Title: Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni
Author: Piotr Siuda
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-082-8
Number of pages: 256

Title: Ius internet. Między prawem a etyką
Author: Joanna Kulesza
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-080-4
Number of pages: 284

Title: Cyfrowa dorosłość
Author: Don Tapscott
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-61408-96-3
Number of pages: 540

Title: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu
Author: Ryszard W. Kluszczyński
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-60807-73-6
Number of pages: 341

Title: Wokół mediów ery Web 2.0
Author: Bohdan Jung
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Cyberkultura, internet, społeczeństwo
ISBN: 978-83-7644-038-5
Number of pages: 263

Title: Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna
ISBN: 978-83-7644-014-9
Number of pages: 303

Title: Internetowe gatunki dziennikarskie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Edukacja medialna, podręcznik akademicki
ISBN: 978-83-61408-57-4
Number of pages: 247

Title: Media audiowizualne
Author: Wiesław Godzic, Alekskandra Drzał-Sierocka (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Konteksty wizualności
ISBN: 978-83-61408-60-4
Number of pages: 424

Title: Dawno temu w Galaktyce Popularnej
Author: Albert Jawłowski
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Publication series: Popkultura i media
ISBN: 978-83-7644-001-9
Number of pages: 238

Title: Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii. Podręcznik, szkoły wyższe
Author: Wiesław Sikorski
Place and year of publication: kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza ?Impuls?
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7587-330-6
Number of pages: 318

Title: Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia
Author: Barbara Jacennik (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Vizja Press&IT
Publication series:
ISBN: 978-83-610-8669-7
Number of pages: 194

Title: Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym
Author: Krzysztof Stępniak, Maciej Rajewski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 9788322730546
Number of pages: 353

Title: reklama w społeczeństwie informacyjnym. Konteksty społeczno-edukacyjne
Author: Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski (red.)
Place and year of publication: Tychy, 2010
Publisher: Maternus Media
Publication series: ?
ISBN: 9788389701176
Number of pages: 126

Title: Marketing medialny
Author: Anna Jupowicz-Ginalska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376412368
Number of pages: 250

Title: Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Author: Paweł Stępka
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: ASPRA ? JR
Publication series: ?
ISBN: 9788375451641
Number of pages: 258

Title: Teorie mediów
Author: Mersch Dieter
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Sic!
Publication series: ?
ISBN: 9788360457894
Number of pages: 237

Title: Reklama leków a Prawo farmaceutyczne
Author: Anna Zubkowska, Monika Niedzielska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Wiedza i Praktyka
Publication series: ?
ISBN: 9788376772899
Number of pages: 124

Title: Reklama zewnętrzna w procesie inwestycyjnym
Author: Agnieszka Suławko-Karetko, Roberto R. Romański
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: C.H. BECK
Publication series: ?
ISBN: 9788325516772
Number of pages: 215

Title: Marketing na rynku prasowym
Author: Ryszard Żabiński
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Polskie Publisher Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320818949
Number of pages: 229

Title: Wprowadzenie do mediologii
Author: Regis Debray
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: ?
ISBN: 9788374591072
Number of pages: 278

Title: Dorośli reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia
Author: Aleksandra Jasielska, Anna Renata Maksymiuk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Naukowe SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834583
Number of pages: 182

Title: Reklama
Author: Adam Grzegorczyk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Polskie Publisher Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320818901
Number of pages: 271

Title: Polska reklama prasowa w latach 1945-1989. O reklamie, której nie było?
Author: Judyta E. Perczak
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
Publication series: ?
ISBN: 9788371518744
Number of pages: 323

Title: Leksykon komunikacji medialnej
Author: Wacław Śmid
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Dr Lex
Publication series: ?
ISBN: 9788361448013
Number of pages: 221

Title: Potęga mowy ciała. Jak odnieść zawodowy i towarzyski sukces
Author: Tonya Reiman
Place and year of publication: Gliwice, 2010
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 9788324627707
Number of pages: 310

Title: Wirtual? Czy nowy wspaniały świat?
Author: Kazimierz Korab (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Publisher Naukowe SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7383-411-8
Number of pages: 226

Title: Galaktyka języka Internetu
Author: Joanna Wrycza
Place and year of publication: Gdynia, 2010
Publisher: Novae Res
Publication series: ?
ISBN: 9788361194248
Number of pages: 176

Title: News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku
Author: Marek Palczewski, Monika Worsowicz (red.)
Place and year of publication: Łódź, 2010
Publisher: WSHE
Publication series: ?
ISBN: 9788374055079
Number of pages: 248
Title: Media światem człowieka
Author: Michał Drożdż, Ignacy Fiut (red.)
Place and year of publication: Kielce, 2010
Publisher: Publisher Jedność
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages: 247

Title: Nowe media i komunikowanie wizualne
Author: Piotr Francuz, Stanisław Jędrzejwski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Publisher KUL
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Media i dziennikarstwo lokalne. Aspekty współczesne i historyczne
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Michalczyk
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania
Author: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości
Author: P. Dudek, Michał Kuś (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Publisher Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN:
Number of pages:

Title: Temperament i kontrola emocjonalna a percepcja reklamy wizualnej
Author: Małgorzata Kuś
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 9788322731765
Number of pages: 211

Title: W stronę nowych mediów
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116358
Number of pages: 236

Title: Styl, dyskurs, media
Author: Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.)
Place and year of publication: Łódź, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375254341
Number of pages: 555

