Title: Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa a świetle współczesnej filozofii moralnej
Author: Wojciech Jerzy Bober
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-54-5
Number of pages: 206

Title: Od Tele-Echa do Polskiego Zoo. Ewolucja programu TVP
Author: Jarosław Kończak
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-51-4
Number of pages: 328

Title: Źródła informacji dla dziennikarza
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60501-16-0
Number of pages: 182

Title: Talk show. Szczerość na ekranie?
Author: Grzegorz Ptaszek
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60501-91-7
Number of pages: 240

Title: Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza
Author: Izabela Dobosz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wolters Kluwer Polska
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7526-867-6
Number of pages: 138

Title: Blogi i wirtualne społeczności ? wykorzystanie w marketingu
Author: Grzegorz Mazurek
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Wolters Kluwer Polska
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7526-620-7
Number of pages: 208

Title: Prawo mediów
Author: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Prawnicze LexisNexis
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7334-874-5
Number of pages: 768

Title: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych
Author: Rafał Zimny
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher TRIO
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7436-144-6
Number of pages: 360

Title: Socjologia języka
Author: Kwiryna Handke
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15365-6
Number of pages: 350

Title: Społeczeństwo informacyjne
Author: Joanna Papińska-Kacperek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15407-3
Number of pages: 600

Title: Kształcenie na odległość
Author: Józef Bednarek, Ewa Lubina
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15471-4
Number of pages: 244

Title: Dzieci i telewizja
Author: Dafna Lemish
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2450-8
Number of pages: 250

Title: Telepłeć ? gender w telewizji doby globalizacji
Author: Anna Nacher
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2422-5
Number of pages: 258

Title: Net Art
Author: Ewa Wójtowicz
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Rabid
Publication series: ?
ISBN: 978-83-6023-621-5
Number of pages: 259

Title: Etyka mediów
Author: Paweł Czarnecki
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 83-7251-865-1
Number of pages: 141

Title: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych
Author: Alicja Jaskiernia
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7545-049-1
Number of pages: 560

Title: Media w Europie
Author: Kevin Williams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Number of pages: 222

Title: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych i zagrożeń
Author: Jadwiga Izdebska (red).
Place and year of publication: Białystok, 2008
Publisher: Trans Humana
Publication series: ?
ISBN: 978-83-61209-03-4
Number of pages: 207

Title: Społeczeństwo sieci
Author: Darin Barney
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Sic!
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60457-41-2
Number of pages: 229

Title: Oblicza polskich mediów po 1989 roku
Author: Lidia Pokrzycka, Beata Romiszewska (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2790-4
Number of pages: 244

Title: Zmieniający się świat mediów
Author: Jerzy Mikułowski-Pomorski
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0938-5
Number of pages: 342

Title: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja
Author: Zbigniew Nauer, Edward Chudziński
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 978-83-242-0969-9
Number of pages: 572

Title: Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze
Author: Małgorzata Dankowska ? Kosman
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Publication series: ?
ISBN: 978-83-882-7894-5
Number of pages: 181

Title: Mass media. Metody badań
Author: Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominic
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2282-5
Number of pages: 655

Title: Bauman o popkulturze. Wypisy
Author: Mateusz Halawa, Paulina Wróbel (koncepcja i wybór)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-31-6
Number of pages: 424

Title: Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services center
Author: Adam Szymaniak (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60807-89-7
Number of pages: 432

Title: Media w Europie
Author: Kevin Wiliams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-46-0
Number of pages: 224

Title: Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce
Author: Tadeusz Kowalski
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-26-2
Number of pages: 224

Title: Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej
Author: Katarzyna Krzan
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-60807-52-1
Number of pages: 220

Title: Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko
Author: Don Tapscott, Anthony D. Williams
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo.
ISBN: 978-83-60807-23-1
Number of pages: 208

Title: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju
Author: Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-14866-9
Number of pages: 360

Title: Sztuka mówienia
Author: Michał Kuziak
Place and year of publication:: Bielsko-Biała 2008
Publisher: Publisher Szkolne PWN
Publication series: Jak pisać? Jak mówić?
ISBN: 978-83-7446-728-5
Number of pages: 288

Title: Komunikacja w biznesie
Author: Praca zbiorowa
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: MT Biznes
Publication series: Harvard Business Essentials
ISBN: 978-83-88970-65-8
Number of pages: 215

Title: W świecie komunikacji zdegradowanej
Author: Igor Borkowski, Aleksander Woźny
Place and year of publication:: Wrocław 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Nowe media. Nowe w mediach
ISBN: 9788322929049
Number of pages: 300

