agnieszka Hess
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3527-6
Liczba stron: 340

Tytuł: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-4-5
Liczba stron: 304

Tytuł: Media w edukacji. Obszary lokalności ? różnorodność współczesności
Autor: Agnieszka Roguska (red.)
Miejsce i rok wydania: Siedlce, 2013
Wydawnictwo: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-5-2
Liczba stron: 292

Tytuł: Nowe media i wyzwania współczesności
Autor: Marek Sokołowski ( red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978 ? 83 ? 7780 ? 814 ? 6
Liczba stron: 368

Tytuł: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Autor: Janina Fras
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWr
ISBN: 9788322933824
Liczba stron: 190

Tytuł: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym
Autor: Dariusz Rott, Zbigniew Widera
Miejsce i rok wydania: Kraków – Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme?, Pracownia Zarządzania Wiedzą
ISBN: 978-83-7759-012-6
Liczba stron: 78

Tytuł: Problemy konwergencji mediów
Autor: Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec – Praga, 2013
ISBN: 978-80-87800-00-3
Liczba stron: 378

Tytuł: Marketingova a medialní komunikace dnes II
Autor: Dariusz Rott (red.)
Miejsce i rok wydania: Praha, 2013
ISBN: 978-80-87800-02-7
Liczba stron: 68

Tytuł: Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach
Autor: Lakomy Mirosław
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2013
Wydawnictwo: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7614-138-1 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7767-938-8 (WAM)
Liczba stron: 404

Tytuł: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu
Autor: Piotr Francuz
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL
ISBN: 978-83-7702-706-6
Liczba stron: 348

Tytuł: Zarządzanie w mediach
Autor: Tadeusz Kowalski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Wolters Kluver SA
ISBN: 978-83-264-4477-7
Liczba stron: 310

Tytuł: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych
Autor: Monika Marta Przybysz
Miejsce i rok wydania: Kielce, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jedność
ISBN: 978-83-7660-910-2
Liczba stron: 418

Tytuł: Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej
Autor: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-719-6
Liczba stron: 172

Tytuł: Współczesne media. Język mediów
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Liczba stron: 500

Tytuł: Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Autor: Mirosław Filiciak
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-6343-09-0
Liczba stron: 300

Tytuł: Internet. Czas się bać.
Autor: Wojciech Orliński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Agora SA
ISBN: 978-83-268-1298-9
Liczba stron: 288

Tytuł: Czas celebrytów . Mediatyzacja życia publicznego.
Autor: Małgorzata Molęda-Zdziech
Wydawnictwo: Difin Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7641-798-1
Liczba stron: 444

Tytuł: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2013
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-269-1
Liczba stron: 274

Tytuł: Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego
Autor: Radosław Sajna
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ISBN: 978-83-7096-906-6
Liczba stron: 465

Tytuł: Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Autor: Maciej Miżejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 978- 83-7638-231-9
Liczba stron: 204

Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo.
Autor: Agnieszka Ziętek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Universitas
ISBN: 97883-242-2355-8
Liczba stron: 245

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2012

Tytuł: Italianization (or Mediterraneanization) of Polish Media System? Reality and Perspective
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska w: Comparing Media System Beyond the Western World Daniel Hallin, Paolo Mancini (red)
Miejsce i rok wydania: Cambridge, 2012
Wydawnictwo: Cambridge University Press
ISBN: 978-1-107-01365-0
Liczba stron: 26-50.

Tytuł: Komunikowanie się w organizacji ? studium prakseologiczne
Autor: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257366
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu
Autor: Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: VIZJA PRESS&IT
ISBN: 9788362855063
Liczba stron: 220

Tytuł: Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych
Autor: Anna Knocińska, Marzena Okrasa, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803202
Liczba stron: 227

Tytuł: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna
Autor: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Liczba stron: 337

Tytuł: Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna. Notatki tłumacza
Autor: Vera Vinogorova
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-321-9
Liczba stron: 117

Tytuł: Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe
Autor: Joanna Bachura
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-332-5
Liczba stron: 486

Tytuł: Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci
Autor: Michał Piotr Pręgowski
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-118-5
Liczba stron: 222

Tytuł: Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989
Autor: Aleksandra Seklecka
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-219-9
Liczba stron: 286

Tytuł: Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur
Autor: Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-442-1
Liczba stron: 225

Tytuł: Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-443-8
Liczba stron: 222

Tytuł: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-444-5
Liczba stron: 211

Tytuł: Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-319-6
Liczba stron: 197

Tytuł: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna
Autor: Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-318-9
Liczba stron: 233

Tytuł: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce
Autor: Olga Białek-Szwed
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-511-4
Liczba stron: 420

Tytuł: Blog w perspektywie genologii multimedialnej
Autor: Marta Więckiewicz
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-344-8
Liczba stron: 293

Tytuł: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007
Autor: Wojciech Peszyński
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-299-1
Liczba stron: 295

Tytuł: Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939
Autor: Olga Olszewska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-263-2
Liczba stron: 298

Tytuł: Polska w mediach, media w Polsce
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-264-3
Liczba stron: 166

Tytuł: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka, Stanisław Jędrzejewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-208-7
Liczba stron: 180

Tytuł: Medialny obraz rodziny i płci
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-280-3
Liczba stron: 214

Tytuł: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych
Autor: Joanna Aksman, Joalnta Pułka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-142-4
Liczba stron: 201

Tytuł: Blogowanie
Autor: Jill Walker Rettberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16932-9
Liczba stron: 208

Tytuł: Dziennikarstwo wojenne online
Autor: Donald Matheson, Stuart Allan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16949-7
Liczba stron: 248

Tytuł: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne
Autor: Leah Lievrouw
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17226-8
Liczba stron: 318

Tytuł: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo
Autor: Alexander Halavais
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16971-8
Liczba stron: 264

Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne
Autor: Krzysztof Liderman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17022-6
Liczba stron: 218

Tytuł: E-learning dla dorosłych
Autor: Jakub Czarkowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: DIFIN
ISBN: 9788376415130
Liczba stron: 242

Tytuł: Media i dziennikarstwo internetowe
Autor: Leszek Olszański
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-248-6
Liczba stron: 320

Tytuł: Propaganda w NRD. Media i literatura
Autor: Ewa Matkowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3288-9
Liczba stron: 252

Tytuł: Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Autor: Piotr H. Lewiński
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3282-7
Liczba stron: 336

Tytuł: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa
Autor: Piotr Cichocki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0935-6
Liczba stron: 222

Tytuł: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010
Autor: Małgorzata Adamik-Szysiak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-163-1
Liczba stron: 276

Tytuł: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I i II
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-138-9
Liczba stron: 261, 253

Tytuł: Człowiek w świecie mediów
Autor: Michał Drożdż, Ignacy s. Fiut i inni
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Jedność
ISBN: 978-83-7660-758-0
Liczba stron: 294

Tytuł: Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia
zjawiska
Autor: Marta Juza
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Antykwa
ISBN: 978-83-60154-30-4

Tytuł: Public Relations i marketing w sektorze publicznym
Autor: Michał Kaczmarek (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 9788361991656
Liczba stron: 202

Tytuł: Media alternatywne
Autor: Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323332411
Liczba stron: 227

Tytuł: Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja
Autor: James Gleick
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Znak
ISBN: 978-83-2249-6
Liczba stron: 464

Tytuł: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej
Autor: Waldemar Kuligowski, Marcin Hermanowski
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2012
Wydawnictwo: Ars Nova
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387433871
Liczba stron: 160

Tytuł: Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Autor: Anne Friedberg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370537
Liczba stron: 462

Tytuł: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Autor: Piotr Zawojski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: Kultury mediów
ISBN: 9788377370551
Liczba stron: 324

Tytuł: Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Autor: Arkadiusz Dudziak
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372997692
Liczba stron: 287

Tytuł: Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Autor: Henryk Pietrzak
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373388352
Liczba stron: 514

Tytuł: Dziennikarstwo i media 3. Przemiany świata mediów
Autor: Igor Borowski, Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322933411
Liczba stron: 263

Tytuł: Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka.
Autor: Krzysztof Gajdka
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2012
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324222285
Liczba stron: 296

Tytuł: Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu
Autor: Robert Brandom
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-17279-4
Liczba stron: 380

Tytuł: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
Autor: Małgorzata Góralska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-22-93343-5
Liczba stron: 319

Tytuł: Komunikacja wizualna
Autor: Piotr Francuz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN: 978-83-7383-606-8
Liczba stron: 346

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2012
Wydawnictwo: C.H.Beck
ISBN: 978-83-225-3553-7
Liczba stron: 620

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
Autor: Agnieszka Hess, Marek Mazur (red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2012
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Liczba stron: 160
Książka dedykowana pamięci dr Karoliny Churskiej-Nowak

