Title: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-205-9
Number of pages: 225

Title: Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie
Author: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Jerzy Snopek, Krzysztof Groń (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-209-7
Number of pages: 312

Title: Ponadczasowe strony internetowe
Author: Alexander Dawson
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: HELION
ISBN: 9788324644537
Number of pages: 384

Title: Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki
Author: Lech W. Zacher
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 9788375612967
Number of pages: 594

Title: Nowe media a praktyki komunikacyjne
Author: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza AFM
ISBN: 978-83-7571-224-7
Number of pages: 178

Title: Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna
Author: Jan Pleszczyński
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842843
Number of pages: 489

Title: Władza komunikacji
Author: Manuel Castells
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 978-83-01-17021-9
Number of pages: 514

Title: Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations
Author: Małgorzata Adamik-Szysiak, Wojciech Maguś (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842874
Number of pages: 325

Title: Współczesne media. Język mediów
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Number of pages: 500

Title: Obszary badań wizerunku
Author: Alicja Waszkiewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
ISBN: 9788375454109
Number of pages: 149

Title: Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg
Author: Nicholas Carr
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Wydawnictwo Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-246-4138-3
Number of pages: 280

Title: Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku
Author: Dave Kerpen
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Wydawnictwo Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-246-4813-9
Number of pages: 256

Title: Hanna Bogucka
Author: Technologie radia kognitywnego
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN
Publication series: ?
ISBN: 978-83-01-17199-5
Number of pages: 242

Title: Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacji
Author: Hanna Batorowska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Publication series: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
ISBN: 978-83-61-46487-7
Number of pages: 155

Title: Kultura media etyka
Author: Piotr Pawlak, Wojciech Strzelecki (red.)
Place and year of publication: Poznań, 2013
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Publication series: Gnieźnieńskie Studia Europejskie
ISBN: 978-83-76-54204-1
Number of pages: 286
Title: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką a rynkiem
Author: Michał Kuś
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93368-8
Number of pages: 128

Title: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce
Author: Lucyna Szot
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93381-7
Number of pages: 414

Title: Media regionalne a zainteresowania kulturalne młodzieży
Author: Magdalena Sasin
Place and year of publication: Łódź, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-75-25823-3
Number of pages: 318

Title: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Author: Janina Fras
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication series: Komunikowanie i Media
ISBN: 978-83-22-93382-4
Number of pages: 190

Title: Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze
Author: Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-78-50163-3
Number of pages: 251

Title: Marketing polityczny w Internecie
Author: Jarosław Zieliński
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-80701-9
Number of pages: 217

Title: Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce
Author: Maria Paula Malinowski Rubio
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Nomos
Publication series: ?
ISBN: 978-83-76-88106-5
Number of pages: 336

Title: Postmedia. Cyfrowy kod i baza danych
Author: Piotr Celiński
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-84352-9
Number of pages: 220

Title: Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu
Author: Julian Assange
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 978-83-24-67325-4
Number of pages: 163

Title: Komunikacja w mediach społecznościowych
Author: Piotr Gutowski
Place and year of publication: Gdynia, 2013
Publisher: Novae Res
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-22418-2
Number of pages: 212

Title: Interfejs dla osób z dysfunkcją wzroku. Model kognitywny i przykład dobrej praktyki
Author: Izabela Gatkowska, Wiesław Lubaszewski
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-23-33526-9
Number of pages: 174

Title: Pragmatyka internetu. Web 2.0 jako środowisko
Author: Rafał Maciąg
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication series: ?
ISBN: 978-83-23-33511-5
Number of pages: 295

Title: Kompetencje komunikacyjne nieletnich
Author: Anna Wojnarska
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-77-84341-3
Number of pages: 315

Title: Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa
Author: Janusz W. Adamowski, Anna Jupowicz-Ginalska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-75-45407-9
Number of pages: 157

Title: Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu
Author: Mirosław Filiciak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
Publication series: ?
ISBN: 978-83-63-43409-0
Number of pages: 312

