dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska

doktor habilitowana nauk społecznych (nauki o mediach), prawnik i medioznawca. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Prawa i Etyki Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Autorka monografii „Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo" (Aspra-JR, Warszawa 2018), za którą otrzymała nagrodę im. Karola Jakubowicza „Media and Democracy" (2019). Współautorka wraz z M. Zarembą i K. Drozdowiczem „Komentarza do prawa prasowego” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania mediów, odpowiedzialności dziennikarskiej, ochrony dóbr osobistych w działalności prasowej oraz zagadnienie prezentowania przestępczości w mediach. Autorka kilkudziesięciu artykułów obejmujących treści z tych obszarów.

Od początku swojej drogi zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim (Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a następnie Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii). Wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa w latach 2005-2008. Pełniła także funkcję kierownika Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym, kierownika Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Obecnie kierownik Zaocznych Studiów Dziennikarskich pierwszego i drugiego stopnia, a także członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kolejnej kadencji. W latach 2008 - 2016 wiceprzewodniczący tej komisji. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.