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2011

Tytuł: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Autor: Jacek Pyżalski
Miejsce i rok wydania: Sopot, 2011
Wydawnictwo: GWP
ISBN: 9788374892445
Liczba stron: 164

Tytuł: Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
Autor: James Borg
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320819007
Liczba stron: 187

Tytuł: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3157-8
Liczba stron: 258

Tytuł: Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach
Autor: Jerzy Jastrzębski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3197-4
Liczba stron: 174

Tytuł: Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku
Autor: Bartłomiej Łódzki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3188-2
Liczba stron: 236

Tytuł: Przestrzenie komunikowania
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-3173-8
Liczba stron: 236

Tytuł: Kultura gier komputerowych
Autor: Jon Dovey , Helen W. Kennedy
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3078-3
Liczba stron: 212

Tytuł: Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-3057-8
Liczba stron: 272

Tytuł: Śmierć Papieża, narodziny mitu
Autor: Magdalena Hodalska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2988-6
Liczba stron: 228

Tytuł: Nowa retoryka dziennikarska
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-1335-1
Liczba stron: 296

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Izabela Podobas
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-385-3
Liczba stron: 199

Tytuł: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
Autor: Jakub Nowak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3297-7
Liczba stron: 270

Tytuł: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-3302-8
Liczba stron: 120

Tytuł: Studia nad dziennikarstwem
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7784-022-1
Liczba stron: 192

Tytuł: Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne ? wybrane problemy i zagrożenia
Autor: Martela Ina, Rott Dariusz
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991090
Liczba stron: 135

Tytuł: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie
Autor: Gierula Marian (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991052
Liczba stron: 211

Tytuł: Fotografia dziennikarska. Teoria ? praktyka ? prawo
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz , Nowińska Ewa , Groń Krzysztof , Sosnowski Waldemar
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611779
Liczba stron: 171

Tytuł: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Autor: Zaręba Agnieszka M.
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2011
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373386242
Liczba stron: 223

Tytuł: Woda z mózgu. Manipulacja w mediach
Autor: Warecki Marek, Warecki Wojciech
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: FRONDA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362268733
Liczba stron: 343

Tytuł: Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Autor: Jeziński Marek , Seklecka Aleksandra , Wojtkowski Łukasz (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323126232
Liczba stron: 361

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Przybysz Monika, Marcyński Krzysztof SAC (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371510069
Liczba stron: 184

Tytuł: Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
Autor: Liedel Krzysztof , Serafin Tomasz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376414065
Liczba stron: 150

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611885
Liczba stron: 229

Tytuł: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Podręcznik akademicki
Autor: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: POLTEXT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375611847
Liczba stron: 240

Tytuł: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia
Autor: Bielak Tomasz,Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834781
Liczba stron: 369

Tytuł: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych
Autor: Filiciak Mirosław, Giża Barbara (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834798
Liczba stron: 259

Tytuł: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Autor: Podobas Izabela
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376413853
Liczba stron: 199

Tytuł: Prawo prasowe. Komentarz
Autor: Kosmus Bogusław, Kuczyński Grzegorz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: C.H. BECK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788325520915
Liczba stron: 641

Tytuł: Śmierć gazet i przyszłość informacji
Autor: Poulet Bernard
Miejsce i rok wydania: Wołowiec, 2011
Wydawnictwo: czarne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375362374
Liczba stron: 269

Tytuł: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Autor: Stanisław Kaczmarczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320819410
Liczba stron: 548

Tytuł: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce
Autor: K. Churskiej-Nowak, S. Drobczyńskiego, (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-87653-78-1

Tytuł: Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u
Autor: Ryszard Dyliński
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: WSNHiD
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788387653811
Liczba stron: 98

Tytuł: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy
Autor: L. W. Zacher (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-431-7
Liczba stron: 452

Tytuł: Tożsamość i komunikacja
Autor: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2011
Wydawnictwo: KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788377021514
Liczba stron: 256

Tytuł: Media publiczne. System medialny w Polsce ? pytania i dezyderaty
Autor: P. Bielawski, A. Ostrowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Scriptorium
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788362625116
Liczba stron: 338

Tytuł: Nieład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Autor: Grażyna Piechota
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2011
Wydawnictwo: Śląsk
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371646683
Liczba stron: 187

Tytuł: Public relations ? konteksty międzykulturowe i międzynarodowe
Autor: Grażyna Piechota (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375711066
Liczba stron:204

Tytuł: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Autor: Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-006-9
Liczba stron: 184

Tytuł: Człowiek w medialnym labiryncie
Autor: Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowaska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-019-9
Liczba stron: 180

Tytuł: Media a opinie i postawy społeczne
Autor: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o. ? Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-157-8
Liczba stron: 134

Tytuł: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki(red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISNB: 978-83-229-3184-4
Liczba stron: 316

Tytuł: Polski system medialny na rozdrożu, Media w polityce, polityka w mediach
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3183-7
Liczba stron: 228

Tytuł: The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: Entrenched or Critical Joirnalism
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki
w: Political Communication in European Parliamentary Elections Michaela Maier, Jesper Stromback, Lynda Kaid (red.)
Miejsce i rok wydania: Farnham, 2011
Wydawnictwo: Ashgate Publishing Limited
ISBN: 978-1-4094-1132-1
Liczba stron: 145-160

Tytuł: Internet w psychologii – psychologia w Internecie
Autor: Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-965-6
Liczba stron: 366

Tytuł: Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Autor: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-159-8
Liczba stron: 321

Tytuł: Komunikacja wobec wyzwań współczesności
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-068-3
Liczba stron: 584

Tytuł: Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-961-8
Liczba stron: 219

Tytuł: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania
Autor: Józef Podgórecki, Aleksandra Dąbrowska, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-959-5
Liczba stron: 263

Tytuł: Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe
Autor: Wojciech Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-957-1
Liczba stron: 200

Tytuł: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się
Autor: Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-870-3
Liczba stron: 316

Tytuł: Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne
Autor: Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 78-83-62363-39-1
Liczba stron: 338

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-119-2
Liczba stron: 243

Tytuł: Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej
Autor: Monika Gmurek
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61186-60-1
Liczba stron: 156

Tytuł: Nowe media w systemie komunikowania: polityka
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-891-8
Liczba stron: 233

Tytuł: Znani z mediów o mediach i nie tylko
Autor: Jakub Balicki, Marta Sobocińska (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-037-9
Liczba stron: 320

Tytuł: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-946-5
Liczba stron: 195

Tytuł: Społeczne konteksty nowych mediów
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-947-2
Liczba stron: 199

Tytuł: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Autor: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Liczba stron: 572

Tytuł: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”
Autor: Katarzyna Pokorna Ignatowicz, Joanna Bierówka (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-173-8
Liczba stron: 218

Tytuł: Hakerstwo
Autor: Tim Jordan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16681-6
Liczba stron: 176

Tytuł: Komórka. Komunikacja mobilna
Autor: Rich Ling, Jonathan Donner
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16811-7
Liczba stron: 220

Tytuł: YouTube. Video online i kultura uczestnictwa
Autor: Jean Burgess, Joshua Green
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16740-0
Liczba stron: 208

Tytuł: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 9788375611144
Liczba stron: 326

Tytuł: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2011
Wydawnictwo: Poltext
ISBN: 978-83-7561-188-5
Liczba stron: 240

Tytuł: Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje
Autor: Karina Stasiuk-Krajewska
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3278-0
Liczba stron: 164

Tytuł: Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej
Autor: Maurycy Graszewicz
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3244-5
Liczba stron: 352

Tytuł: New Media [Studies]
Autor: Katarzyna Kopecka-Piech, Aleksander Woźny (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3261-2
Liczba stron: 172

Tytuł: Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations
Autor: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3246-9
Liczba stron: 228

Tytuł: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia
Autor: Lesław H. Haber (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: NOMOS
ISBN: 978-83-7688-067-9
Liczba stron: 446

Tytuł: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości
Autor: Gary Small, Gigi Vorgan
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2011
Wydawnictwo: Vesper
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7731-023-6
Liczba stron: 288

Tytuł: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Autor: Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3270-1
Liczba stron: 140

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2010

Tytuł: Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni
Autor: Piotr Siuda
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-082-8
Liczba stron: 256

Tytuł: Ius internet. Między prawem a etyką
Autor: Joanna Kulesza
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-080-4
Liczba stron: 284

Tytuł: Cyfrowa dorosłość
Autor: Don Tapscott
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-96-3
Liczba stron: 540

Tytuł: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Autor: Ryszard W. Kluszczyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-73-6
Liczba stron: 341

Tytuł: Wokół mediów ery Web 2.0
Autor: Bohdan Jung
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-038-5
Liczba stron: 263

Tytuł: Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-014-9
Liczba stron: 303

