prof. UAM, dr hab. Szymon Ossowski

prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor uczelni w Zakładzie Komunikacji Społecznej UAM. Kierownik Studiów Podyplomowych Public Relations. Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na WNPID. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. Tutor studentki II roku studiów licencjackich na kierunku DIKS (laureatki Olimpiady Wiedzy o Mediach) w ramach programu „Szkoła orłów UAM” - ministerialnego projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla wybitnie uzdolnionych studentów i laureatów olimpiad przedmiotowych, studiujących w UAM. Ponadto redaktor naczelny lokalnego programu telewizyjnego Ratajska Telewizja Kablowa i Przewodniczący Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania.

Zainteresowania naukowe dotyczą następujących płaszczyzn badawczych: komunikowania politycznego, w szczególności przebiegu kampanii wyborczych w Polsce i politycznego public relations, mediatyzacji polityki, polityzacji i tabloidyzacji mediów oraz funkcjonowania współczesnych demokracji liberalnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad jakością demokracji i roli mediów w tym procesie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.