Title: Italianization (or Mediterraneanization) of Polish Media System? Reality and Perspective
Author: Bogusława Dobek-Ostrowska w: Comparing Media System Beyond the Western World Daniel Hallin, Paolo Mancini (red)
Place and year of publication: Cambridge, 2012
Publisher: Cambridge University Press
ISBN: 978-1-107-01365-0
Number of pages: 26-50.

Title: Komunikowanie się w organizacji ? studium prakseologiczne
Author: Magdalena Zalewska-Turzyńska
Place and year of publication: Łódź, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788375257366
Number of pages: 248

Title: Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu
Author: Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: VIZJA PRESS&IT
ISBN: 9788362855063
Number of pages: 220

Title: Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych
Author: Anna Knocińska, Marzena Okrasa, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 9788377803202
Number of pages: 227

Title: Komunikacja – (po)rozumienie – obecność społeczna
Author: Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-522-0
Number of pages: 337

Title: Sens. Rozumienie. Komunikacja sytuacyjna. Notatki tłumacza
Author: Vera Vinogorova
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-321-9
Number of pages: 117

Title: Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe
Author: Joanna Bachura
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-332-5
Number of pages: 486

Title: Zarys aksjologii internetu. Netykieta jako system norm i wartości sieci
Author: Michał Piotr Pręgowski
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-118-5
Number of pages: 222

Title: Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek Polski po 1989
Author: Aleksandra Seklecka
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-219-9
Number of pages: 286

Title: Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur
Author: Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-442-1
Number of pages: 225

Title: Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji
Author: Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-443-8
Number of pages: 222

Title: Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Author: Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-444-5
Number of pages: 211

Title: Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur
Author: Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-319-6
Number of pages: 197

Title: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna
Author: Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-318-9
Number of pages: 233

Title: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce
Author: Olga Białek-Szwed
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-511-4
Number of pages: 420

Title: Blog w perspektywie genologii multimedialnej
Author: Marta Więckiewicz
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-344-8
Number of pages: 293

Title: Walka na spoty po polsku. Przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007
Author: Wojciech Peszyński
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-299-1
Number of pages: 295

Title: Ukraina Radziecka w prasie polskiej w latach 1929–1939
Author: Olga Olszewska
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7780-263-2
Number of pages: 298

Title: Polska w mediach, media w Polsce
Author: Zbigniew Pucek, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-264-3
Number of pages: 166

Title: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Joanna Bierówka, Stanisław Jędrzejewski (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-208-7
Number of pages: 180

Title: Medialny obraz rodziny i płci
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-280-3
Number of pages: 214

Title: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych
Author: Joanna Aksman, Joalnta Pułka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: ISBN 978-83-7571-142-4
Number of pages: 201

Title: Blogowanie
Author: Jill Walker Rettberg
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16932-9
Number of pages: 208

Title: Dziennikarstwo wojenne online
Author: Donald Matheson, Stuart Allan
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16949-7
Number of pages: 248

Title: Media alternatywne i zaangażowanie społeczne
Author: Leah Lievrouw
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17226-8
Number of pages: 318

Title: Wyszukiwarki internetowe a społeczeństwo
Author: Alexander Halavais
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-16971-8
Number of pages: 264

Title: Bezpieczeństwo informacyjne
Author: Krzysztof Liderman
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17022-6
Number of pages: 218

Title: E-learning dla dorosłych
Author: Jakub Czarkowski
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: DIFIN
ISBN: 9788376415130
Number of pages: 242

Title: Media i dziennikarstwo internetowe
Author: Leszek Olszański
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-248-6
Number of pages: 320

Title: Propaganda w NRD. Media i literatura
Author: Ewa Matkowska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3288-9
Number of pages: 252

Title: Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej
Author: Piotr H. Lewiński
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN: 978-83-229-3282-7
Number of pages: 336

Title: Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa
Author: Piotr Cichocki
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0935-6
Number of pages: 222

Title: Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010
Author: Małgorzata Adamik-Szysiak
Place and year of publication: Lublin, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-163-1
Number of pages: 276

Title: Współczesne media. Kryzys w mediach, tom I i II
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN: 978-83-7784-138-9
Number of pages: 261, 253

Title: Człowiek w świecie mediów
Author: Michał Drożdż, Ignacy s. Fiut i inni
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Jedność
ISBN: 978-83-7660-758-0
Number of pages: 294

Title: Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia
zjawiska
Author: Marta Juza
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Antykwa
ISBN: 978-83-60154-30-4

Title: Public Relations i marketing w sektorze publicznym
Author: Michał Kaczmarek (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec, 2012
Publisher: Oficyna Wydawnicza Humanitas
ISBN: 9788361991656
Number of pages: 202

Title: Media alternatywne
Author: Olga Guedes Bailey, Bart Cammaerts, Nico Carpentier
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 9788323332411
Number of pages: 227

Title: Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja
Author: James Gleick
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Znak
ISBN: 978-83-2249-6
Number of pages: 464

Title: Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej
Author: Waldemar Kuligowski, Marcin Hermanowski
Place and year of publication: Poznań, 2012
Publisher: Ars Nova
Publication series: ?
ISBN: 9788387433871
Number of pages: 160

Title: Wirtualne okno. Od Albertiego do microsoftu
Author: Anne Friedberg
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: Kultury mediów
ISBN: 9788377370537
Number of pages: 462

Title: Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów
Author: Piotr Zawojski
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Oficyna Naukowa
Publication series: Kultury mediów
ISBN: 9788377370551
Number of pages: 324

Title: Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii
Author: Arkadiusz Dudziak
Place and year of publication: Olsztyn, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Publication series: ?
ISBN: 9788372997692
Number of pages: 287

Title: Nowe podmioty w przestrzeni medialnej
Author: Henryk Pietrzak
Place and year of publication: Rzeszów, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788373388352
Number of pages: 514

Title: Dziennikarstwo i media 3. Przemiany świata mediów
Author: Igor Borowski, Karina Stasiuk-Krajewska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788322933411
Number of pages: 263

Title: Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka.
Author: Krzysztof Gajdka
Place and year of publication: Kraków, 2012
Publisher: Universitas
Publication series: ?
ISBN: 9788324222285
Number of pages: 296

Title: Między mówieniem a działaniem. W stronę analitycznego pragmatyzmu
Author: Robert Brandom
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-17279-4
Number of pages: 380

Title: Piśmienność i rewolucja cyfrowa
Author: Małgorzata Góralska
Place and year of publication: Wrocław, 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-22-93343-5
Number of pages: 319

Title: Komunikacja wizualna
Author: Piotr Francuz (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
ISBN: 978-83-7383-606-8
Number of pages: 346

Title: Prawo prasowe. Komentarz
Author: Wojciech Lis, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Husak
Place and year of publication: Warszawa 2012
Publisher C.H.Beck
ISBN: 978-83-225-3553-7
Number of pages: 620

Title: Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi
Author: Wojciech Lis, Zbigniew Husak (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2011
Publisher Adam Marszałek
ISBN: 978-83-7611-941-0
Number of pages: 572

Title: Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej
Author: Agnieszka Hess, Marek Mazur (red.)
Place and year of publication: Katowice, 2012
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISBN: 978-83-61975-37-3
Number of pages: 160
Książka dedykowana pamięci dr Karoliny Churskiej-Nowak

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.