dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Specjalizuje się w problematyce zmian medialnych i komunikacyjnych. Autorka „Mediatization of Physical Activity. Media Saturation and Technologies” (Rowman Littlefield: Lexington Books, Lanham, MD 2019), „Leksykonu konwergencji mediów”, (Universitas, Kraków 2015) oraz wielu innych publikacji naukowych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktoryzowała się na Uniwersytecie Wrocławskim, pracowała jako Research Assistant na Uniwersytecie Oksfordzkim. Staże podoktorskie odbywała na Uniwersytecie w Oslo i Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie. Po powrocie do Polski pracowała z Zakładzie Komunikacji Społecznej i Mediów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Była stypendystką Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych, Instytutu Szwedzkiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (m.in. Stypendium Start) oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych. Ma doświadczenie we współpracy z instytucjami rządowymi i grantowymi w kraju i za granicą (m.in. resortami nauki w Polsce i Republice Czeskiej) jako doradca, opiniodawca i ewaluator.
Jest członkiem wspierającym Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Departamencie Prezydenta Wrocławia oraz liderem projektów w Academia Europaea Wroclaw Knowledge Hub, w tym cyklu seminariów specjalizacyjnych „Towards Development of the Mediatization Research”.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

©2020 PTKS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, działając na podstawie §27 pkt b i d Statutu PTKS oraz uwzględniając przepisy rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r., postanawia:
1. Określić zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
2. Przedmiotowe zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi PTKS oraz Sekretarzowi.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.