Skład władz PTKS wybranych na IV Walnym Zjeździe Wyborczym w Poznaniu 16 września 2016 r.

ZARZĄD

ptks IWONA HOFMAN, prof. dr hab. 
Prezes
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
ptks ZBIGNIEW ONISZCZUK, dr hab., prof. UŚ 
Wiceprezes
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ptks BOGUSŁAWA DOBEK-OSTROWSKA, prof. dr hab.
Redaktor CEJC 
Uniwersytet Wrocławski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

ptks

MICHAŁ DROŻDŻ, dr hab., prof. UPJPII
Skarbnik
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ptks ALICJA JASKIERNIA, dr hab. 
Uniwersytet Warszawski 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ptks DOROTA PIONTEK, dr hab., prof. UAM 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ptks MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, dr hab., prof. SGH 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ptks MAŁGORZATA ADAMIK-SZYSIAK, dr hab.
Sekretarz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KOMISJA REWIZYJNA

ptks BARTŁOMIEJ ŁÓDZKI, dr 
Uniwersytet Wrocławski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ptks MIROSŁAWA WIELOPOLSKA-SZYMURA, dr
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klimkiewicz

BEATA KLIMKIEWICZ, dr hab.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ml MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ, dr hab.
Uniwersytet Gdański 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
MonikaK Ś foto MONIKA KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA, dr hab.
Uniwersytet Warszawski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2019 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej informacji Rozumiem