Polish Communication Association works through 16 different research sections.

 

Research sections:

 

Aksjologia Komunikowania / Communication Ethics and Aesthetics

Kierownik sekcji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż,UPJPII, Kraków,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Edukacja Medialna / Instructional & Developmental Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Wojciech, Skrzydlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ekonomika Mediówi Zarządzanie w Mediach / Media Economics and Media Management

Kierwonik sekcji:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Filozofia i Antropologia Komunikacji / Philosophy and Anthropology of Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Historia Mediów / Media History

Kierownik sekcji:
dr hab. Michał Kaczmarczyk, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Język w mediach / Language in the media

Kierownik sekcji:
dr hab. Danuta Kępa-Figura,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe / Intercultural & International Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski,  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komunikowanie Masowe / Mass Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komunikacja zdrowotna / Health Communication

Kierownik sekcji:
dr Aleksandra Hulewska,Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komunikowanie Polityczne / Political Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Dorota Piontek,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Komunikowanie Wizualne i Kultura / Popularna Visual Studies & Popular Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Media i Komunikowanie / Lokalne Local Media

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nowe Media / New Media

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Zbigniew Widera,Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Polityka Medialna i Prawo Mediów / Media & Communication Policy and Law

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia,Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Public Relations / Public Relations

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Monika Przybysz,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Radio / Radio

Kierownik sekcji:
dr hab. Grażyna Stachyra,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Reklama / Advertising

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Wanda Patrzałek,Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Studia nad Dziennikarstwem / Journalism Studies

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Iwona Hofman,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS

Kierownik sekcji:
dr Katarzyna Kopecka-Piech, AWF, Wrocław,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook

©2019 PTKS. All Rights Reserved.
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.