Title: Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę
Author: Andrew Keen
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-25-5
Number of pages: 198

Title: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-38-5
Number of pages: 336

Title: Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006
Author: Tomasz Mielczarek
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-18-7
Number of pages: 400

Title: Wielkie fiasko. Fuzja AOL i Time Warner. Studium przypadku
Author: Małgorzata Dacko
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-00-2
Number of pages: 224

Title: Media publiczne. Początek końca czy nowy początek
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-32-0
Number of pages: 296

Title: Fotograficzne gatunki dziennikarskie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Eedukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-71-9
Number of pages: 136

Title: Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów
Author: Wiesław Godzic, Maciej Żakowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-03-3
Number of pages: 336

Title: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów
Author: Wiesław Godzic
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-46-7
Number of pages: 414

Title: Blogowanie w biznesie
Author: Jeremy Wright
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60501-47-4
Liczba stron: 234

Title: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i konstytucyjnym
Author: Ryszard Chruściak
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Dom Wydawniczy ?Elipsa?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7151-792-1
Number of pages: 479

Title: Kreatywna reklama
Author: Ken Burtenshaw
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Seria Kreatywna
ISBN: 978-83-01-15028-0
Number of pages: 176

Title: Komunikacja niewerbalna
Author: Dale G. Leathers
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15036-5
Number of pages: 544

Title: Grzeczność w komunikacji językowej
Author: Małgorzata Marcjanik
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14981-9
Number of pages: 168

Title: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności
Author: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge. Urszula Jakubowska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14939-
Number of pages: 744

Title: Teoria komunikowania masowego
Author: Denis McQuail
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15153-9
Number of pages: 576

Title: Społeczeństwo sieci
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15148-5
Number of pages: 532

Title: Komunikacja w grupach
Author: Katherine Adams, Gloria J. Galanes. Tłumaczenie Dorota Kobylińska, Paweł Kobyliński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15347-2
Number of pages: 448

Title: Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska (red).
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2814-1
Number of pages: 336

Title: Teoria prowokacji
Author: Mirosław Karwat
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15395-3
Number of pages: 424

Title: Agresja językowa w życiu publicznym
Author: Irena Kamińska-Szmaj
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-2865-3
Number of pages: 370

Title: Ogólna teoria komunikacji
Author: Michael Fleischer
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-2864-6
Number of pages: 324

Title: Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2792-2
Number of pages: 179

Title: Manipulacja ? media ? edukacja
Author: Bronisław Siemieniecki (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-7441-579-8
Number of pages: 560

Title: Media miedzy władzą a społeczeństwem
Author: Magdalena Szpunar (red.)
Place and year of publication: Rzeszów, 2007
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60583-11-1
Number of pages: 238

Title: Media a polityka
Author: Magdalena Szpunar (red.)
Place and year of publication: Rzeszów, 2007
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60583-06-7
Number of pages: 278

Title: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Author: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemieńska-Łosko
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka Multimedialna
ISBN: 978-83-74416-96-2
Number of pages: 307

Title: Pedagogika medialna tom 1
Author: Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-0115-156-0
Number of pages: 348

Title: Pedagogika medialna tom 2
Author: Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-0115-243-7
Number of pages: 272

Title: Media ? komunikacja: zdrowie i psychologia
Author: Bassam Aouil, Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-654-2
Number of pages: 312

Title: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy
Author: Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-655-9
Number of pages: 376

Title: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom II. Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych
Author: Wojciech Maliszewski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7441-789-1
Number of pages: 278

Title: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Teoria ? rynek ? społeczeństwo
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-664-1
Number of pages: 291

Title: System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii
Author: Katarzyna Konarska
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o Komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-661-0
Number of pages: 208

Title: Edukacja dla społeczeństwa wiedzy
Author: Maria Kozielska
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-800-3
Number of pages: 268

Title: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenia i sytuacje. Tom I. Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania.
Author: Wojciech Maliszewski (red).
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-702-0
Number of pages: 236

Title: Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji
Author: Dorota Siemieniecka-Gogolin, Agnieszka Siemińska-Łosko
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Pedagogika Mediów
ISBN: 978-83-7441-696-2
Number of pages: 307

Title: Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji miedzykulturowej.
Author: Urszula Kusio (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Socjologia
ISBN: 978-83-7441-490-6
Number of pages: 394

Title: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną
Author: Janina: Fras (red.),
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-904-8
Number of pages: 471

Title: Wywiad dziennikarski
Author: Sally Adams, Wynford Hicks
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2338-9
Number of pages: 240

Title: Produkcja radiowa
Author: Robert McLeish
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Number of pages: 398

Title: Teorie komunikowania masowego
Author: Stanley J. Baran, Dennis K. Davis
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 9787-83-233-2265-8
Number of pages: 484

Title: Dziennikarstwo śledcze
Author: David Spark
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2354-9
Number of pages: 258

Title: Systemy medialne
Author: Daniel C. Hallin, Paolo Mancini
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2208-2
Number of pages: 346

Title: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym
Author: Hanas Mathias Kepplinger
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2381-5
Number of pages: 216

Title: Obrazowanie społeczeństwa w mediach
Author: Ewa Bobrowska
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2386-0
Number of pages: 180

Title: Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją
Author: Bogdan Fisher, Weronika Świerczyńska-Głownia
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2322-8
Number of pages: 128

Title: Analiza tekstu w dyskursie medialnym
Author: Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-3-233-2276-4
Number of pages: 128

Title: Publiczne przedsiębiorstwo medialne
Author: Bogusław Nierenberg
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2323-5
Number of pages: 206

Title: Samorządowe public relations
Author: Jarosław Flis
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2281-8
Number of pages: 184