Title: Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych
Author: Krzysztof Niewiadomski
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Serafin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-63243-17-3
Number of pages: 342

Title: Prasa jako medium edukacyjne
Author: Edyta Zierkiewicz
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Impuls
Publication series: ?
ISBN: 978-83-78-50373-6
Number of pages: 495

Title: Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe
Author: Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Oficyna Wydawnicza Aspra
Publication series: Media początku XXI wieku
ISBN: 978-83-75-45421-5
Number of pages: 245

Title: Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – Prezentacje i odbiór
Author: Beata Łaciak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Żak
Publication series: ?
ISBN: 978-83-62-01558-0
Number of pages: 410

Title: Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej
Author: Anna Sugier-Szerega, Małgorzata Sławek-Czochra
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7702-541-3
Number of pages: 228

Title: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
Author: Małgorzata Molęda-Zdziech
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 978-83-76-41798-1
Number of pages: 444

Title: Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II
Author: Grzegorz Łęcki
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 978-83-71-51957-4
Number of pages: 318

Title: Współczesna edukacja medialna. Teoria i rzeczywistość
Author: Agnieszka Ogonowska
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Publication series: ?
ISBN: 978-83-72-71792-4
Number of pages: 268

Title: To oni są wszystkiemu winni. Język wrogości w Polskim dyskursie medialnym
Author: Xymena Bukowska, Barbara Markowska
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Trio
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7436-270-2
Number of pages: 174

Title: Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej
Author: Ewa Nowak (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Publication series: ?
ISBN: 978-83-7784273-7
Number of pages: 187

Title: Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi
Author: Dariusz Jemielniak
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: POLTEXT
Publication series: ?
ISBN: 9788375612851
Number of pages: 376

Title: Przenikanie idei informelu. Polska prasa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku
Author: Magdalena Howorus-Czajka
Place and year of publication: Gdańsk, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Publication series: ?
ISBN: 9788378650409
Number of pages: 172

Title: Polityka (re)prezentacji. Studia i szkice o kulturze medialnej
Author: Agnieszka Ogonowska
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Publication series: ?
ISBN: 9788372717917
Number of pages: 215

Title: Zawód dziennikarz śledczy
Author: Cezary Gmyz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Fronda
Publication series: ?
ISBN: 9788362268276
Number of pages: 300

Title: Rodzina w mediach. Media w rodzinie
Author: Małgorzata Sitarczyk (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
Publication series: ?
ISBN: 9788376417721
Number of pages: 192

Title: Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku
Author: Krzysztof Arcimowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2012
Publisher: Wydawnictwo Akademickie Żak
Publication series: ?
ISBN: 9788362015481
Number of pages: 497

Title: Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem i autopromocją
Author: Marcin Sanakiewicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Publication series: ?
ISBN: 9788373836174
Number of pages: 134

Title: Sport w mediach
Author: Marta Jarosz, Piotr Drzewiecki, Paweł Płatek (red.)
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Publication series: ?
ISBN: 9788371519444
Number of pages: 540

Title: Pismo, tekst,literatura. Praktyki piśmienne starożytnych Greków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków
Author: Paweł Majewski
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Publication series: Communicare
ISBN: 9788323511526
Number of pages: 353

Title: Igrzyska śmierci i filozofia. Rzecz o podglądactwie
Author: George A. Dunn, Nicolas Michaud
Place and year of publication: Gliwice, 2013
Publisher: Helion
Publication series: ?
ISBN: 9788324652518
Number of pages: 238
Title: Mowa umowna. O felietonach Kisiela
Author: Magdalena Mateja
Place and year of publication: Toruń, 2012
Publisher: Dom Wydawniczy DUET
ISBN: 978-83-62558-26-1
Number of pages: 342

Title: Obrazy dookoła świata. Postrzeganie i prezentowanie kultur w dobie transkulturowości
Author: Joanna Bielska-Krawczyk, Sylwia Kołos, Magdalena Mateja (red.)
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-2917-2
Number of pages: 408

