Title: Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży
Author: Jacek Pyżalski
Place and year of publication: Sopot, 2011
Publisher: GWP
ISBN: 9788374892445
Number of pages: 164

Title: Język ciała. Siedem lekcji komunikacji niewerbalnej
Author: James Borg
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
ISBN: 9788320819007
Number of pages: 187

Title: Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Kamila Majdecka (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3157-8
Number of pages: 258

Title: Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach
Author: Jerzy Jastrzębski
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-3197-4
Number of pages: 174

Title: Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku
Author: Bartłomiej Łódzki
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-229-3188-2
Number of pages: 236

Title: Przestrzenie komunikowania
Author: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-229-3173-8
Number of pages: 236

Title: Kultura gier komputerowych
Author: Jon Dovey , Helen W. Kennedy
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-3078-3
Number of pages: 212

Title: Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Media
ISBN: 978-83-233-3057-8
Number of pages: 272

Title: Śmierć Papieża, narodziny mitu
Author: Magdalena Hodalska
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ISBN: 978-83-233-2988-6
Number of pages: 228

Title: Nowa retoryka dziennikarska
Author: Walery Pisarek
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: UNIVERSITAS
Publication series: ?
ISBN: 97883-242-1335-1
Number of pages: 296

Title: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Author: Izabela Podobas
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7641-385-3
Number of pages: 199

Title: Aktywność obywateli online. Teorie a praktyka
Author: Jakub Nowak
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-3297-7
Number of pages: 270

Title: Wokół idei Jerzego Giedroycia. W dziesiątą rocznicę odejścia Redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia Nagrody Naukowej Jego Imienia
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-227-3302-8
Number of pages: 120

Title: Studia nad dziennikarstwem
Author: Iwona Hofman
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7784-022-1
Number of pages: 192

Title: Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne ? wybrane problemy i zagrożenia
Author: Martela Ina, Rott Dariusz
Place and year of publication: Sosnowiec, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788361991090
Number of pages: 135

Title: Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie
Author: Gierula Marian (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
Publication series: ?
ISBN: 9788361991052
Number of pages: 211

Title: Fotografia dziennikarska. Teoria ? praktyka ? prawo
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz , Nowińska Ewa , Groń Krzysztof , Sosnowski Waldemar
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611779
Number of pages: 171

Title: Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne
Author: Zaręba Agnieszka M.
Place and year of publication: Rzeszów, 2011
Publisher: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373386242
Number of pages: 223

Title: Woda z mózgu. Manipulacja w mediach
Author: Warecki Marek, Warecki Wojciech
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: FRONDA
Publication series: ?
ISBN: 9788362268733
Number of pages: 343

Title: Nowe media we współczesnym społeczeństwie
Author: Jeziński Marek , Seklecka Aleksandra , Wojtkowski Łukasz (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publication series: ?
ISBN: 9788323126232
Number of pages: 361

Title: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła
Author: Przybysz Monika, Marcyński Krzysztof SAC (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Dom Wydawniczy ELIPSA
Publication series: ?
ISBN: 9788371510069
Number of pages: 184

Title: Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
Author: Liedel Krzysztof , Serafin Tomasz
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376414065
Number of pages: 150

Title: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611885
Number of pages: 229

Title: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku. Podręcznik akademicki
Author: Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Snopek Jerzy (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375611847
Number of pages: 240

Title: Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia
Author: Bielak Tomasz,Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834781
Number of pages: 369

Title: Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych
Author: Filiciak Mirosław, Giża Barbara (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: SCHOLAR
Publication series: ?
ISBN: 9788373834798
Number of pages: 259

Title: Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych
Author: Podobas Izabela
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 9788376413853
Number of pages: 199

Title: Prawo prasowe. Komentarz
Author: Kosmus Bogusław, Kuczyński Grzegorz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: C.H. BECK
Publication series: ?
ISBN: 9788325520915
Number of pages: 641

Title: Śmierć gazet i przyszłość informacji
Author: Poulet Bernard
Place and year of publication: Wołowiec, 2011
Publisher: czarne
Publication series: ?
ISBN: 9788375362374
Number of pages: 269

Title: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Author: Stanisław Kaczmarczyk
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Publication series: ?
ISBN: 9788320819410
Number of pages: 548

Title: Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce
Author: K. Churskiej-Nowak, S. Drobczyńskiego, (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: WSNHiD
Publication series: ?
ISBN: 978-83-87653-78-1

Title: Media 2010: Dwadzieścia lat po PRL-u
Author: Ryszard Dyliński
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: WSNHiD
Publication series: ?
ISBN: 9788387653811
Number of pages: 98