Title: Wacław Smid
Author: Język reklamy w komunikacji medialnej
Place and year of publication:: Warszawa 2008
Publisher: CeDeWu
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7556-071-8
Number of pages: 317

Title: Dydaktyka mediów
Author: Fridrich W. Kron, Alivisos Sofos
Place and year of publication:: Gdańsk 2008
Publisher: Gdańskie Publisher Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-60083-55-0
Number of pages: 160

Title: Sztuka argumentacji. Jak wygrać każdy spór
Author: Robert Mayer
Place and year of publication:: Gdańsk 2008
Publisher: Gdańskie Publisher Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7489-166-0
Number of pages: 204

Title: Cyfrowa rewolucja
Author: Piotr Gawrysiak
Place and year of publication:: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15607-7
Number of pages: 392

Title: Google AdWords w praktyce. Skuteczna reklama w Internecie
Author: Przemysław Modrzewski
Place and year of publication:: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15602-2
Number of pages: 380

Title: Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60501-14-6
Number of pages: 344

Title: Internet jako nowe dobro wspólne.
Author: Justyna Hofmokl
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-95-8
Number of pages: 248

Title: Telewizja publiczna w czasach transformacji
Author: Juliusz Braun
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-61408-64-2
Number of pages: 248

Title: Polityka medialna a media elektroniczne
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-60807-33-0
Number of pages: 282

Title: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne
Author: Marian Golka
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15663-3
Number of pages: 304

Title: Siła tożsamości
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: Komunikowanie
ISBN: 978-83-01-15583-4
Number of pages: 464

Title: Wpływ mediów: konteksty społeczno-edukacujnye
Author: Bogusław Dziadzia
Place and year of publication: Kraków, 2008 (Wyd. 2)
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-889-4
Number of pages: 202

Title: Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich
Author: Mark L. Knapp, Judith A. Hall
Place and year of publication: Wrocław 2008 (Wyd. 2)
Publisher: Publisher ASTRUM
Publication series: Kreatywność
ISBN: 978-83-7249-186-2
Number of pages: 594

Title: Mowa ciała
Author: Barbara i Allan Pease
Place and year of publication: Poznań, 2008 (dodruk)
Publisher: Dom Wydawniczy Rebis
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7510-019-8
Number of pages: 454

Title: Cywilizacja ?Przekroju?. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym
Author: Justyna Jaworska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare ? historia i kultura
ISBN: 978-83-235-0380-4
Number of pages: 304

Title: Comparing Media Systems in Central Europe. Beetwen Commercialization and Politicization
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-2937-7
Number of pages: 244

Title: Partycypacja polityczna w Internecie
Author: Daniel Mider
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 978-83-715-1818-8
Number of pages: 468

Title: Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów
Author: Andrzej Gwóźdź (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-74-3
Number of pages: 348

Title: Od komunikacji do manipulacji
Author: Paweł Znyk
Place and year of publication: Kežmarok, 2008
Publisher: Europejski Instytut Szkoleniowy
Publication series: ?
ISBN: 978-80-969938-9-5
Number of pages: 222

Title: Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych.
Author: Anna Ryłko-Kurpiewska
Place and year of publication: Gdańsk, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Gdańskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373264816
Number of pages: 211

Title: Wybrane zagraniczne systemy medialne
Author: Janusz Adamowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna. Podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-60807-28-6
Number of pages: 308

Title: Komunikacja bez barier
Author: Beata Kozyra
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: MT Biznes
Publication series: ?
ISBN: 978-83-61040-69-9
Number of pages: 312

Title: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki
Author: Maria Magoska (red.)
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2528-4
Number of pages: 171

Title: Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym
Author: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Biblioteka multimedialna
ISBN: 978-83-7441-988-8
Number of pages: 205

Title: Aktorzy życia politycznego w świecie opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być. Dziennikarze o politykach
Author: Sabina Pawlas-Czyż
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-907-5
Number of pages: 154

Title: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Author: Jacek Błeszyński (red. nauk.)
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-042-8
Number of pages: 470

Title: Media w edukacji
Author: Janusz Gajda
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-821-4
Number of pages: 220

Title: Media, wartości, wychowanie
Author: Marek Ejsmont, Beata Kosmalska
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-440-7
Number of pages: 320

Title: Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji. Edukacja przez ?codzienność? telewizyjną
Author: Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-986-0
Number of pages: 184

Title: Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej
Author: Agnieszka Roguska
Place and year of publication:: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7308-881-8
Number of pages: 172

