Title: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę
Author: Andrew Keen
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-25-5
Number of pages: 198

Title: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-38-5
Number of pages: 336

Title: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006
Author: Tomasz Mielczarek
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-18-7
Number of pages: 400

Title: Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner. Studium przypadku
Author: Małgorzata Dacko
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-00-2
Number of pages: 224

Title: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-32-0
Number of pages: 296

Title: Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Eedukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-71-9
Number of pages: 136

Title: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów
Author: Wiesław Godzic, Maciej Żakowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-03-3
Number of pages: 336

Title: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów
Author: Wiesław Godzic
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-46-7
Number of pages: 414

Title: Blogowanie w biznesie
Author: Jeremy Wright
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60501-47-4
Liczba stron: 234

Title: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym
Author: Ryszard Chruściak
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Dom Wydawniczy ?Elipsa?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7151-792-1
Number of pages: 479

Title: Kreatywna reklama
Author: Ken Burtenshaw
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Seria Kreatywna
ISBN: 978-83-01-15028-0
Number of pages: 176

Title: Komunikacja niewerbalna
Author: Dale G. Leathers
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15036-5
Number of pages: 544

Title: Grzeczność w komunikacji językowej
Author: Małgorzata Marcjanik
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14981-9
Number of pages: 168

Title: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności
Author: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. Urszula Jakubowska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14939-
Number of pages: 744

Title: Teoria komunikowania masowego
Author: Denis McQuail
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15153-9
Number of pages: 576

Title: Społeczeństwo sieci
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15148-5
Number of pages: 532

Title: Komunikacja w grupach
Author: Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Tłumaczenie Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15347-2
Number of pages: 448

Title: Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska (red).
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2814-1
Number of pages: 336

Title: Teoria prowokacji
Author: Mirosław Karwat
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15395-3
Number of pages: 424

Title: Agresja językowa w życiu publicznym
Author: Irena Kamińska-Szmaj
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-2865-3
Number of pages: 370

Title: Ogólna teoria komunikacji
Author: Michael Fleischer
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-2864-6
Number of pages: 324

Title: Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2792-2
Number of pages: 179

Title: Manipulacja ? media ? edukacja
Author: Bronisław Siemieniecki (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-7441-579-8
Number of pages: 560

Title: Media miedzy władzą a społeczeństwem
Author: Magdalena Szpunar (red.)
Place and year of publication: Rzeszów, 2007
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60583-11-1
Number of pages: 238

Title: Media a polityka
Author: Magdalena Szpunar (red.)
Place and year of publication: Rzeszów, 2007
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60583-06-7
Number of pages: 278

Title: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Author: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemieńska-Łosko
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-74416-96-2
Number of pages: 307

Title: Pedagogika medialna tom 1
Author: Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-0115-156-0
Number of pages: 348

Title: Pedagogika medialna tom 2
Author: Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-0115-243-7
Number of pages: 272

Title: Media ? komunikacja: zdrowie i psychologia
Author: Bassam Aouil, Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-654-2
Number of pages: 312

Title: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy
Author: Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-655-9
Number of pages: 376

Title: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom II. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych
Author: Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-789-1
Number of pages: 278

Title: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria ? rynek ? społeczeństwo
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-664-1
Number of pages: 291

Title: System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii
Author: Katarzyna Konarska
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-661-0
Number of pages: 208

Title: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy
Author: Maria Kozielska
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-800-3
Number of pages: 268

Title: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania.
Author: Wojciech Maliszewski (red).
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-702-0
Number of pages: 236

Title: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Author: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemińska-Łosko
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-696-2
Number of pages: 307

Title: Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji miedzykulturowej.
Author: Urszula Kusio (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Socjologia
ISBN: 978-83-7441-490-6
Number of pages: 394

Title: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Author: Janina: Fras (red.),
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-904-8
Number of pages: 471

Title: Wywiad dziennikarski
Author: Sally Adams, Wynford Hicks
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2338-9
Number of pages: 240

Title: Produkcja radiowa
Author: Robert McLeish
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Number of pages: 398

Title: Teorie komunikowania masowego
Author: Stanley J. Baran, Dennis K. Davis
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 9787-83-233-2265-8
Number of pages: 484

Title: Dziennikarstwo śledcze
Author: David Spark
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2354-9
Number of pages: 258

Title: Systemy medialne
Author: Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2208-2
Number of pages: 346

Title: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym
Author: Hanas Mathias Kepplinger
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2381-5
Number of pages: 216

Title: Obrazowanie społeczeństwa w mediach
Author: Ewa Bobrowska
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2386-0
Number of pages: 180

Title: Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją
Author: Bogdan Fisher, Weronika Świerczyńska-Głownia
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2322-8
Number of pages: 128

Title: Analiza tekstu w dyskursie medialnym
Author: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-3-233-2276-4
Number of pages: 128

Title: Publiczne przedsiębiorstwo medialne
Author: Bogusław Nierenberg
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2323-5
Number of pages: 206

Title: Samorządowe public relations
Author: Jarosław Flis
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2281-8
Number of pages: 184