Title: Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po roku 1989 jako element gospodarki wolnorynkowej w ujęciu liberalnym
Author: Maciej K. Sołdan
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: 3S MEDIA
ISBN: 9788376730325
Number of pages: 163

Title: Rozgłośnia radiowa jako przedsiębiorstwo
Author: Mirosław Lakomy
Place and year of publication: Tychy, 2010
Publisher: Maternus Media
ISBN: 9788389701190
Number of pages: 95

Title: Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia
Author: Agnieszka Szymańska
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323329220
Number of pages: 226

Title: Strategie zarządzania na rynku mediów
Author: Lucy Kung
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326411335
Number of pages: 317

Title: Media globalne
Author: Terry Flew
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323328858
Number of pages: 304

Title: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Author: Dorota Majka-Rostek
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: DIFIN
ISBN: 9788376413266
Number of pages: 214

Title: Nowe trendy w reklamie. między nauka a praktyką
Author: Michał Wierzchoń, Jarosław Orzechowski (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ?Academica?
ISBN: 9788389281883
Number of pages: 253

Title: Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ?technologie społeczne? a praktyki kulturowe
Author: Janusz Mucha (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Zakład Wydawniczy NOMOS
ISBN: 9788376880297
Number of pages: 485

Title: Marketing polityczny w Internecie
Author: Sergiusz Trzeciak
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: MUZA SA
ISBN: 9788374958240
Number of pages: 175

Title: Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej
Author: Stanisław Jędrzejewski
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212606
Number of pages: 283

Title: Pogranicza audiowizualności. Prateksty kina, telewizji i nowych mediów
Author: Andrzej Gwóżdź (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: UNIVERSITAS
ISBN: 9788324212521
Number of pages: 579

Title: Radiofonia i telewizja narzedzia służące realizacji misji
Kościoła. Prawo i praktyka w Polsce 1989-2008
Author: Piotr Wiśniewski
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377021071
Number of pages: 252

Title: Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji
Author: Mieczysław Koziński (red.)
Place and year of publication: Słupsk, 2010
Publisher: Fundacja PRO POMERANIA
ISBN: 9788392039075
Number of pages: 338

Title: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna
Author: Mateusz Nieć
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326405044
Number of pages: 329

Title: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci
Author: Jan van Dijk
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301162900
Number of pages: 391

Title: Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych
Author: Maria Wojtak
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788322728802
Number of pages: 171

Title: Biblia dziennikarstwa
Author: Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: ZNAK
ISBN: 9788324013579
Number of pages: 800

Title: Język mitu w reklamie
Author: Aneta Duda
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: Wydawnictwo KUL
ISBN: 9788377020760
Number of pages: 224

Title: Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku
Author: Kazimierz Wolny Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam marszałek
ISBN: 9788376116341
Number of pages: 226

Title: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Author: Praca zbiorowa
Place and year of publication: Katowice, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek
ISBN: 9788360743393
Number of pages: 188

Title: Sondaże ? zwierciadło społeczeństwa. Rytuały komunikacyjne a kreowanie wiedzy
Author: Izebella Anuszewska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: CeDeWu
ISBN: 978837556307
Number of pages: 272

Title: Komunikacja w pracy. O sztuce skutecznego porozumiewania się ? klienci ? współpracownicy ? zarząd
Author: Katarzyna Flont
Place and year of publication: Wrocław, 2010
Publisher: Wydawnictwo ASTRUM
ISBN: 9788372773494
Number of pages: 127

Title: Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Jan Kubiczek (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116914
Number of pages: 247

Title: komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie. Szanse i zagrożenia dla edukacji
Author: Gabriela Andrzejewska, Kazimierz Czerwiński, Małgorzata Schneider
Place and year of publication: Torun, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788376116921
Number of pages: 206

Title: Szkoła w kryzysie versus media
Author: Grażyna Piechota
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ISBN: 9788326402975
Number of pages: 110

Title: Rzeczpospolita Polska 1989-2009
Author: K. Leszczyńska (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2010
Publisher: UMCS
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7611-835-2
Number of pages: 210

Title: Media dawne i współczesne
Author: B. Kosmanowa (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2010
Publisher: WNPiD UAM
Publication series: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Number of pages: 209

Title: Media dawne i współczesne
Author: B. Kosmanowa (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2010
Publisher: WNPiD UAM
Publication series: ?
ISBN: 83-62907-01-4
Number of pages: 209

Title: Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Author: Block Bruce
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wojciech Marzec
ISBN: 9788392721512
Number of pages: 356

Title: ?Stare? i ?nowe? media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy
Author: Marta du Vall, Agnieszka Walecka-Rynduch (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2010
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-132-5
Number of pages: 201

Title: Nowe media. Między tradycjonalizmem a kulturą popularną
Author: Marek Jeziński, Barbara Brodzińska, Łukasz Wojtkowski (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2010
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-838-3
Number of pages: 185

Title: Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej
Author: Anna Przybylska
Place and year of publication: Warszawa, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0637-9
Number of pages: 288

Title: Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci
Author: Monika Kaczmarek Śliwińska
Place and year of publication: Koszalin, 2010
Publisher: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
ISBN: 978-83-7365-210-1
Number of pages: 170

Title: Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Author: Katarzyna Sobolewska-Myślik, Agnieszka Hess, Krzysztof Kowalczyk (red) Place and year of publication: Kraków, 2010 Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ISBN: 978-83-233-2964-0 Number of pages: 418

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.