Konferencje krajowe

Mediatyzacja sfery publicznej i prywatnej. Uczestnictwo w życiu publicznym i prywatnym w warunkach intensywnego korzystania z technologii medialnych
Od Czwartek, 13 Czerwiec 2019
Do Piątek, 14 Czerwiec 2019
Odsłon : 400

13-14 czerwca 2019, Lublin

Więcej informacji TUTAJ

Wydarzeniu patronuje PTKS


Zaproszenie pdf

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.