Tytuł: Internetowe gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-61408-57-4
Liczba stron: 247

Tytuł: Media audiowizualne
Autor: Wiesław Godzic, Alekskandra Drzał-Sierocka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Konteksty wizualności
ISBN: 978-83-61408-60-4
Liczba stron: 424

Tytuł: Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Autor: Albert Jawłowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-001-9
Liczba stron: 238

Tytuł: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Podręcznik, szkoły wyższe
Autor: Wiesław Sikorski
Miejsce i rok wydania: kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-330-6
Liczba stron: 318

Tytuł: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia
Autor: Barbara Jacennik (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Vizja Press&IT
Seria wydawnicza:
ISBN: 978-83-610-8669-7
Liczba stron: 194

Tytuł: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym
Autor: Krzysztof Stępniak, Maciej Rajewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322730546
Liczba stron: 353

Tytuł: reklama w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty społeczno-edukacyjne
Autor: Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski (red.)
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2010
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389701176
Liczba stron: 126

Tytuł: Marketing medialny
Autor: Anna Jupowicz-Ginalska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376412368
Liczba stron: 250

Tytuł: Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Autor: Paweł Stępka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: ASPRA ? JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375451641
Liczba stron: 258

Tytuł: Teorie mediów
Autor: Mersch Dieter
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Sic!
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788360457894
Liczba stron: 237

Tytuł: Reklama leków a Prawo farmaceutyczne
Autor: Anna Zubkowska, Monika Niedzielska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376772899
Liczba stron: 124

Tytuł: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym
Autor: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: C.H. BECK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788325516772
Liczba stron: 215

Tytuł: Marketing na rynku prasowym
Autor: Ryszard Żabiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320818949
Liczba stron: 229

Tytuł: Wprowadzenie do mediologii
Autor: Regis Debray
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Naukowa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374591072
Liczba stron: 278

Tytuł: Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia
Autor: Aleksandra Jasielska, Anna Renata Maksymiuk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373834583
Liczba stron: 182

Tytuł: Reklama
Autor: Adam Grzegorczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788320818901
Liczba stron: 271

Tytuł: Polska reklama prasowa w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było?
Autor: Judyta E. Perczak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ELIPSA
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371518744
Liczba stron: 323

Tytuł: Leksykon komunikacji medialnej
Autor: Wacław Śmid
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Dr Lex
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361448013
Liczba stron: 221

Tytuł: Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces
Autor: Tonya Reiman
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2010
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324627707
Liczba stron: 310

Tytuł: Wirtual? Czy nowy wspaniały świat?
Autor: Kazimierz Korab (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7383-411-8
Liczba stron: 226

Tytuł: Galaktyka języka Internetu
Autor: Joanna Wrycza
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2010
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361194248
Liczba stron: 176

Tytuł: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku
Autor: Marek Palczewski, Monika Worsowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2010
Wydawnictwo: WSHE
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374055079
Liczba stron: 248

Tytuł: Media światem człowieka
Autor: Michał Drożdż, Ignacy Fiut (red.)
Miejsce i rok wydania: Kielce, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Jedność
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron: 247

Tytuł: Nowe media i komunikowanie wizualne
Autor: Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejwski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Media i dziennikarstwo lokalne. Aspekty współczesne i historyczne
Autor: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania
Autor: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości
Autor: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN:
Liczba stron:

Tytuł: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej
Autor: Małgorzata Kuś
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 9788322731765
Liczba stron: 211

Tytuł: W stronę nowych mediów
Autor: Magdalena Szpunar
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116358
Liczba stron: 236

Tytuł: Styl, dyskurs, media
Autor: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)
Miejsce i rok wydania: Łódź, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375254341
Liczba stron: 555

Tytuł: Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po roku 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym
Autor: Maciej K. Sołdan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: 3S MEDIA
ISBN: 9788376730325
Liczba stron: 163

Tytuł: Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo
Autor: Mirosław Lakomy
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2010
Wydawnictwo: Maternus Media
ISBN: 9788389701190
Liczba stron: 95

Tytuł: Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia
Autor: Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323329220
Liczba stron: 226

Tytuł: Strategie zarządzania na rynku mediów
Autor: Lucy Kung
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326411335
Liczba stron: 317

Tytuł: Media globalne
Autor: Terry Flew
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323328858
Liczba stron: 304

Tytuł: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Autor: Dorota Majka-Rostek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: DIFIN
ISBN: 9788376413266
Liczba stron: 214

Tytuł: Nowe trendy w reklamie. między nauka a praktyką
Autor: Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ?Academica?
ISBN: 9788389281883
Liczba stron: 253

Tytuł: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ?technologie społeczne? a praktyki kulturowe
Autor: Janusz Mucha (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Zakład Wydawniczy NOMOS
ISBN: 9788376880297
Liczba stron: 485

Tytuł: Marketing polityczny w Internecie
Autor: Sergiusz Trzeciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: MUZA SA
ISBN: 9788374958240
Liczba stron: 175

Tytuł: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej
Autor: Stanisław Jędrzejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212606
Liczba stron: 283

Tytuł: Pogranicza audiowizualności. Prateksty kina, telewizji i nowych mediów
Autor: Andrzej Gwóżdź (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212521
Liczba stron: 579

Tytuł: Radiofonia i telewizja narzedzia służące realizacji misji
Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
Autor: Piotr Wiśniewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377021071
Liczba stron: 252

Tytuł: Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji
Autor: Mieczysław Koziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Słupsk, 2010
Wydawnictwo: Fundacja PRO POMERANIA
ISBN: 9788392039075
Liczba stron: 338

Tytuł: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna
Autor: Mateusz Nieć
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326405044
Liczba stron: 329

Tytuł: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci
Autor: Jan van Dijk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301162900
Liczba stron: 391

Tytuł: Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych
Autor: Maria Wojtak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788322728802
Liczba stron: 171

Tytuł: Biblia dziennikarstwa
Autor: Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: ZNAK
ISBN: 9788324013579
Liczba stron: 800

Tytuł: Język mitu w reklamie
Autor: Aneta Duda
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377020760
Liczba stron: 224

Tytuł: Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku
Autor: Kazimierz Wolny Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam marszałek
ISBN: 9788376116341
Liczba stron: 226

Tytuł: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Autor: Praca zbiorowa
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
ISBN: 9788360743393
Liczba stron: 188

Tytuł: Sondaże ? zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy
Autor: Izebella Anuszewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978837556307
Liczba stron: 272

Tytuł: Komunikacja w pracy. O sztuce skutecznego porozumiewania się ? klienci ? współpracownicy ? zarząd
Autor: Katarzyna Flont
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM
ISBN: 9788372773494
Liczba stron: 127

Tytuł: Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne
Autor: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116914
Liczba stron: 247

Tytuł: komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie. Szanse i zagrożenia dla edukacji
Autor: Gabriela Andrzejewska, Kazimierz Czerwiński, Małgorzata Schneider
Miejsce i rok wydania: Torun, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116921
Liczba stron: 206

Tytuł: Szkoła w kryzysie versus media
Autor: Grażyna Piechota
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326402975
Liczba stron: 110

Tytuł: Rzeczpospolita Polska 1989-2009
Autor: K. Leszczyńska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2010
Wydawnictwo: UMCS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7611-835-2
Liczba stron: 210

Tytuł: Media dawne i współczesne
Autor: B. Kosmanowa (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2010
Wydawnictwo: WNPiD UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Liczba stron: 209

Tytuł: Media dawne i współczesne
Autor: B. Kosmanowa (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2010
Wydawnictwo: WNPiD UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Liczba stron: 209

Tytuł: Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Autor: Block Bruce
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wojciech Marzec
ISBN: 9788392721512
Liczba stron: 356

Tytuł: ?Stare? i ?nowe? media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy
Autor: Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-132-5
Liczba stron: 201

Tytuł: Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną
Autor: Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-838-3
Liczba stron: 185

Tytuł: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej
Autor: Anna Przybylska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0637-9
Liczba stron: 288

Tytuł: Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci
Autor: Monika Kaczmarek Śliwińska
Miejsce i rok wydania: Koszalin, 2010
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
ISBN: 978-83-7365-210-1
Liczba stron: 170

Tytuł: Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Autor: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk (red) Miejsce i rok wydania: Kraków, 2010 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ISBN: 978-83-233-2964-0 Liczba stron: 418

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2009

Tytuł: E-urząd w komunikacji z obywatelem
Autor: Marcin Kowalczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-82-6
Liczba stron: 222

Tytuł: Diagnoza Internetu 2009
Autor: Krzysztof Krejtz (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-021-7
Liczba stron: 120

Tytuł: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych ? język, semiotyka, edukacja
Autor: Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-000-2
Liczba stron: 336

Tytuł: Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych.
Autor: Dominika Urbańska-Galanciak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-87-1
Liczba stron: ?

