dr Agnieszka Walecka-Rynduch

doktor nauk humanistycznych, absolwentka politologii i kulturoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kierownik Zespołu Badań nad Nowymi Mediami i Dziennikarstwem Ośrodka Badań nad Mediami. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Członkini i Sekretarz Komisji Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naukowy, recenzent Zentrum fűr Interdisziplinäre Polenstudien Europa-Universität Viadrina.

Autorka kilkudziesięciu artykułów z obszaru mediów i komunikacji politycznej. Autorka monografii naukowych: „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego” (Kraków 2019); A. Walecka-Rynduch „Róg Rudiego Dutschke i Axel Springer Strasse. Nowa Lewica w Niemczech” (Kraków 2010). Współredaktorka serii monografii wieloautorskich „Język a Media” (Kraków 2018, 2016, 2015). Organizatorka konferencji naukowych w obszarze dyscypliny nauki o komunikowaniu społecznym i mediach.

Zainteresowania naukowe: komunikowanie polityczne, współczesne media, public relations, marketing polityczny.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.