Title: Interpersonalne stosunki międzykulturowe
Author: Tadeusz Paleczny
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2343-3
Number of pages: 256

Title: Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
Author: Marian Niezgoda, Lesław H. Haber (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2237-5
Number of pages: 552

Title: Etyka dziennikarska
Author: Jan Pleszczyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7251-776-0
Number of pages: 264

Title: Media a demokracja
Author: Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2663-1
Number of pages: 308

Title: O mediach i języku
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0678-0
Number of pages: 391

Title: Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980 -13 grudnia 1981)
Author: Walery Pisarek (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 97883-242-0896-8
Number of pages: 372

Title: Produkcja radiowa
Author: Robert McLeish
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2336-5
Number of pages: 398

Title: Kreowanie informacji: media relations
Author: Wojciech Jabłoński
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-14819-5
Number of pages: 179

Title: Kultura i język mediów
Author: Maciej Tanaś (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-862-7
Number of pages: 349

Title: Antropologia komunikacji: od teorii do badań terenowych
Author: Yves Winkin
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-2350-290-6
Number of pages: 252

Title: Homo videns. Telewizja i postmyślenie
Author: Giovanni Sartori
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0398-9
Number of pages: 132

Title: Słowa klucze. Różne języki ? różne kultury
Author: Anna Wierzbicka
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0246-3
Number of pages: 564

Title: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Author: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Place and year of publication: Kraków, 2007
Publisher: Towarzystwo Authorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Publication series: ?
ISBN: 83-242-0769-4
Number of pages: 404

Title: Komunikacja korporacyjna a biznes : praktyczny poradnik
Author: Tomasz Kamiński
Place and year of publication: Bydgoszcz, Warszawa 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Branta
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60186-50-3
Number of pages: 120

Title: Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo ? język ? tekst
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-665-8
Number of pages: 304

Title: Polityka. Media. Społeczeństwo. Studia i szkice
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-750-1
Number of pages: 250

Title: MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata
Author: Michał Głowacki
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7441-663-4
Number of pages: 124

Title: Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej
Author: Wiesław Sikorski
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-848-1
Number of pages: 382

Title: Iluzje ? interpretacje ? iluminacje. O przekazie telewizyjnym ? badacze i gimnazjaliści
Author: Daria Zielińska-Pękał
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-803-0
Number of pages: 276

Title: Komunikacja ? edukacja ? społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Author: Jolanta Rzeźnicka-Krupa
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-833-7
ISBN: 978-83-7326-469-4
Number of pages: 454

Title: Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania
Author: Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-652-4
Number of pages: 200

Title: W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej
Author: Anna Kowal-Orczykowska
Place and year of publication: Kraków 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-931-0
ISBN: 978-83-7308-786-6
Number of pages: 244

Title: Słownik wiedzy o mediach
Author: Edward Chudziński (red.)
Place and year of publication: Warszawa, Bielsko-Biała 2007
Publisher: Wydawnictwo Szkolne PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7446-668-4
Number of pages: 476

Title: O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika
Author: Mirosław Karwat
Place and year of publication: Warszawa 2007
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-14966-6
Number of pages: 434

Title: Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania
Author: Zbigniew Sareło
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7441-665-8
Number of pages: 200

Title: Psychologia mediów
Author: Peter Winterhoff-Spurk
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 83-7318-739-9
Number of pages: 250

Title: Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej
Author: Piotr Francuz (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Publication series:
ISBN: 9788373063532
Number of pages: 316

Title: Sztuka komunikacji
Author: Latour Bernd
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series:
ISBN: 978-83-7318-800-6
Number of pages: 164

Title: Wielki mały ekran. telewizja a codzienność w latach sześćdziesiątych
Author: Patryk Pleskot
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwo TRIO
Publication series: ?
ISBN: 9788374361354
Number of pages: 208

Title: Teoria komunikowania publicznego i politycznego
Author: Bogusława Dobek ? Ostrowska, Michał Wiszniowski
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: Astrum
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7249-092-6
Number of pages: 248

Title: Komunikowanie i obywatelskość
Author: Peter Dahlgren
Place and year of publication: Wrocław, 2007
Publisher: ASTRUM
Publication series: ?
ISBN: 83-7277-234-7
Number of pages: 256

Title: Komunikowanie się z chorym psychicznie
Author: Ewa Wilczek ? Rużycka
Place and year of publication: Lublin, 2007
Publisher: Czelej
Publication series: ?
ISBN: 83-60608-15-9
Number of pages: 110

Title: Mało znane systemy medialne
Author: Zbigniew Oniszczuk, Marian Gierula (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788389275431
Number of pages: 201

Title: Gra w media. Miedzy informacją a deformacją
Author: Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Wydawnictwo Stentor
Publication series: ?
ISBN: 9788389315892
Number of pages: 145

Title: Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy
Author: Janusz Adamowski, Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Publication series: ?
ISBN: 9788375450026
Number of pages: 261

Title: Studia nad komunikowaniem polityznym
Author: Janina Fras (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2007
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788374419031
Number of pages: 315

Title: Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne
Author: Andrzej Zaremba
Place and year of publication: Warszawa, 2007
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372518170
Number of pages: 391

Title: Wojna w mediach
Author: Wiesława Piątkowska-Stępniak, Bogusław Nierenberg (red.)
Place and year of publication: Opole, 2007
Publisher: Uniwersytet Opolski
Publication series: ?
ISBN: 9788373952461
Number of pages: 464

Title: Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane rekalmy
Author: Luke Sullivan
Place and year of publication: Gliwice, 2007
Publisher: One Press
Publication series: ?
ISBN: 9788324600441
Number of pages: 310

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.