Tytuł: Kryzysowe public relations
Autor: Urszula Podraza
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7641-025-8
Liczba stron: 245

Tytuł: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole
Autor: Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-138-4
Liczba stron: 429

Tytuł: Ustanowione agendy
Autor: Maxwell McCombs
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2594-9
Liczba stron: 182

Tytuł: Dziennikarstwo sportowe
Autor: Phil Andrews
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2640-3
Liczba stron: 194

Tytuł: Dziennikarstwo publicystyczne
Autor: Brendan Hennessy
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2647-2
Liczba stron: 416

Tytuł: Wybrane zagadnienia e-edukacji
Autor: Leszek Rudak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-204-3534-4
Liczba stron: 213

Tytuł: E-wizerunek: internet jako narzędzie kreowania image?u w biznesie
Autor: Michał Łebkowski
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2009
Wydawnictwo: Helion
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-246-2185-9
Liczba stron: 238

Tytuł: Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie
Autor: Małgorzata Góralska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Seria wydawnicza: Nauka, Dydaktyka, Praktyka
ISBN: 978-83-61464-11-2
Liczba stron: 150

Tytuł: Media a dobra osobiste
Autor: Janusz Barta (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwers Business
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7601-339-8
Liczba stron: 423

Tytuł: Media lokalne w Polsce: podręcznik akademicki
Autor: Ryszard Kowalczyk
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe CONTACT
Seria wydawnicza: Seria Akademicka
ISBN: 978-83-60251-22-5
Liczba stron: 278

Tytuł: Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku
Autor: Rafał Habielski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-50-7
Liczba stron: 409

Tytuł: Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej
Autor: Lotar Rasiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15729-6
Liczba stron: 412

Tytuł: Świat przez słowa
Autor: Jerzy Bralczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15820-0
Liczba stron: 250

Tytuł: Komunikacja społeczna w edukacji: Inspiracje, analizy, działania
Autor: Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-330-2
Liczba stron: 291

Tytuł: Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela
Autor: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-331-9
Liczba stron: 262

Tytuł: Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka
Autor: Zbigniew Bauer
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i Świat Mediów
ISBN: 978-83-242-0949-1
Liczba stron: 446

Tytuł: Komunikacja w terapii
Autor: Herschel Knapp
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Terapia
ISBN: 978-83-01-15771-5
Liczba stron: 274

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński
Autor: Manuel Castells, Pekka Himanen
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61006-27-5
Liczba stron: 232

Tytuł: Media a wyzwania XXI wieku
Autor: Małgorzata Bonikowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-174-3
Liczba stron: 313

Tytuł: Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery internetu
Autor: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-231-2323-1
Liczba stron: 305

Tytuł: Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od internetu
Autor: Kimberlu Young, Patrice Klausing OSF
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo św. Jacka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7030-673-1
Liczba stron: 208

Tytuł: Cyberświat możliwości i zagrożenia
Autor: Józef Bednarek, Anna Andrzejewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie ?Żak?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89501-37-0
Liczba stron: 408

Tytuł: Tekst (w) sieci, tom 1
Autor: Danuta Ulicka (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61408-99-4
Liczba stron: 316

Tytuł: Tekst (w) sieci, tom 2
Autor: Anna Gumkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-035-4
Liczba stron: 332

Tytuł: Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją
Autor: Katarzyna Bocheńska-Włostowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-043-5
Liczba stron: 240

Tytuł: Słowo o słowie: porady językowe profesora Bralczyka
Autor: Jerzy Bralczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Poradnik Językowy PWN
ISBN: 978-83-01-16020-3
Liczba stron: 217

Tytuł: Komunikacja i prezentacje według Johna Adaira
Autor: Thomas Neil (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer Business
Seria wydawnicza: Seria Biznesowych Poradników
ISBN: 978-83-7526-691-7
Liczba stron: 132

Tytuł: Koniec tysiąclecia
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Liczba stron: 398

Tytuł: Słownik sloganów reklamowych
Autor: Marta Spychalska, Marcin Hołota
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-16001-2
Liczba stron: 252

Tytuł: Telewizja w edukacji medialnej
Autor: Agnieszka Ogonowska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0886-9
Liczba stron: 259

Tytuł: Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku
Autor: Rafał Zimny, Paweł Nowak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-16001-2
Liczba stron: 400

Tytuł: Nasycone Ja
Autor: Kenneth J. Gergen
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15885-9
Liczba stron: 320

Tytuł: Media a komunikowanie polityczne
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-377-7
Liczba stron: 366

Tytuł: Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-374-6
Liczba stron: 290

Tytuł: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet.
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Oblicza mediów
ISBN: 978-83-7611-287-9
Liczba stron: 319

Tytuł: Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze
Autor: Marek Jeziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Oblicza mediów
ISBN: 978-83-7611-323-4
Liczba stron: 291

Tytuł: Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce
Autor: Lewrence Lessig
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-010-1
Liczba stron: 300

Tytuł: Czego nas uczy Radio Maryja? Socjologia recepcji rozgłośni
Autor: Ireneusz Krzemiński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-008-8
Liczba stron: 201

Tytuł: e-Learning w biznesie i edukacji
Autor: Jacek Woźniak
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7644-031-6
Liczba stron: 267

Tytuł: Język ? naród ? państwo. Język jako zjawisko polityczne
Autor: Roman Szul
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15793-7
Liczba stron: 415

Tytuł: Pierre Bourdieu
Autor: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Socjologia współczesna
ISBN: 978-83-01-16046-3
Liczba stron: 80

Tytuł: Komunikacja wizualna
Autor: Bo Bergström
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15972-6
Liczba stron: 240

Tytuł: Szkoła w dobie Internetu
Autor: Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady z Pedagogiki
ISBN: 978-83-01-16047-0
Liczba stron: ?

Tytuł: Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego
Autor: Marcin Poprawa
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-0894-4
Liczba stron: 316

Tytuł: e-government. Systemy informacji publicznej
Autor: Mariusz Luterek
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-034-7
Liczba stron: 197

Tytuł: Politrozrywka i popperswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku
Autor: Tomasz Olczyk
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-002-6
Liczba stron: 557

Tytuł: Michael Jackson jako bohater mityczny. Perspektywa antropologiczna
Autor: Aneta Ostaszewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-33-7
Liczba stron: 268

Tytuł: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej
Autor: Krzysztof Olechnicki
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-61408-86-4
Liczba stron: 339

Tytuł: Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna
Autor: Tomasz Majewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-84-2
Liczba stron: 328

Tytuł: Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia
Autor: Władysław Jacek Paluchowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Nowe Tendencje w Psychologii
ISBN: 978-83-01-16080-7
Liczba stron: 436

Tytuł: Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: Kontrasty
ISBN: 978-83-2620-193-6
Liczba stron: 319

Tytuł: Kulisy dziennikarstwa czyli granice wolności kija
Autor: Marian Maciejewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7648-102-9
Liczba stron: 343

Tytuł: Dziennikarstwo i polityka
Autor: Zygmunt Augustyński
Miejsce i rok wydania: Kraków 2009
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-928122-1-0
Liczba stron: 295

Tytuł: Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać?
Autor: Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: CeDeWu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7556-133-3
Liczba stron: 300

Tytuł: Teorie komunikacji mediów. Vol. 1
Autor: Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ATUT
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7432-559-2
Liczba stron: 390

Tytuł: Deontologia mediów
Autor: Claude-Jean Bertrand
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2009
Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PIW
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-211-1771-3
Liczba stron: 270

Tytuł: Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach
Autor: Peter J. Anderson, Geoff Ward
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-013-2
Liczba stron: 322

Tytuł: Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język ? wydanie 2
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-7644-015-6
Liczba stron: 215

Tytuł: Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym
Autor: Joanna Bierówka
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza AFM
Seria wydawnicza: Rejony Humanistyki
ISBN: 978-83-7571-038-0
Liczba stron: 255

Tytuł: Nowe media. Wprowadzenie
Autor: Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2773-8
Liczba stron: 658

Tytuł: Media i terroryści
Autor: Tomasz Goban-Klass
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Mundus
ISBN: 978-83-233-2742-4
Liczba stron: 294

Tytuł: Pomost medialny
Autor: Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2812-4
Liczba stron: 200

Tytuł: Media powszechne
Autor: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2636-6
Liczba stron: 430

Tytuł: Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności
Autor: Edyta Łyszkowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-105-0
Liczba stron: 266

Tytuł: Komunikowanie się w sytuacjach społecznych
Autor: Justyna Syroka, Katarzyna Markiewicz
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322729694
Liczba stron: 130

Tytuł: Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach (wyd. II)
Autor: Maciej Iłowiecki
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej ?Gaudium?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375480610
Liczba stron: 280