Title: Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka
Author: Rainer Patzlaff
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: Pedagogika waldorfska
ISBN: 978-83-7308-613-5
ISBN: 978-83-7308-786-6
Number of pages: 134

Title: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1
Author: Wojciech Kajtoch
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2514-7
Number of pages: 343

Title: Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 2
Author: Wojciech Kajtoch
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2515-4
Number of pages: 484

Title: Mechanizmy skandalizacji w mediach
Author: Hans Mathias Kepplinger
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2563-5
Number of pages: 156

Title: Newsy w sieci
Author: Stuart Allan
Place and year of publication: Kraków 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-2557-4
Number of pages: 214

Title: Retoryka
Author: Piotr Wilczek, Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska_Daca
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Publisher Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-15678-7
Number of pages: 335

Title: Pedagog w blogosferze
Author: Bogusław Śliwierski
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-076-3
Number of pages: 394

Title: Całe życie w Sieci
Author: Barbara Szmigielska (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Publisher Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-233-2559-8
Number of pages: 314

Title: Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce
Author: Łukasz Szurmiński
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Publication series: Media Polskie
ISBN: 978-83-7545-063-7
Number of pages: 343

Title: Rola telewizji w kształtowaniu wizerunku politycznego. Studium mediatyzacji polityki na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce
Author: Katarzyna Giereło-Klimaszewska
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: Nauka o komunikowaniu
ISBN: 978-83-7611-084-4
Number of pages: 284

Title: Public relations: teoretyczne i praktyczne aspekty sztuki komunikowania
Author: Henryk Przybylski (red.)
Place and year of publication: Katowice 2008
Publisher: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7246-576-4
Number of pages: 489

Title: Gatunki audycji w radiu sformatowanym
Author: Grażyna Stachyra
Place and year of publication: Lublin 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2852-9
Number of pages: 198

Title: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-068-4
Number of pages: 395

Title: Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikowania
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-7611-058-5
Number of pages: 443

Title: Komunikacja społeczna w świecie realnym
Author: Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Number of pages: 354

Title: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
Author: Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-046-2
Number of pages: 296

Title: Szkoła w zmianie. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych
Author: Wojciech Maliszewski Inetta Nowosad, Roman Uździcki (red.)
Place and year of publication: Toruń 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Komunikacja społeczna w edukacji
ISBN: 978-83-7611-422-4
Number of pages: 248

Title: Oblicza Internetu. Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu
Author: Marek Sokołowski (red.)
Place and year of publication: Elbląg, 2008
Publisher: Wydawnictwo PWSZ w Elblągu
Publication series: ?
ISBN: 978-83-927315-8-0
Number of pages: 286

Title: Media ? wartości ? prawo
Author: Ryszard Sztychmiler (red.)
Place and year of publication: Olsztyn, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7299-548-3
Number of pages: 149

Title: Media Studies Refleksja nad stanem obecnym
Author: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2769-0
Number of pages: 415

Title: Człowiek a media. Obserwacje wizje obawy
Author: Włodzimierz Gruszczyński, Anna Hebda
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7545-061-3
Number of pages: 190

Title: Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
Author: John Fiske
Place and year of publication: Wrosław, 2008
Publisher: ASTRUM
Publication series: Kreatywność
ISBN: 83-7249-019-8
Number of pages: 248

Title: Komunikacja i komunikowanie się w dawnej Polsce
Author: Krzysztof Stępnik, Maciej Rajewski
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-2791-1
Number of pages: 364

Title: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego
Author: Stanisław Michalczyk
Place and year of publication: Katowice, 2008
Publisher: ŚLASK
Publication series: ?
ISBN: 9788371645440
Number of pages: 477

Title: Środki przekazu. Informacja czy manipulacja
Author: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788373638037
Number of pages: 260

Title: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu
Author: Lesław H. Haber. Stanisław Jędrzejewski
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788373637900
Number of pages: 254

Title: Kultura grup dyskusyjnych w internecie
Author: Justyna Lipińska
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788376111537
Number of pages: 207

Title: Reklama i PR na rozdrożu
Author: Henryk Mruk (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Forum
Publication series: ?
ISBN: 9788361053095
Number of pages: 174

Title: Wizerunek firmy w mediach
Author: Józef Szocki
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Forum
Publication series: ?
ISBN: 9788361053057
Number of pages: 181

Title: Prawda w mediach
Author: Mirosław Rewera (red.)
Place and year of publication: Tychy, 2008
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 9788389701091
Number of pages: 92

