Skład władz PTKS wybranych na V Walnym Zjeździe Wyborczym w Warszawie 20 września 2019 r.

ZARZĄD

ptks

IWONA HOFMAN, prof. zw. dr hab.
Prezes
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

AGNIESZKA HESS, dr hab., prof. UJ
Wiceprezes 
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ptks

MICHAŁ DROŻDŻ, dr hab., prof. UPJPII
Skarbnik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

MICHAŁ GŁOWACKI, dr hab.
Redaktor CEJC 
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ml MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ, dr hab., prof. UG
Uniwersytet Gdański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   

MAREK MAZUR, dr hab.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KATARZYNA KOPECKA-PIECH, dr hab.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK, dr hab.
Sekretarz
U
niwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublin 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMISJA REWIZYJNA

BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI, dr
Przewodniczący
Uniwersytet Wrocławski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MARIA ŁOSZEWSKA-OŁOWSKA, dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZYMON OSSOWSKI, dr hab.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 AGNIESZKA WALECKA-RYNDUCH, dr
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIROSŁAWA WIELOPOLSKA-SZYMURA, dr
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.