Tytuł: Współczesne media. Status ? Aksjologia ? Funkcjonowanie t. I, II
Autor: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322730874
Liczba stron: 482

Tytuł: Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne
Autor: Zbigniew Nęcki, Klaudia Błaszczyk, Roman Uździcki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376114217
Liczba stron: 237

Tytuł: Wartości w komunikowaniu
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376115719
Liczba stron: 359

Tytuł: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków
Autor: Krystyna Wojcik
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: PLACET
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374881500
Liczba stron: 957

Tytuł: System wymiaru sprawiedliwości a media
Autor: Cezary Kulesza (red.)
Miejsce i rok wydania: Białystok, 2009
Wydawnictwo: TEMIDA 2
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883896203
Liczba stron: 291

Tytuł: Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze
Autor: Jerzy Olędzki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: ASPRA ? JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375451313
Liczba stron: 279

Tytuł: Reklama
Autor: Jacek Kall
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8220818581
Liczba stron: 198

Tytuł: Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki VOL. 1
Autor: Ryszard Kowalczyk, Witold Machura
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo:
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8360251231
Liczba stron: 179

Tytuł: Perswazja w języku polityki
Autor: Agnieszka Kampka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373833746
Liczba stron: 248

Tytuł: Ten wredny PR 2009. Jak Public Relations zmieniło Polskę
Autor: Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Sebastian Chachołek, Wiesław Gałązka, Andrzej Mleczko, Wojciech K. Szalkiewicz, Jacek Żakowski
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2009
Wydawnictwo: One Press
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324624409
Liczba stron: 243

Tytuł: Broń masowego wrażenia
Autor: Mariusz Kolczyński, Marek Mazur
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sejmowe
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370599027
Liczba stron: 345

Tytuł: Jaka informacja?
Autor: Leon Dyczewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373638327
Liczba stron: 252

Tytuł: System medialny Irlandii. Zarys problematyki
Autor: Michał Kaczmarek
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2009
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389275844
Liczba stron: 273

Tytuł: Własność mediów a public relations na rynku prasowym
Autor: Piotr Andrzejewski
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374173957
Liczba stron: 305

Tytuł: Retoryka i etyka
Autor: Barbara Sobczak, Halina Zgółkowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371776113
Liczba stron: 253

Tytuł: Telewizja w recpepcji dorosłych ? studentów
Autor: Beata Krajewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370725235
Liczba stron: 98

Tytuł: Rodzina w polskiej reklamie telewizyjnej po przełomie 1989 roku
Autor: Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Miejsce i rok wydania: Toronto, 2009
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Duet
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361185635
Liczba stron: 253

Tytuł: Marketing polityczny w kampanii wyborczej
Autor: Marta Obrębska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374417662
Liczba stron: 384

Tytuł: Wolnośc słowa. Wybrane zagadnienia
Autor: Wiesław Wacławczyk
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376110110
Liczba stron: 272

Tytuł: Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy
Autor: Robert Socha
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: LexisNexis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376200774
Liczba stron: 83

Tytuł: Co na to Google
Autor: Jarvis Jeff
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376015866
Liczba stron: 440

Tytuł: Imperium Google
Autor: Lars Reppesgaard
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2009
Wydawnictwo: BC Edukacja
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361655022
Liczba stron: 224

Tytuł: Rozgłośnie wolności. Tryumf Radia Wolna Europa i Radia Swoboda w zimnej wojnie
Autor: Arch Puddington
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323124238
Liczba stron: 421

Tytuł: Zarządzanie redakcją prasową
Autor: Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2009
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Sosnowcu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361991441
Liczba stron: 220

Tytuł: Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny
Autor: Ewa Urbaniec
Miejsce i rok wydania: Gdynia, 2009
Wydawnictwo: Novae Res
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361194545
Liczba stron: 268

Tytuł: Łatwa ścieżka. Społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów
Autor: Piotr Werner
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2009
Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 9788361320821
Liczba stron: 92

Tytuł: Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich
Autor: Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Liczba stron: 200

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2008

Tytuł: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa a świetle współczesnej filozofii moralnej
Autor: Wojciech Jerzy Bober
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-54-5
Liczba stron: 206

Tytuł: Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP
Autor: Jarosław Kończak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-51-4
Liczba stron: 328

Tytuł: Źródła informacji dla dziennikarza
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-16-0
Liczba stron: 182

Tytuł: Talk show. Szczerość na ekranie?
Autor: Grzegorz Ptaszek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-91-7
Liczba stron: 240

Tytuł: Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza
Autor: Izabela Dobosz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7526-867-6
Liczba stron: 138

Tytuł: Blogi i wirtualne społeczności ? wykorzystanie w marketingu
Autor: Grzegorz Mazurek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7526-620-7
Liczba stron: 208

Tytuł: Prawo mediów
Autor: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7334-874-5
Liczba stron: 768

Tytuł: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych
Autor: Rafał Zimny
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7436-144-6
Liczba stron: 360

Tytuł: Socjologia języka
Autor: Kwiryna Handke
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15365-6
Liczba stron: 350

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne
Autor: Joanna Papińska-Kacperek (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15407-3
Liczba stron: 600

Tytuł: Kształcenie na odległość
Autor: Józef Bednarek, Ewa Lubina
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15471-4
Liczba stron: 244

Tytuł: Dzieci i telewizja
Autor: Dafna Lemish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2450-8
Liczba stron: 250

Tytuł: Telepłeć ? gender w telewizji doby globalizacji
Autor: Anna Nacher
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2422-5
Liczba stron: 258

Tytuł: Net Art
Autor: Ewa Wójtowicz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Rabid
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-6023-621-5
Liczba stron: 259

Tytuł: Etyka mediów
Autor: Paweł Czarnecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7251-865-1
Liczba stron: 141

Tytuł: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych
Autor: Alicja Jaskiernia
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7545-049-1
Liczba stron: 560

Tytuł: Media w Europie
Autor: Kevin Williams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Liczba stron: 222

Tytuł: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych i zagrożeń
Autor: Jadwiga Izdebska (red).
Miejsce i rok wydania: Białystok, 2008
Wydawnictwo: Trans Humana
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61209-03-4
Liczba stron: 207

Tytuł: Społeczeństwo sieci
Autor: Darin Barney
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Sic!
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60457-41-2
Liczba stron: 229

Tytuł: Oblicza polskich mediów po 1989 roku
Autor: Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2790-4
Liczba stron: 244

Tytuł: Zmieniający się świat mediów
Autor: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0938-5
Liczba stron: 342

Tytuł: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
Autor: Zbigniew Nauer, Edward Chudziński
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0969-9
Liczba stron: 572

Tytuł: Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze
Autor: Małgorzata Dankowska ? Kosman
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-882-7894-5
Liczba stron: 181

Tytuł: Mass media. Metody badań
Autor: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2282-5
Liczba stron: 655

Tytuł: Bauman o popkulturze. Wypisy
Autor: Mateusz Halawa, Paulina Wróbel (koncepcja i wybór)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-31-6
Liczba stron: 424

Tytuł: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center
Autor: Adam Szymaniak (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60807-89-7
Liczba stron: 432

Tytuł: Media w Europie
Autor: Kevin Wiliams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Liczba stron: 224

Tytuł: Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce
Autor: Tadeusz Kowalski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-26-2
Liczba stron: 224

Tytuł: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej
Autor: Katarzyna Krzan
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-52-1
Liczba stron: 220

Tytuł: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko
Autor: Don Tapscott, Anthony D. Williams
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo.
ISBN: 978-83-60807-23-1
Liczba stron: 208

Tytuł: Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach
Autor: Eugenia Mandal
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15484-4
Liczba stron: 361

Tytuł: WWW ? w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych
Autor: Jan Stasieńko, Agnieszka Dytman-Stasieńko (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-73-6
Liczba stron: ?