Title: Znaczenie komunikacji społecznej dla jurysprudencji. Wybrane zagadnienia
Author: Stanisław Leszek Stadniczeńko
Place and year of publication: Opole, 2008
Publisher: TODTRI
Publication series: ?
ISBN: 9788373953192
Number of pages: 252

Title: Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje w wieku przedszkolnym
Author: Katarzyna Litwińska
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 8373637729
Number of pages: 193

Title: Mówione, pisane. Komunikacja, język, tekst
Author: Kordian Bakuła
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322929391
Number of pages: 255

Title: Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej
Author: Jacek Wasilewski, Adam Skibiński
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372519221
Number of pages: 310

Title: Dziennikarstwo
Author: Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Grupa Wydawnicza Polskapresse
Publication series: ?
ISBN: 9788361679006
Number of pages: 448

Title: Internet między edukacja bezpieczeństwem a zdrowiem
Author: Mirosław Kowalski
Place and year of publication: Tychy, 2008
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 96
Number of pages: 9788389701084

Title: ProPaganda Dobrych Serc, czyli pierwszy tom a Reklamie Społecznej (Wyd. II)
Author: Dominika Maison, Piotr Wasilewski (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Agencja Wasilewski
Publication series: ?
ISBN: 9788392403913
Number of pages: 262

Title: Lex informatica
Author: karol Dobrzeniecki
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: TNOiK
Publication series: ?
ISBN: 9788372854223
Number of pages: 281

Title: Retoryka reklamy
Author: Piotr H. Lewiński
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322929506
Number of pages: 274

Title: Analiza gatunków prasowych
Author: Maria Wojtak
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 9788322728802
Number of pages: 172

Title: Gotowych faktów nie ma. Kreacja informacji oraz wizerunku publicznego i medialnego
Author: Wiesław Gałązki
Place and year of publication: Wrocław, 2008
Publisher: Fabryka Słów
Publication series: ?
ISBN: 9788389518767
Number of pages: 257

Title: Język w mediach elektronicznych
Author: Jerzy Podracki, Ewa Wolańska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Semper, 2008
Publication series: ?
ISBN: 9788375070385
Number of pages: 200

Title: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce
Author: Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788370724825
Number of pages: 207

Title: Media w edukacji ? szanse i zagrożenia
Author: Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 9788374419802
Number of pages: 272

Title: Podstawy prawa dla dziennikarzy
Author: Maria Łoszewska-Ołowska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788372518958
Number of pages: 405

Title: Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów
Author: Wojciech Chyła
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Publication series: ?
ISBN: 9788323216896
Number of pages: 449

Title: Kreacja w reklamie
Author: Ryszard Kłeczek, Monika Hajdas, Magdalena Sobocińska
Place and year of publication: Kraków, 2008
Publisher: Wolters Kluwer
Publication series: ?
ISBN: 9788375266269
Number of pages: 200

Title: Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?
Author: Robert Heath
Place and year of publication: Gdańsk, 2008
Publisher: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788374891479
Number of pages: 155

Title: Sztuka porozumiewania się. Rola mediów
Author: Hanna Milewska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Publication series: ?
ISBN: 9788392343127
Number of pages: 197

Title: Autoryzacja wypowiedzi
Author: Joanna Taczkowska
Place and year of publication: Warszawa, 2008
Publisher: Wolters Kluwer
Publication series: ?
ISBN: 9788375264708
Number of pages: 312

Title: Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych ? wymiar edukacyjny
Author: Agnieszka Piasecka
Place and year of publication: Toruń, 2008
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: Medicina Historica
ISBN: 978-83-7611-218-3
Number of pages: 413

Title: Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce
Author: Monika Przybysz
Place and year of publication: Tarnów, 2008
Publisher: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
ISBN: 978-83-733251-0-4
Number of pages: 328

Title: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Author: Monika Przybysz, Krzysztof Marcyński (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-006-9
Number of pages: 184

Title: Człowiek w medialnym labiryncie
Author: Krzysztof Guzek, Małgorzata Laskowaska (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
ISBN: 978-83-7151-019-9
Number of pages: 180

Title: Media a opinie i postawy społeczne
Author: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o. ? Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-157-8
Number of pages: 134

Title: Środki przekazu ? informacja czy manipulacja?
Author: Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2008
Publisher: KUL
ISBN: 978-83-7363-803-7
Number of pages: 260

Title: Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego
Author: Wojciech Adamczyk
Place and year of publication: Poznań, 2008
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISBN: 9788360677384
Number of pages: 140

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.