Title: Interpersonalne stosunki międzykulturowe
Author: Tadeusz Paleczny
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2343-3
Number of pages: 256

Title: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Author: Marian Niezgoda, Lesław H. Haber (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2237-5
Number of pages: 552

Title: Etyka dziennikarska
Author: Jan Pleszczyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7251-776-0
Number of pages: 264

Title: Media a demokracja
Author: Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2663-1
Number of pages: 308

Title: O mediach i języku
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0678-0
Number of pages: 391

Title: Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980 -13 grudnia 1981)
Author: Walery Pisarek (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 97883-242-0896-8
Number of pages: 372

Title: Produkcja radiowa
Author: Robert McLeish
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Number of pages: 398

Title: Kreowanie informacji: media relations
Author: Wojciech Jabłoński
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-14819-5
Number of pages: 179

Title: Kultura i język mediów
Author: Maciej Tanaś (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-862-7
Number of pages: 349

Title: Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Author: Yves Winkin
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-2350-290-6
Number of pages: 252

Title: Homo videns. Telewizja i postmyślenie
Author: Giovanni Sartori
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0398-9
Number of pages: 132

Title: Słowa klucze. Różne języki ? różne kultury
Author: Anna Wierzbicka
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0246-3
Number of pages: 564

Title: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Author: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Towarzystwo Authorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Publication series: ?
ISBN: 83-242-0769-4
Number of pages: 404

Title: Komunikacja korporacyjna a biznes : praktyczny poradnik
Author: Tomasz Kamiński
Place and year of publication: Bydgoszcz, Warszawa 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Branta
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60186-50-3
Number of pages: 120

Title: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo ? język ? tekst
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-665-8
Number of pages: 304

Title: Polityka. Media. Społeczeństwo. Studia i szkice
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-750-1
Number of pages: 250

Title: MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Author: Michał Głowacki
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-663-4
Number of pages: 124

Title: Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej
Author: Wiesław Sikorski
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-848-1
Number of pages: 382

Title: Iluzje ? interpretacje ? iluminacje. O przekazie telewizyjnym ? badacze i gimnazjaliści
Author: Daria Zielińska-Pękał
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-803-0
Number of pages: 276

Title: Komunikacja ? edukacja ? społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Author: Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-833-7
ISBN: 978-83-7326-469-4
Number of pages: 454

Title: Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania
Author: Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-652-4
Number of pages: 200

Title: W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej
Author: Anna Kowal-Orczykowska
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-931-0
ISBN: 978-83-7308-786-6
Number of pages: 244

Title: Słownik wiedzy o mediach
Author: Edward Chudziński (red.)
Place and year of publication: Warszawa, Bielsko-Biała 2007
Publisher: Wydawnictwo Szkolne PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7446-668-4
Number of pages: 476

Title: O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika
Author: Mirosław Karwat
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14966-6
Number of pages: 434

Title: Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania
Author: Zbigniew Sareło
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7441-665-8
Number of pages: 200

Title: Psychologia mediów
Author: Peter Winterhoff-Spurk
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 83-7318-739-9
Number of pages: 250

Title: Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej
Author: Piotr Francuz (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Publication series:
ISBN: 9788373063532
Number of pages: 316

Title: Sztuka komunikacji
Author: Latour Bernd
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series:
ISBN: 978-83-7318-800-6
Number of pages: 164

Title: Wielki mały ekran. telewizja a codzienność w latach sześćdziesiątych
Author: Patryk Pleskot
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwo TRIO
Publication series: ?
ISBN: 9788374361354
Number of pages: 208

Title: Teoria komunikowania publicznego i politycznego
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Wiszniowski
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Astrum
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7249-092-6
Number of pages: 248

Title: Komunikowanie i obywatelskość
Author: Peter Dahlgren
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: ASTRUM
Publication series: ?
ISBN: 83-7277-234-7
Number of pages: 256

Title: Komunikowanie się z chorym psychicznie
Author: Ewa Wilczek ? Rużycka
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Czelej
Publication series: ?
ISBN: 83-60608-15-9
Number of pages: 110

Title: Mało znane systemy medialne
Author: Zbigniew Oniszczuk, Marian Gierula (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788389275431
Number of pages: 201

Title: Gra w media. Miedzy informacją a deformacją
Author: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwo Stentor
Publication series: ?
ISBN: 9788389315892
Number of pages: 145

Title: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy
Author: Janusz Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Publication series: ?
ISBN: 9788375450026
Number of pages: 261

Title: Studia nad komunikowaniem polityznym
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788374419031
Number of pages: 315

Title: Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne
Author: Andrzej Zaremba
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372518170
Number of pages: 391

Title: Wojna w mediach
Author: Wiesława Piątkowska-Stępniak, Bogusław Nierenberg (red.)
Place and year of publication: Opole, 2007
Publisher: Uniwersytet Opolski
Publication series: ?
ISBN: 9788373952461
Number of pages: 464

Title: Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane rekalmy
Author: Luke Sullivan
Place and year of publication: Gliwice, 2007
Publisher: One Press
Publication series: ?
ISBN: 9788324600441
Number of pages: 310

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.