Title: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy
Author: L. W. Zacher (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: DIFIN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7641-431-7
Number of pages: 452

Title: Tożsamość i komunikacja
Author: L. Dyczewski, D. Wadowski (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2011
Publisher: KUL
Publication series: ?
ISBN: 9788377021514
Number of pages: 256

Title: Media publiczne. System medialny w Polsce ? pytania i dezyderaty
Author: P. Bielawski, A. Ostrowski (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: Scriptorium
Publication series: ?
ISBN: 9788362625116
Number of pages: 338

Title: Nieład komunikacyjny w demokracji lokalnej. Komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego
Author: Grażyna Piechota
Place and year of publication: Katowice, 2011
Publisher: Śląsk
Publication series: ?
ISBN: 9788371646683
Number of pages:187

Title: Public relations ? konteksty międzykulturowe i międzynarodowe
Author: Grażyna Piechota (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
Publication series: ?
ISBN: 9788375711066
Number of pages:204

Title: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Michał Głowacki(red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISNB: 978-83-229-3184-4
Number of pages: 316

Title: Polski system medialny na rozdrożu, Media w polityce, polityka w mediach
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3183-7
Number of pages: 228

Title: The 2009 European Parliamentary Election News Coverage in Poland: Entrenched or Critical Joirnalism
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki
w: Political Communication in European Parliamentary Elections Michaela Maier, Jesper Stromback, Lynda Kaid (red.)
Place and year of publication: Farnham, 2011
Publisher: Ashgate Publishing Limited
ISBN: 978-1-4094-1132-1
Number of pages: 145-160

Title: Internet w psychologii – psychologia w Internecie
Author: Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-965-6
Number of pages: 366

Title: Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji
Author: Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-159-8
Number of pages: 321

Title: Komunikacja wobec wyzwań współczesności
Author: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-068-3
Number of pages: 584

Title: Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-961-8
Number of pages: 219

Title: Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania
Author: Józef Podgórecki, Aleksandra Dąbrowska, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-959-5
Number of pages: 263

Title: Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe
Author: Wojciech Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-957-1
Number of pages: 200

Title: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się
Author: Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-870-3
Number of pages: 316

Title: Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne
Author: Michał Głowacki
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 78-83-62363-39-1
Number of pages: 338

Title: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja
Author: Marek Jeziński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-119-2
Number of pages: 243

Title: Oskarżenie na zamówienie. Medialno-polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej
Author: Monika Gmurek
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-61186-60-1
Number of pages: 156

Title: Nowe media w systemie komunikowania: polityka
Author: Marek Jeziński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-891-8
Number of pages: 233

Title: Znani z mediów o mediach i nie tylko
Author: Jakub Balicki, Marta Sobocińska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-037-9
Number of pages: 320

Title: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-946-5
Number of pages: 195

Title: Społeczne konteksty nowych mediów
Author: Magdalena Szpunar
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-947-2
Number of pages: 199

Title: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Author: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Number of pages: 572

Title: „Stare” media w obliczu „nowych”, „nowe” w obliczu „starych”
Author: Katarzyna Pokorna Ignatowicz, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-173-8
Number of pages: 218

Title: Hakerstwo
Author: Tim Jordan
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16681-6
Number of pages: 176

Title: Komórka. Komunikacja mobilna
Author: Rich Ling, Jonathan Donner
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16811-7
Number of pages: 220

Title: YouTube. Video online i kultura uczestnictwa
Author: Jean Burgess, Joshua Green
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16740-0
Number of pages: 208

Title: Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Poltext
ISBN: 9788375611144
Number of pages: 326

Title: Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2011
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-188-5
Number of pages: 240

Title: Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje
Author: Karina Stasiuk-Krajewska
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3278-0
Number of pages: 164

Title: Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej
Author: Maurycy Graszewicz
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3244-5
Number of pages: 352

Title: New Media [Studies]
Author: Katarzyna Kopecka-Piech, Aleksander Woźny (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3261-2
Number of pages: 172

Title: Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations
Author: Igor Borkowski, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
Place and year of publication: Wrocław, 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3246-9
Number of pages: 228

Title: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia
Author: Lesław H. Haber (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher: NOMOS
ISBN: 978-83-7688-067-9
Number of pages: 446

Title: iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości
Author: Gary Small, Gigi Vorgan
Place and year of publication: Poznań, 2011
Publisher: Vesper
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7731-023-6
Number of pages: 288

Title: Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych
Author: Michał Bukowski, Jarosław Flis, Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska
Place and year of publication: Kraków, 2011
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3270-1
Number of pages: 140

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.