Tytuł: Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność
Autor: Yochai Benkler
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, Internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-37-8
Liczba stron: 594

Tytuł: Naga małpa przed telewizorem
Autor: Tomasz Kozłowski, Tomasz Szlendak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-85-9
Liczba stron: 345

Tytuł: Komunikacja polityczna w amerykańskich kompaniach wyborczych
Autor: Tomasz Płudowski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15637-4
Liczba stron: 288

Tytuł: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Autor: Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-14866-9
Liczba stron: 360

Tytuł: Sztuka mówienia
Autor: Michał Kuziak
Miejsce i rok wydania: Bielsko-Biała 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: Jak pisać? Jak mówić?
ISBN: 978-83-7446-728-5
Liczba stron: 288

Tytuł: Komunikacja w biznesie
Autor: Praca zbiorowa
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: MT Biznes
Seria wydawnicza: Harvard Business Essentials
ISBN: 978-83-88970-65-8
Liczba stron: 215

Tytuł: W świecie komunikacji zdegradowanej
Autor: Igor Borkowski, Aleksander Woźny
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Nowe media. Nowe w mediach
ISBN: 9788322929049
Liczba stron: 300

Tytuł: Wacław Smid
Autor: Język reklamy w komunikacji medialnej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Wydawnictwo: CeDeWu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7556-071-8
Liczba stron: 317

Tytuł: Dydaktyka mediów
Autor: Fridrich W. Kron, Alivisos Sofos
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60083-55-0
Liczba stron: 160

Tytuł: Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór
Autor: Robert Mayer
Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7489-166-0
Liczba stron: 204

Tytuł: Cyfrowa rewolucja
Autor: Piotr Gawrysiak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15607-7
Liczba stron: 392

Tytuł: Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie
Autor: Przemysław Modrzewski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15602-2
Liczba stron: 380

Tytuł: Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-14-6
Liczba stron: 344

Tytuł: Internet jako nowe dobro wspólne.
Autor: Justyna Hofmokl
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-95-8
Liczba stron: 248

Tytuł: Telewizja publiczna w czasach transformacji
Autor: Juliusz Braun
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-61408-64-2
Liczba stron: 248

Tytuł: Polityka medialna a media elektroniczne
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-33-0
Liczba stron: 282

Tytuł: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Autor: Marian Golka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15663-3
Liczba stron: 304

Tytuł: Siła tożsamości
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Liczba stron: 464

Tytuł: Wpływ mediów: konteksty społeczno-edukacujnye
Autor: Bogusław Dziadzia
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008 (Wyd. 2)
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-889-4
Liczba stron: 202

Tytuł: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich
Autor: Mark L. Knapp, Judith A. Hall
Miejsce i rok wydania: Wrocław 2008 (Wyd. 2)
Wydawnictwo: Wydawnictwo ASTRUM
Seria wydawnicza: Kreatywność
ISBN: 978-83-7249-186-2
Liczba stron: 594

Tytuł: Mowa ciała
Autor: Barbara i Allan Pease
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008 (dodruk)
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Rebis
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7510-019-8
Liczba stron: 454

Tytuł: Cywilizacja ?Przekroju?. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym
Autor: Justyna Jaworska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0380-4
Liczba stron: 304

Tytuł: Comparing Media Systems in Central Europe. Beetwen Commercialization and Politicization
Autor: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2937-7
Liczba stron: 244

Tytuł: Partycypacja polityczna w Internecie
Autor: Daniel Mider
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy Elipsa
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-715-1818-8
Liczba stron: 468

Tytuł: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów
Autor: Andrzej Gwóźdź (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-74-3
Liczba stron: 348

Tytuł: Od komunikacji do manipulacji
Autor: Paweł Znyk
Miejsce i rok wydania: Kežmarok, 2008
Wydawnictwo: Europejski Instytut Szkoleniowy
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-80-969938-9-5
Liczba stron: 222

Tytuł: Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych.
Autor: Anna Ryłko-Kurpiewska
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373264816
Liczba stron: 211

Tytuł: Wybrane zagraniczne systemy medialne
Autor: Janusz Adamowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-28-6
Liczba stron: 308

Tytuł: Komunikacja bez barier
Autor: Beata Kozyra
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: MT Biznes
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-61040-69-9
Liczba stron: 312

Tytuł: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Autor: Maria Magoska (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2528-4
Liczba stron: 171

Tytuł: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym
Autor: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka multimedialna
ISBN: 978-83-7441-988-8
Liczba stron: 205

Tytuł: Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być. Dziennikarze o politykach
Autor: Sabina Pawlas-Czyż
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-907-5
Liczba stron: 154

Tytuł: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Autor: Jacek Błeszyński (red. nauk.)
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-042-8
Liczba stron: 470

Tytuł: Media w edukacji
Autor: Janusz Gajda
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-821-4
Liczba stron: 220

Tytuł: Media, wartości, wychowanie
Autor: Marek Ejsmont, Beata Kosmalska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-440-7
Liczba stron: 320

Tytuł: Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji. Edukacja przez ?codzienność? telewizyjną
Autor: Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-986-0
Liczba stron: 184

Tytuł: Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Autor: Agnieszka Roguska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-881-8
Liczba stron: 172

Tytuł: Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka
Autor: Rainer Patzlaff
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: Pedagogika waldorfska
ISBN: 978-83-7308-613-5
ISBN: 978-83-7308-786-6
Liczba stron: 134

Tytuł: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1
Autor: Wojciech Kajtoch
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2514-7
Liczba stron: 343

Tytuł: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 2
Autor: Wojciech Kajtoch
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2515-4
Liczba stron: 484

Tytuł: Mechanizmy skandalizacji w mediach
Autor: Hans Mathias Kepplinger
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2563-5
Liczba stron: 156

Tytuł: Newsy w sieci
Autor: Stuart Allan
Miejsce i rok wydania: Kraków 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2557-4
Liczba stron: 214

Tytuł: Retoryka
Autor: Piotr Wilczek, Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska_Daca
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15678-7
Liczba stron: 335

Tytuł: Pedagog w blogosferze
Autor: Bogusław Śliwierski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7587-076-3
Liczba stron: 394

Tytuł: Całe życie w Sieci
Autor: Barbara Szmigielska (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2559-8
Liczba stron: 314

Tytuł: Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce
Autor: Łukasz Szurmiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Seria wydawnicza: Media Polskie
ISBN: 978-83-7545-063-7
Liczba stron: 343

Tytuł: Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce
Autor: Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7611-084-4
Liczba stron: 284

Tytuł: Public relations: teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania
Autor: Henryk Przybylski (red.)
Miejsce i rok wydania: Katowice 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7246-576-4
Liczba stron: 489

Tytuł: Gatunki audycji w radiu sformatowanym
Autor: Grażyna Stachyra
Miejsce i rok wydania: Lublin 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2852-9
Liczba stron: 198

Tytuł: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-068-4
Liczba stron: 395

Tytuł: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikowania
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-058-5
Liczba stron: 443

Tytuł: Komunikacja społeczna w świecie realnym
Autor: Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Liczba stron: 354

Tytuł: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Liczba stron: 296

Tytuł: Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych
Autor: Wojciech Maliszewski Inetta Nowosad, Roman Uździcki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-422-4
Liczba stron: 248

Tytuł: Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Elbląg, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-927315-8-0
Liczba stron: 286

Tytuł: Media ? wartości ? prawo
Autor: Ryszard Sztychmiler (red.)
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7299-548-3
Liczba stron: 149

Tytuł: Media Studies Refleksja nad stanem obecnym
Autor: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2769-0
Liczba stron: 415

Tytuł: Człowiek a media. Obserwacje wizje obawy
Autor: Włodzimierz Gruszczyński, Anna Hebda
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Aspra
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7545-061-3
Liczba stron: 190

Tytuł: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Autor: John Fiske
Miejsce i rok wydania: Wrosław, 2008
Wydawnictwo: ASTRUM
Seria wydawnicza: Kreatywność
ISBN: 83-7249-019-8
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikacja i komunikowanie się w dawnej Polsce
Autor: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2791-1
Liczba stron: 364

Tytuł: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego
Autor: Stanisław Michalczyk
Miejsce i rok wydania: Katowice, 2008
Wydawnictwo: ŚLASK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788371645440
Liczba stron: 477

Tytuł: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
Autor: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373638037
Liczba stron: 260

Tytuł: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu
Autor: Lesław H. Haber. Stanisław Jędrzejewski
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373637900
Liczba stron: 254

Tytuł: Kultura grup dyskusyjnych w internecie
Autor: Justyna Lipińska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788376111537
Liczba stron: 207

Tytuł: Reklama i PR na rozdrożu
Autor: Henryk Mruk (red.)
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Forum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361053095
Liczba stron: 174

Tytuł: Wizerunek firmy w mediach
Autor: Józef Szocki
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Forum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361053057
Liczba stron: 181

Tytuł: Prawda w mediach
Autor: Mirosław Rewera (red.)
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2008
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389701091
Liczba stron: 92

Tytuł: Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia
Autor: Stanisław Leszek Stadniczeńko
Miejsce i rok wydania: Opole, 2008
Wydawnictwo: TODTRI
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373953192
Liczba stron: 252

Tytuł: Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje w wieku przedszkolnym
Autor: Katarzyna Litwińska
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 8373637729
Liczba stron: 193

Tytuł: Mówione, pisane. Komunikacja, język, tekst
Autor: Kordian Bakuła
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322929391
Liczba stron: 255

Tytuł: Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej
Autor: Jacek Wasilewski, Adam Skibiński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372519221
Liczba stron: 310

