Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej działa poprzez sekcje badawcze. Obecnie istnieje 20 sekcji badawczych. 16 września 2016 r. (podczas IV Walnego Zjazdu) powołano także Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS. Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za pracę sekcji jest dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z kierownikami sekcji.

 

Wykaz sekcji badawczych:

 

Aksjologia Komunikowania / Communication Ethics and Aesthetics

Kierownik sekcji:
ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Edukacja Medialna / Instructional & Developmental Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Wojciech, Skrzydlewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ekonomika Mediówi Zarządzanie w Mediach / Media Economics and Media Management

Kierwonik sekcji:
prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Filozofia i Antropologia Komunikacji / Philosophy and Anthropology of Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Grażyna Osika, Politechnika Śląska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Historia Mediów / Media History

Kierownik sekcji:
dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Język w mediach / Language in the media

Kierownik sekcji:
dr hab. Danuta Kępa-Figura,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikacja Międzykulturowa i Komunikowanie Międzynarodowe / Intercultural & International Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Magdalena Ratajczak, Uniwersytet Wrocławski,  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikowanie Masowe / Mass Communication

Kierownik sekcji:
dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikacja zdrowotna / Health Communication

Kierownik sekcji:
dr Barbara Jacennik, Wyższą Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikowanie Polityczne / Political Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Dorota Piontek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikowanie Religijne/ Religious Communication
Kierownik sekcji:
ks. prof. dr hab. Krzysztof Stępniak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Komunikowanie Wizualne i Kultura / Popularna Visual Studies & Popular Communication

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Media i Komunikowanie / Lokalne Local Media

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Mediatyzacja/ Mediatization

Kierownik sekcji: prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Nowe Media / New Media

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Zbigniew Widera, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Polityka Medialna i Prawo Mediów / Media & Communication Policy and Law

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Public Relations / Public Relations

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Radio / Radio

Kierownik sekcji:
dr hab. Grażyna Stachyra, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Reklama / Advertising

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Wanda Patrzałek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Studia nad Dziennikarstwem / Journalism Studies

Kierownik sekcji:
prof. dr hab. Iwona Hofman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS

Kierownik sekcji:
dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.