Wszystkie aktualności

10 listopada 2017 roku w Poznaniu w siedzibie Collegium Da Vinci odbyło się III Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Było to pierwsze spotkanie z zainicjowanego w 2013 roku cyklu, któremu patronowało Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS.

Spotkanie zainaugurowali Prezes PTKS prof. dr hab. Iwona Hofman oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Da Vinci dr Krzysztof Patkowski.
Część oficjalną uświetniło również wręczenie nagrody w konkursie PTKS Najlepszy Doktorat z zakresu Nauk o Mediach za 2016, którą otrzymała dr Monika Kornacka-Grzonka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tegoroczne seminarium obejmowało dwie części. Część pierwszą stanowiły wystąpienia zaproszonych ekspertów: prof. dr hab. Doroty Gołębniak oraz tegorocznych mentorów: prof. dr hab. Wandy Krzemińskiej, prof. dr. hab. Tomasza Misiaka oraz dr. hab. Michała Głowackiego. Dzięki krótkim wykładom reprezentujący różne polskie ośrodki naukowe uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z różnorodnością przyjmowanych paradygmatów badawczych oraz perspektywą metodologiczną bliską poszczególnym prowadzącym. W części drugiej mentorzy poprowadzili spotkania warsztatowe w grupach.

Facebook

©2018 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.