dr hab. Marek Mazur

absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, pracownik Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki komunikowania politycznego, zwłaszcza profesjonalizacji (w tym marketingu politycznego) i mediatyzacji partii politycznych oraz kampanii wyborczych (w tym zagadnień związanych z relacjonowaniem polityki w mediach informacyjnych i komunikowaniem wyborczym w nowych mediach). Autor lub współautor pięciu monografii (m.in.: Polityka z twarzą.

Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993-2011, Uniwersytet Śląski, Katowice 2014; M. Kolczyński, M. Mazur, Broń masowego wrażenia, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009), współredaktor trzech publikacji (m.in. A. Hess, M. Mazur /red./, Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012) oraz autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach.

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.