Tytuł: Dziennikarstwo
Autor: Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Grupa Wydawnicza Polskapresse
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788361679006
Liczba stron: 448

Tytuł: Internet między edukacja bezpieczeństwem a zdrowiem
Autor: Mirosław Kowalski
Miejsce i rok wydania: Tychy, 2008
Wydawnictwo: Maternus Media
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 96
Liczba stron: 9788389701084

Tytuł: ProPaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom a Reklamie Społecznej (Wyd. II)
Autor: Dominika Maison, Piotr Wasilewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Agencja Wasilewski
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788392403913
Liczba stron: 262

Tytuł: Lex informatica
Autor: karol Dobrzeniecki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: TNOiK
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372854223
Liczba stron: 281

Tytuł: Retoryka reklamy
Autor: Piotr H. Lewiński
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322929506
Liczba stron: 274

Tytuł: Analiza gatunków prasowych
Autor: Maria Wojtak
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788322728802
Liczba stron: 172

Tytuł: Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego
Autor: Wiesław Gałązki
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2008
Wydawnictwo: Fabryka Słów
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389518767
Liczba stron: 257

Tytuł: Język w mediach elektronicznych
Autor: Jerzy Podracki, Ewa Wolańska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Semper, 2008
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375070385
Liczba stron: 200

Tytuł: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
Autor: Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788370724825
Liczba stron: 207

Tytuł: Media w edukacji ? szanse i zagrożenia
Autor: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374419802
Liczba stron: 272

Tytuł: Podstawy prawa dla dziennikarzy
Autor: Maria Łoszewska-Ołowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372518958
Liczba stron: 405

Tytuł: Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
Autor: Wojciech Chyła
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788323216896
Liczba stron: 449

Tytuł: Kreacja w reklamie
Autor: Ryszard Kłeczek, Monika Hajdas, Magdalena Sobocińska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375266269
Liczba stron: 200

Tytuł: Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?
Autor: Robert Heath
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2008
Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374891479
Liczba stron: 155

Tytuł: Sztuka porozumiewania się. Rola mediów
Autor: Hanna Milewska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788392343127
Liczba stron: 197

Tytuł: Autoryzacja wypowiedzi
Autor: Joanna Taczkowska
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2008
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375264708
Liczba stron: 312

Tytuł: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych ? wymiar edukacyjny
Autor: Agnieszka Piasecka
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Medicina Historica
ISBN: 978-83-7611-218-3
Liczba stron: 413

Tytuł: Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce
Autor: Monika Przybysz
Miejsce i rok wydania: Tarnów, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
ISBN: 978-83-733251-0-4
Liczba stron: 328

Tytuł: Środki przekazu ? informacja czy manipulacja?
Autor: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2008
Wydawnictwo: KUL
ISBN: 978-83-7363-803-7
Liczba stron: 260

Tytuł: Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego
Autor: Wojciech Adamczyk
Miejsce i rok wydania: Poznań, 2008
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN: 9788360677384
Liczba stron: 140

wpisane przez w kategorii Publikacje

Publikacje wydane w roku 2007

Tytuł: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę
Autor: Andrew Keen
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-25-5
Liczba stron: 198

Tytuł: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?
Autor: Marek Sokołowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-38-5
Liczba stron: 336

Tytuł: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006
Autor: Tomasz Mielczarek
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-18-7
Liczba stron: 400

Tytuł: Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner. Studium przypadku
Autor: Małgorzata Dacko
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-00-2
Liczba stron: 224

Tytuł: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek
Autor: Karol Jakubowicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-32-0
Liczba stron: 296

Tytuł: Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Autor: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Eedukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-71-9
Liczba stron: 136

Tytuł: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów
Autor: Wiesław Godzic, Maciej Żakowski (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-03-3
Liczba stron: 336

Tytuł: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów
Autor: Wiesław Godzic
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-46-7
Liczba stron: 414

Tytuł: Blogowanie w biznesie
Autor: Jeremy Wright
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60501-47-4
Liczba stron: 234

Tytuł: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym
Autor: Ryszard Chruściak
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ?Elipsa?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7151-792-1
Liczba stron: 479

Tytuł: Kreatywna reklama
Autor: Ken Burtenshaw
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Seria Kreatywna
ISBN: 978-83-01-15028-0
Liczba stron: 176

Tytuł: Komunikacja niewerbalna
Autor: Dale G. Leathers
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-15036-5
Liczba stron: 544

Tytuł: Grzeczność w komunikacji językowej
Autor: Małgorzata Marcjanik
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14981-9
Liczba stron: 168

Tytuł: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności
Autor: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. Urszula Jakubowska (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14939-
Liczba stron: 744

Tytuł: Teoria komunikowania masowego
Autor: Denis McQuail
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15153-9
Liczba stron: 576

Tytuł: Społeczeństwo sieci
Autor: Manuel Castells
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15148-5
Liczba stron: 532

Tytuł: Komunikacja w grupach
Autor: Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Tłumaczenie Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15347-2
Liczba stron: 448

Tytuł: Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska (red).
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2814-1
Liczba stron: 336

Tytuł: Teoria prowokacji
Autor: Mirosław Karwat
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15395-3
Liczba stron: 424

Tytuł: Agresja językowa w życiu publicznym
Autor: Irena Kamińska-Szmaj
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-2865-3
Liczba stron: 370

Tytuł: Ogólna teoria komunikacji
Autor: Michael Fleischer
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-229-2864-6
Liczba stron: 324

Tytuł: Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Kuś (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria wydawnicza: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2792-2
Liczba stron: 179

Tytuł: Manipulacja ? media ? edukacja
Autor: Bronisław Siemieniecki (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-7441-579-8
Liczba stron: 560

Tytuł: Media miedzy władzą a społeczeństwem
Autor: Magdalena Szpunar (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60583-11-1
Liczba stron: 238

Tytuł: Media a polityka
Autor: Magdalena Szpunar (red.)
Miejsce i rok wydania: Rzeszów, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60583-06-7
Liczba stron: 278

Tytuł: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Autor: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemieńska-Łosko
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-74416-96-2
Liczba stron: 307

Tytuł: Pedagogika medialna tom 1
Autor: Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-0115-156-0
Liczba stron: 348

Tytuł: Pedagogika medialna tom 2
Autor: Bronisław Siemieniecki
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-0115-243-7
Liczba stron: 272

Tytuł: Media ? komunikacja: zdrowie i psychologia
Autor: Bassam Aouil, Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-654-2
Liczba stron: 312

Tytuł: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy
Autor: Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-655-9
Liczba stron: 376

Tytuł: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom II. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych
Autor: Wojciech Maliszewski (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-789-1
Liczba stron: 278

Tytuł: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria ? rynek ? społeczeństwo
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-664-1
Liczba stron: 291

Tytuł: System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii
Autor: Katarzyna Konarska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-661-0
Liczba stron: 208

Tytuł: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy
Autor: Maria Kozielska
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-800-3
Liczba stron: 268

Tytuł: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania.
Autor: Wojciech Maliszewski (red).
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-702-0
Liczba stron: 236

Tytuł: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Autor: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemińska-Łosko
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-696-2
Liczba stron: 307

Tytuł: Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji miedzykulturowej.
Autor: Urszula Kusio (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Socjologia
ISBN: 978-83-7441-490-6
Liczba stron: 394

Tytuł: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Autor: Janina: Fras (red.),
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-904-8
Liczba stron: 471

Tytuł: Wywiad dziennikarski
Autor: Sally Adams, Wynford Hicks
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2338-9
Liczba stron: 240

Tytuł: Produkcja radiowa
Autor: Robert McLeish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Liczba stron: 398

Tytuł: Teorie komunikowania masowego
Autor: Stanley J. Baran, Dennis K. Davis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 9787-83-233-2265-8
Liczba stron: 484

Tytuł: Dziennikarstwo śledcze
Autor: David Spark
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2354-9
Liczba stron: 258

Tytuł: Systemy medialne
Autor: Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2208-2
Liczba stron: 346

Tytuł: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym
Autor: Hanas Mathias Kepplinger
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2381-5
Liczba stron: 216

Tytuł: Obrazowanie społeczeństwa w mediach
Autor: Ewa Bobrowska
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2386-0
Liczba stron: 180

Tytuł: Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją
Autor: Bogdan Fisher, Weronika Świerczyńska-Głownia
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2322-8
Liczba stron: 128

Tytuł: Analiza tekstu w dyskursie medialnym
Autor: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-3-233-2276-4
Liczba stron: 128

Tytuł: Publiczne przedsiębiorstwo medialne
Autor: Bogusław Nierenberg
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2323-5
Liczba stron: 206

Tytuł: Samorządowe public relations
Autor: Jarosław Flis
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2281-8
Liczba stron: 184

