Title: Italianization (or Mediterraneanization) of Polish Media System? Reality and Perspective
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska w: Comparing Media System Beyond the Western World Daniel Hallin, Paolo Mancini (red)
Place and year of publication: Cambridge, 2012
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 978-1-107-01365-0
Number of pages: 26-50.

Title: Komunikowanie się w organizacji ? studium prakseologiczne
Author: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Place and year of publication: Łódź, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257366
Number of pages: 248

Title: Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu
Author: Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: VIZJA PRESS&IT
ISBN: 9788362855063
Number of pages: 220

Title: Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych
Author: Anna Knocińska, Marzena Okrasa, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803202
Number of pages: 227

Title: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna
Author: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Number of pages: 337

Title: Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna. Notatki tłumacza
Author: Vera Vinogorova
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-321-9
Number of pages: 117

Title: Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe
Author: Joanna Bachura
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-332-5
Number of pages: 486

Title: Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci
Author: Michał Piotr Pręgowski
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-118-5
Number of pages: 222

Title: Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989
Author: Aleksandra Seklecka
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-219-9
Number of pages: 286

Title: Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur
Author: Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-442-1
Number of pages: 225

Title: Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji
Author: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-443-8
Number of pages: 222

Title: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Author: Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-444-5
Number of pages: 211

Title: Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-319-6
Number of pages: 197

Title: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna
Author: Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-318-9
Number of pages: 233

Title: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce
Author: Olga Białek-Szwed
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-511-4
Number of pages: 420

Title: Blog w perspektywie genologii multimedialnej
Author: Marta Więckiewicz
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-344-8
Number of pages: 293

Title: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007
Author: Wojciech Peszyński
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-299-1
Number of pages: 295

Title: Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939
Author: Olga Olszewska
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-263-2
Number of pages: 298

Title: Polska w mediach, media w Polsce
Author: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-264-3
Number of pages: 166

Title: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka, Stanisław Jędrzejewski (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-208-7
Number of pages: 180

Title: Medialny obraz rodziny i płci
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-280-3
Number of pages: 214

Title: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych
Author: Joanna Aksman, Joalnta Pułka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-142-4
Number of pages: 201

Title: Blogowanie
Author: Jill Walker Rettberg
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16932-9
Number of pages: 208

Title: Dziennikarstwo wojenne online
Author: Donald Matheson, Stuart Allan
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16949-7
Number of pages: 248

Title: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne
Author: Leah Lievrouw
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17226-8
Number of pages: 318

Title: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo
Author: Alexander Halavais
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16971-8
Number of pages: 264

Title: Bezpieczeństwo informacyjne
Author: Krzysztof Liderman
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17022-6
Number of pages: 218

Title: E-learning dla dorosłych
Author: Jakub Czarkowski
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: DIFIN
ISBN: 9788376415130
Number of pages: 242

Title: Media i dziennikarstwo internetowe
Author: Leszek Olszański
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-248-6
Number of pages: 320

Title: Propaganda w NRD. Media i literatura
Author: Ewa Matkowska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3288-9
Number of pages: 252

Title: Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Author: Piotr H. Lewiński
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3282-7
Number of pages: 336

Title: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa
Author: Piotr Cichocki
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0935-6
Number of pages: 222

Title: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010
Author: Małgorzata Adamik-Szysiak
Place and year of publication: Lublin, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-163-1
Number of pages: 276

Title: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I i II
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-138-9
Number of pages: 261, 253

Title: Człowiek w świecie mediów
Author: Michał Drożdż, Ignacy s. Fiut i inni
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Jedność
ISBN: 978-83-7660-758-0
Number of pages: 294

Title: Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia
zjawiska
Author: Marta Juza
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Antykwa
ISBN: 978-83-60154-30-4

Title: Public Relations i marketing w sektorze publicznym
Author: Michał Kaczmarek (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 9788361991656
Number of pages: 202

Title: Media alternatywne
Author: Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323332411
Number of pages: 227

Title: Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja
Author: James Gleick
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Znak
ISBN: 978-83-2249-6
Number of pages: 464

Title: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej
Author: Waldemar Kuligowski, Marcin Hermanowski
Place and year of publication: Poznań, 2012
Publisher: Ars Nova
Publication series: ?
ISBN: 9788387433871
Number of pages: 160

Title: Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Author: Anne Friedberg
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: Kultury mediów
ISBN: 9788377370537
Number of pages: 462

Title: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Author: Piotr Zawojski
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: Kultury mediów
ISBN: 9788377370551
Number of pages: 324

Title: Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Author: Arkadiusz Dudziak
Place and year of publication: Olsztyn, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Publication series: ?
ISBN: 9788372997692
Number of pages: 287

Title: Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Author: Henryk Pietrzak
Place and year of publication: Rzeszów, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373388352
Number of pages: 514

Title: Dziennikarstwo i media 3. Przemiany świata mediów
Author: Igor Borowski, Karina Stasiuk-Krajewska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322933411
Number of pages: 263

Title: Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka.
Author: Krzysztof Gajdka
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 9788324222285
Number of pages: 296

Title: Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu
Author: Robert Brandom
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-17279-4
Number of pages: 380

Title: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
Author: Małgorzata Góralska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-22-93343-5
Number of pages: 319

Title: Komunikacja wizualna
Author: Piotr Francuz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN: 978-83-7383-606-8
Number of pages: 346

Title: Prawo prasowe. Komentarz
Author: Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak
Place and year of publication: Warszawa 2012
Publisher C.H.Beck
ISBN: 978-83-225-3553-7
Number of pages: 620

Title: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Author: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Number of pages: 572

Title: Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
Author: Agnieszka Hess, Marek Mazur (red.)
Place and year of publication: Katowice, 2012
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Number of pages: 160
Książka dedykowana pamięci dr Karoliny Churskiej-Nowak

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.