Seria wydawnicza Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej dedykowana jest szeroko rozumianej problematyce komunikacji społecznej i mediów. Książki dokumentują dorobek Kongresów PTKS. W publikacjach prezentowane są najnowsze rozważania naukowe oraz wyniki badań empirycznych badaczy reprezentujących dyscyplinę komunikacji społecznej i mediów oraz dyscyplin pokrewnych. Wszystkie tomy wydawane są w wersji drukowanej oraz ukazują się w formie elektronicznej, w otwartym dostępie.

komunikowanie spoleczne

oblicza wspolczesnej komunikacji
Komunikowanie społeczne 
w dobie nowych technologii (pobierz)
Oblicza wpółczesnej komunikacji 
(pobierz)

 

 

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.