dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak

doktor habilitowana nauk społecznych, medioznawca i politolog, prodziekan na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka monografii „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych” (Lublin 2018), „Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010” (Lublin 2012), współautorka monografii „Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie” (Lublin 2016) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu medioznawstwa i marketingu politycznego. Redaktorka monografii „Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza” (Lublin 2016), „Mediatyzacja komunikowania politycznego. W kręgu badań politologicznych i medioznawczych” (Lublin 2015), „Media i polityka. Relacje i współzależności” (Lublin 2014) oraz współredaktorka tomów „Media mniejszości. Mniejszości w mediach” (Lublin 2014), „Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations” (Lublin 2013). 

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: mediatyzacja polityki, strategie komunikowania politycznego, marketing polityczny i kampanie wyborcze, polityczne public relations.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.