Tytuł: Interpersonalne stosunki międzykulturowe
Autor: Tadeusz Paleczny
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2343-3
Liczba stron: 256

Tytuł: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Autor: Marian Niezgoda, Lesław H. Haber (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-233-2237-5
Liczba stron: 552

Tytuł: Etyka dziennikarska
Autor: Jan Pleszczyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Difin
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7251-776-0
Liczba stron: 264

Tytuł: Media a demokracja
Autor: Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-227-2663-1
Liczba stron: 308

Tytuł: O mediach i języku
Autor: Walery Pisarek
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-242-0678-0
Liczba stron: 391

Tytuł: Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980 -13 grudnia 1981)
Autor: Walery Pisarek (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Universitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 97883-242-0896-8
Liczba stron: 372

Tytuł: Produkcja radiowa
Autor: Robert McLeish
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Seria wydawnicza: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Liczba stron: 398

Tytuł: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot badań
Autor: Agnieszka Janiak, Wanda Krzemińska, Anna Wojtasik-Tokarz (red.)
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-61-3
Liczba stron: 421

Tytuł: Telewizyjna transmisja sportowa czyli największy teatr świata
Autor: Andrzej Ostrowski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-89518-59-0
Liczba stron: 248

Tytuł: Język w komunikowaniu
Autor: Marian Bugajski
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14807-2
Liczba stron: 538

Tytuł: Kreowanie informacji: media relations
Autor: Wojciech Jabłoński
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-01-14819-5
Liczba stron: 179

Tytuł: Kultura i język mediów
Autor: Maciej Tanaś (red.)
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-862-7
Liczba stron: 349

Tytuł: Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Autor: Yves Winkin
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-2350-290-6
Liczba stron: 252

Tytuł: Homo videns. Telewizja i postmyślenie
Autor: Giovanni Sartori
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0398-9
Liczba stron: 132

Tytuł: Słowa klucze. Różne języki ? różne kultury
Autor: Anna Wierzbicka
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Seria wydawnicza: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0246-3
Liczba stron: 564

Tytuł: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Autor: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2007
Wydawnictwo: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-242-0769-4
Liczba stron: 404

Tytuł: Komunikacja korporacyjna a biznes : praktyczny poradnik
Autor: Tomasz Kamiński
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz, Warszawa 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-60186-50-3
Liczba stron: 120

Tytuł: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo ? język ? tekst
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-665-8
Liczba stron: 304

Tytuł: Polityka. Media. Społeczeństwo. Studia i szkice
Autor: Iwona Hofman
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-750-1
Liczba stron: 250

Tytuł: MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Autor: Michał Głowacki
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-663-4
Liczba stron: 124

Tytuł: Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej
Autor: Wiesław Sikorski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-848-1
Liczba stron: 382

Tytuł: Iluzje ? interpretacje ? iluminacje. O przekazie telewizyjnym ? badacze i gimnazjaliści
Autor: Daria Zielińska-Pękał
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-803-0
Liczba stron: 276

Tytuł: Komunikacja ? edukacja ? społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Autor: Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-833-7
ISBN: 978-83-7326-469-4
Liczba stron: 454

Tytuł: Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania
Autor: Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-652-4
Liczba stron: 200

Tytuł: W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej
Autor: Anna Kowal-Orczykowska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7308-931-0
ISBN: 978-83-7308-786-6
Liczba stron: 244

Tytuł: Słownik wiedzy o mediach
Autor: Edward Chudziński (red.)
Miejsce i rok wydania: Warszawa, Bielsko-Biała 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7446-668-4
Liczba stron: 476

Tytuł: O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika
Autor: Mirosław Karwat
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Seria wydawnicza: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14966-6
Liczba stron: 434

Tytuł: Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania
Autor: Zbigniew Sareło
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7441-665-8
Liczba stron: 200

Tytuł: Psychologia mediów
Autor: Peter Winterhoff-Spurk
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7318-739-9
Liczba stron: 250

Tytuł: Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej
Autor: Piotr Francuz (red.)
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe KUL
Seria wydawnicza:
ISBN: 9788373063532
Liczba stron: 316

Tytuł: Sztuka komunikacji
Autor: Latour Bernd
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza:
ISBN: 978-83-7318-800-6
Liczba stron: 164

Tytuł: Wielki mały ekran. telewizja a codzienność w latach sześćdziesiątych
Autor: Patryk Pleskot
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo TRIO
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374361354
Liczba stron: 208

Tytuł: Teoria komunikowania publicznego i politycznego
Autor: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Wiszniowski
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: Astrum
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 978-83-7249-092-6
Liczba stron: 248

Tytuł: Komunikowanie i obywatelskość
Autor: Peter Dahlgren
Miejsce i rok wydania: Wrocław, 2007
Wydawnictwo: ASTRUM
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-7277-234-7
Liczba stron: 256

Tytuł: Komunikowanie się z chorym psychicznie
Autor: Ewa Wilczek ? Rużycka
Miejsce i rok wydania: Lublin, 2007
Wydawnictwo: Czelej
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 83-60608-15-9
Liczba stron: 110

Tytuł: Mało znane systemy medialne
Autor: Zbigniew Oniszczuk, Marian Gierula (red.)
Miejsce i rok wydania: Sosnowiec, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389275431
Liczba stron: 201

Tytuł: Gra w media. Miedzy informacją a deformacją
Autor: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Stentor
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788389315892
Liczba stron: 145

Tytuł: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy
Autor: Janusz Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788375450026
Liczba stron: 261

Tytuł: Studia nad komunikowaniem polityznym
Autor: Janina Fras (red.)
Miejsce i rok wydania: Toruń, 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788374419031
Liczba stron: 315

Tytuł: Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne
Autor: Andrzej Zaremba
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2007
Wydawnictwo: DIFIN
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788372518170
Liczba stron: 391

Tytuł: Wojna w mediach
Autor: Wiesława Piątkowska-Stępniak, Bogusław Nierenberg (red.)
Miejsce i rok wydania: Opole, 2007
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788373952461
Liczba stron: 464

Tytuł: Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane rekalmy
Autor: Luke Sullivan
Miejsce i rok wydania: Gliwice, 2007
Wydawnictwo: One Press
Seria wydawnicza: ?
ISBN: 9788324600441
Liczba stron: 310

wpisane przez w kategorii Bezkategorii, Konferencje krajowe

Kraków, 19 kwietnia 2017

Informacja: http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/wzrokocentryzm–wizualnosc-i-wizualizacja-w-kulturze

Zgłoszenie: Formularz_zgloszeniowy

wpisane przez w kategorii Konferencje zagranicze

International conference at the Austrian Academy of Sciences, Vienna
December 10-11, 2015
More information: .pdf

wpisane przez w kategorii Szkoły letnie

Więcej informacji: .pdf
Call for applications: .pdf

50 twarzy populizmu

Kwi
2017
05

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

XIV konferencja marketingu politycznego
Kielce, 5-6 kwietnia 2017

Zaproszenie: Zaproszenie
Zgłoszenie: Formularz_zgloszeniowy

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Kraków, 30-31 marca 2017
Zaproszenie + zgłoszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Katowice, 29marca 2017

Zaproszenie: pdf
Zgłoszenie. doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Zamość, 23-24 marca 2017
Zaproszenie: .pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Warszawa, 16-17 marca 2017
Zaproszenie: .pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Koszalin, 14 grudnia 2016
Zaproszenie: .pdf
Zgłoszenie: .docx

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Kielce, 1 ? 2 grudnia 2016
Zaproszenie: .docx
Zgłoszenie: .docx

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Ustroń, 24-25 listopada 2016
Zaproszenie: .docx
Zgłoszenie: .docx

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Szczecin, 16-17 listopada 2016
Zaproszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Gdańsk, 11-12 października 2016 r.
Zaproszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Wrocław, 2-3 czerwca 2016
Zaproszenie: .pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje zagranicze

Annual Conference
September 17-18, 2015
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism,
Moscow, Russia
Conference website: www.immaa.org
Call for papers: .pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Koszalin, 1-2 czerwca 2016
Zaproszenie: .pdf
Zgłoszenie: .docx

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Kraków, Maj 18-19, 2016

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Warszawa, 19-20 kwietnia 2016
Zaproszenie: .pdf

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Lublin, 14 kwietnia 2016
Zaproszenie: .pdf
Zgłoszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

Warszawa, 8 kwietnia 2016
Informacje: http://www.konferencjemedioznawcze.pl/osm

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Lublin, 4-5 kwietnia 2016
Zaproszenie: .docx
Zgłoszenie: .doc

wpisane przez w kategorii Konferencje krajowe

PATRONAT PTKS
Sosnowiec, 26 stycznia 2016
Informacje: http://www.kongres.wsmip.uj.edu.pl/