Title: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych
Author: Agnieszka Hess
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN: 978-83-233-3527-6
Number of pages: 340

Title: Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny
Author: Agnieszka Roguska (red.)
Place and year of publication: Siedlce, 2013
Publisher: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-4-5
Number of pages: 304

Title: Media w edukacji. Obszary lokalności ? różnorodność współczesności
Author: Agnieszka Roguska (red.)
Place and year of publication: Siedlce, 2013
Publisher: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży ?SZANSA?
ISBN: 978-83-931326-5-2
Number of pages: 292

Title: Nowe media i wyzwania współczesności
Author: Marek Sokołowski ( red.)
Place and year of publication: Toruń, 2013
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
ISBN: 978 ? 83 ? 7780 ? 814 ? 6
Number of pages: 368

Title: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich
Author: Janina Fras
Place and year of publication: Wrocław, 2013
Publisher: Wydawnictwo UWr
ISBN: 9788322933824
Number of pages: 190

Title: Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym
Author: Dariusz Rott, Zbigniew Widera
Place and year of publication: Kraków – Warszawa, 2013
Publisher: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme?, Pracownia Zarządzania Wiedzą
ISBN: 978-83-7759-012-6
Number of pages: 78

Title: Problemy konwergencji mediów
Author: Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.)
Place and year of publication: Sosnowiec – Praga, 2013
ISBN: 978-80-87800-00-3
Number of pages: 378

Title: Marketingova a medialní komunikace dnes II
Author: Dariusz Rott (red.)
Place and year of publication: Praha, 2013
ISBN: 978-80-87800-02-7
Number of pages: 68

Title: Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach
Author: Lakomy Mirosław
Place and year of publication: Kraków, 2013
Publisher: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM
ISBN: 978-83-7614-138-1 (Ignatianum)
ISBN: 978-83-7767-938-8 (WAM)
Number of pages: 404

Title: Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu
Author: Piotr Francuz
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL
ISBN: 978-83-7702-706-6
Number of pages: 348

Title: Zarządzanie w mediach
Author: Tadeusz Kowalski
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Wolters Kluver SA
ISBN: 978-83-264-4477-7
Number of pages: 310

Title: Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych
Author: Monika Marta Przybysz
Place and year of publication: Kielce, 2013
Publisher: Wydawnictwo Jedność
ISBN: 978-83-7660-910-2
Number of pages: 418

Title: Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej
Author: Monika Bartnik, Wojciech Lis
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Difin
ISBN: 978-83-7641-719-6
Number of pages: 172

Title: Współczesne media. Język mediów
Author: Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.)
Place and year of publication: Lublin, 2013
Publisher: Wydawnictwo UMCS
ISBN: 9788377842614
Number of pages: 500

Title: Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Author: Mirosław Filiciak
Place and year of publication: Gdańsk, 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Katedra
ISBN: 978-83-6343-09-0
Number of pages: 300

Title: Internet. Czas się bać.
Author: Wojciech Orliński
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Agora SA
ISBN: 978-83-268-1298-9
Number of pages: 288

Title: Czas celebrytów . Mediatyzacja życia publicznego.
Author: Małgorzata Molęda-Zdziech
Publisher: Difin Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7641-798-1
Number of pages: 444

Title: Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli
Author: Karol Jakubowicz
Place and year of publication: Warszawa, 2013
Publisher: Poltext
ISBN: 978-83-7561-269-1
Number of pages: 274

Tytuł: Media w Hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego
Autor: Radosław Sajna
Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ISBN: 978-83-7096-906-6
Liczba stron: 465

Tytuł: Ochrona pluralizmu w polityce medialnej Włoch
Autor: Maciej Miżejewski
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka
ISBN: 978- 83-7638-231-9
Liczba stron: 204

Tytuł: Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo.
Autor: Agnieszka Ziętek
Miejsce i rok wydania: Kraków 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Universitas
ISBN: 97883-242-2355-8
Liczba stron: 245

Facebook

©2020 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.