PTKS, we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego, wydaje oficjalny periodyk Towarzystwa – półrocznik „Central European Journal of Communication” (ukazujący się w języku angielskim).

Celem Towarzystwa jest także współpraca z wydawnictwami oferującymi publikacje z zakresu nauki o komunikowaniu i mediach. Przykładem takiej kooperacji może być współdziałanie z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego (seria wydawnicza „Nauka o Komunikowaniu”). Z Towarzystwem współpracowały także przy różnych okazjach: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficyna Wydawnicza AFM oraz Wydawnictwo Adam Marszałek.

Towarzystwo zamierza również monitorować rynek krajowych publikacji z zakresu nauki o komunikowaniu i mediach. Owocem tej działalności jest dział „Publikacje zakresu komunikacji społecznej”, prowadzony przez dr hab. Alicję Jaskiernię (e-mail kontaktowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Facebook

©2019 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej informacji Rozumiem