Seria wydawnicza „Media i komunikacja społeczna” jest efektem działalności redakcji czasopisma com.press oraz sekcji badawczych, poprzez które działa PTKS. Każdy tom serii jest elementem mozaiki, która tworzy obszar badań dyscypliny komunikacji społecznej i mediów. Redakcja com.press inicjuje dyskusje naukowe nad najbardziej aktualnymi zjawiskami w obszarze komunikacji. W serii tej PTKS chce publikować także książki będące efektem rozwijania i dyskutowania problemów badawczych w sekcjach, działających w ramach stowarzyszenia.

 cover koronawirus wyzwaniem 2020 
Koronawirus wyzwaniem współczesnego społeczeństwa (pobierz)
Słowa kluczowe: koronawirus, media, komunikacja społeczna, COVID-19

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.