Wszystkie aktualności

« »

sfmp

15 listopada odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych, w tym roku objęte również patronatem honorowym PTKS.

Światowe Forum Mediów Polonijnych to cykliczne przedsięwzięcie, służące integracji środowiska dziennikarzy polonijnych z całego świata. 
Jego inicjatorami są Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. 
Dwie pierwsza edycje odbyły się w 2018 roku w Warszawie oraz w 2019 roku w Krakowie przy wsparciu m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Senatu Rzeczpospolitej, a także mediów. 
Na program Forum składają się zarówno wystąpienia przedstawicieli świata nauki, jak też dziennikarzy oraz menedżerów działajacych w branży mediów.
Uczestnicy z redakcji polonijnych z całego świata zyskują możliwość wysłuchania zarówno prezentacji osadzonych w kontekście historycznym, jak też dotyczących wyzwań współczesności, a także poznania nowych narzędzi przydatnych w pracy dziennikarskiej.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.